Đam mỹ mới đã và đang đọc – 4

929ea829tw1edi2t8p2inj213r0qxn3n

301/ Giang hồ thiếu hiệp ngộ đáo ma giáo chủ – Tạ Ly  (***)

Thể loại: cổ đại, giang hồ, giáo chủ ôn nhu công X thiếu hiệp mặt than thụ, hoan hỉ oan gia, HE

Link: http://superruaham.wordpress.com/2014/02/25/giang-ho-thieu-nien-ngo-dao-ma-giao-chu/

302/ Ngao ô, sói hói rắc rối của ngươi thật khó hiểu – Vô Tiên Sinh  (***)  H

Thể loại: hiện đại, thần quái, hoan hỉ oan gia, thoải mái, khôi hài, 1×1, HE

Link: http://lynzmix.wordpress.com/chocos/ngao-o-soi-hoi-rac-roi-cua-nguoi-that-kho-hieu/

303/ Thu vũ vi lương – Bất Dạ/ Phối Phối Thái Hàm   (****)  H

Thể loại: Hiện đại, bình thản

Link: http://kazuchan1582.blogspot.com/2014/02/ml-thu-vu-vi-luong.html

304/ Võng Phối Bối Cảnh Hệ Liệt Chi 5: Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè – Kiều Tu Hồ La Bặc  (****)

Thể loại : Võng phối, hiện đại, giới giải trí, 1×1, ham ngủ lười biếng công x tràn đầy sức sống túng quẫn thụ, HE, nhẹ nhàng, ấm áp.

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/vong-phoi-boi-canh-he-liet/chi-5-ong-chu-toi-mot-ban-ca-kho-tau-ne/

305/ Xuyên việt thú nhân chi tướng – Nhạn Quá Thanh Thiên   (****)  H

Thể loại: xuyên việt, thú nhân, chủ thụ, cường cường, 1×1, sinh tử, HE

Link: http://blackrose102.wordpress.com/2014/02/23/muc-luc-xuyen-viet-thu-nhan-chi-tuong/

306/ Phạt anh phải lòng em – Phong Quá Vô Ngân  (***)  H

Thể loại:  Đơn bào mặt dày công x mỹ mạo độc mồm thụ, hiện đại , oan gia, HE

Link: http://ulinhcungngoc.wordpress.com/2014/03/01/phat-anh-phai-long-em/

307/ Thượng Tướng, ngài có rồi –  Hí Lạc  (****)

Thể Loại: Tương lai – Cường cường – Sinh tử – 1×1 – HE

Link: http://bachlongcac.wordpress.com/dang-ra-suc-cay-cay-de-lap-ho/thuong-tuong-ngai-co-roi-hi-lac/

308/ Một đời như mộng – Lâu Tiểu Tô   (****)  H

Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, HE

Link: http://mocthiendi.wordpress.com/m%E1%BB%99t-d%E1%BB%9Di-nh%C6%B0-m%E1%BB%99ng/

309/ Yên vũ nguyệt sắc – Bích Thuỷ Tiên Âm  (****)  H

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, mĩ công, HE

Link: http://hongtuyetlien.wordpress.com/2012/03/21/yen-vu-nguyet-sac/

310/ Gia đình biển cả – Phiền Lạc   (****)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hài, chính kịch, nhiều CP

Link: http://hoisauluoi.com/chuyen-ngu/gia-dinh-bien-ca/

311/ Một cặp trời sinh – Ngữ Tiếu Lan San   (****)  H

Thể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, thiên tác chi hòa

Link: http://samleo7621.wordpress.com/2014/02/18/mot-cap-troi-sinh/

312/ Trời sinh một đôi – Trừu Phong Đích Tú Tử  (****)

Thể loại: Hiện đại, đô thị, nhất công nhất thụ, thanh mai trúc mã, hài, HE

Link: http://5ivegods.wordpress.com/danmei/dang-tien-hanh/tr%E1%BB%9Di-sinh-m%E1%BB%99t-doi/

313/ Mỗi lần quay đầu lại đều phát hiện thủ trưởng nhìn chằm chằm ta – Mạc Lý / Qifu A    (***)

Thể loại: Nhất công nhất thụ, Ngôi thứ nhất chậm chạp công, Ngạo kiều thủ trưởng thầm mến thụ

Link: http://5ivegods.wordpress.com/danmei/dang-tien-hanh/moi-lan-quay-dau/

314/ Thấu minh hải – Bạch Vân   (****)

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, phúc hắc công, ôn nhu anh tuấn thụ, nhất thụ nhất công, HE

Link: http://5ivegods.wordpress.com/danmei/dang-tien-hanh/th%E1%BA%A5u-minh-h%E1%BA%A3i/

315/ When We Were Young – Manh Thúc  (****)  H

Thể loại: Đoản, nhiều phần, hiện đại đô thị, ngược, nhiều CP, HE.

Link: http://knimare2014.wordpress.com/2014/02/27/ml-when-we-were-young/

316/ Ngọc Thạch Phi Ngọc – Hi Hòa Thanh Linh  (****)

Thể loại: Hiện đại đô thị, thanh xuân, cuộc sống đại học, thanh mai trúc mã, 1vs1, HE.

Link: http://knimare2014.wordpress.com/2014/02/27/ml-ngoc-thach-phi-ngoc/

317/ Võng Phối chi Thu Phong Sinh Vị Thủy _ Tiếu Mị Mị  (***)  

Thể loại : Đam mỹ, võng phối, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, 1×1, ôn nhu ngốc công, thanh lãnh thụ, HE.

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/vong-phoi-thu-phong-sinh-vi-thuy-_-tieu-mi-mi/

318/ Dĩ phụ vi thiên – SSY124  (****)

Thể loại: tương lai khoa kỹ, cường cường, chủ thụ, phụ tử niên thượng, công sủng thụ, quân lữ, 1×1, HE.

Link: http://tavien.wordpress.com/%E2%99%A3dang-tien-hanh%E2%99%A3/dam-my/di-phu-vi-thien-ssy124/

319/ Thoái vị hoàng đế – Quýnh Hoa  (***)

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường cường, bá đạo dã thú công x thanh tao mỹ thụ, vương gia công x đế vương thụ, chút ngược, HE

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2013/11/07/thoai-vi-hoang-de-quynh-hoa/

320/ Dị chủng đảo – Tây Lăng Minh  (****)

Thể loại: Hiện đại, cường cường, mạo hiểm khủng bố, nhân thú, HE.

Link: http://viemnhi.wordpress.com/di-chung-dao/

http://windlov3r.wordpress.com/edit-2/dang-tien-hanh/di-chung-dao/

http://superruaham.wordpress.com/dam-my/tiep-tuc/di-chung-dao/

321/ Trọng sinh đến nông gia –  Quỷ Sửu    (****)

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, chủ công, ngụy huynh đệ, chủng điền, HE.

Link: http://windlov3r.wordpress.com/edit-2/dang-tien-hanh/trong-sinh-den-nong-gia/

322/ Ái tình thật vĩ đại – Bội Bội   (***)

Thể loại: hiện đại đô thị  bá đạo công x đáng yêu mỹ nhân thụ, ngọt ngào, HE.

Link: http://danguyetcac.wordpress.com/2014/03/08/ai-tinh-chan-vi-dai/

323/ Dưa leo nhỏ của tôi – QifuA   (****)

Thể loại: hiện đại, hài bựa, phúc hắc công, tiểu bạch thụ, 1×1, HE

Link: http://dongphuongcac2412.wordpress.com/danmei-2/muc-luc-dua-leo-nho-cua-toi/

http://dongphongthiencac.wordpress.com/about/

324/ Bức nam vi thê – Lê Hoa Yên Vũ  (**)

Thể loại: Cổ trang, nhất công nhất thụ, HE.

Link: http://danguyetcac.wordpress.com/2014/03/11/ml_buc-nam-vi-the/

325/ Khinh Sinh – Thấm Trần   (****)

Thể loại: phụ tử, niên thượng, hiện đại, hắc đạo, chính kịch, thanh thủy (phiên ngoại mới có thịt :v)

Link: http://dongphuongcac2412.wordpress.com/danmei-2/du-an-khinh-sinh/

326/ Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu – Mi Như Đại   (***)

Thể loai: Hiện đại, phúc hắc bá đạo (tra) công x bình thường (tiện) thụ, ngược tâm, HE.

Link: http://danguyetcac.wordpress.com/2013/11/07/nga-thi-chan-dich-vi-nhi-khoc-lieu/

327/ Tổng hữu xuất hồ ý liêu đích mỹ hảo – Vệ Ly   (****)

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1 x 1, HE

Link: http://hactuongvy.wordpress.com/category/tong-huu-xuat-ho-y-lieu-dich-my-hao/

328/ Tra công, cách xa tôi một chút – Tiểu Ái Tương   (****)

Thể loại : Hiện đại , tra công , hơi ngược , gương vỡ lại lành , 1×1 , HE

Link: http://ehp89.wordpress.com/2014/03/10/tra-cong-cach-xa-toi-ra-mot-chut/

329/ Trọng sinh chi ấu sư trưởng thành kí – Minh Thiên Nhiên Tịnh  (****)

Thể loại: xuyên không, trọng sinh, thú văn, 1 x 1, He.

Link: http://thuongdiemlacthan.wordpress.com/2014/03/10/trong-sinh-chi-au-su-truong-thanh-ki/

330/ Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây! –  Nhã Mị   (****)

Thể loại : hiện đại, trạch đấu, chủ thụ, ôn nhu phúc hắc công x manh thụ, công sủng thụ

Link: http://tonghopdammyhoan.com/2016/02/trong-sinh-chi-toi-luoi-anh-lai-day.html

http://liarlovers.wordpress.com/2014/03/11/muc-luc-trong-sinh-chi-toi-luoi-anh-lai-day/

331/ B&D thuần ái chi Thiên phàm quá tẫn thượng hữu tâm – Sơn Lộ Mạn Mạn   (****)

Thể loại: hiện đại, đơn thuần không được tự nhiên xíu xiu thụ x tự kỷ lưu manh bá đạo công

Link: http://ulinhcungngoc.wordpress.com/2014/03/11/bd-thuan-ai-chi-thien-pham-qua-tan-thuong-huu-tam/

332/ Bệnh sợ yêu – Trường Vụ   (****)

 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ấm áp, nhất thụ nhất công, HE

Link: http://kimurachan.wordpress.com/benh-so-yeu/

333/ Duyên phận bắt đầu từ một hồi “yêu” – Ngã đích tiểu Q    (****)

Thể loại: hiện đại, ấm áp, biệt nữu thâm tình công x ôn nhu nhân thê thụ, 1×1, HE

Link: https://danguyetcac.wordpress.com/2014/03/13/duyen-phan-tong-hac-huu-khai-thuy/

334/ Mùa xuân sẽ không úa tàn – Nam Chi  (***)

Thể loại : hiện đại, vườn trường, 1×1, bá đạo ôn nhu thâm tình công x đơn thuần kiện khí nhị hóa thụ, ấm áp, HE

Link: http://phuhuyet.wordpress.com/2013/08/22/mua-xuan-se-khong-ua-tan-nam-chi/

335/ Number 9 – Live/Trĩ Nhi  (**)

Thể loại: Đam mỹ, tương lai, cường cường, kiệm lời công x lưu manh thụ , 1×1, HE

Link: http://phuhuyet.wordpress.com/2014/03/13/dat-gach-muc-luc-number-9-live-tri-nhi/

336/ Hẹn Hò Với Chồng Cũ – Hào Tuyết (***)

Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE (chắc chắn).

Link: http://phuhuyet.wordpress.com/2013/10/09/hen-ho-voi-chong-cu/

337/  Yêu nghiệt, nằm đàng hoàng coi! –  Sở Y  (**)

Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng thoải mái, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE

Link: http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/yeu-nghiet-nam-dang-hoang-coi/

338/ Sao anh cứ vẫn yêu tên ngốc ấy – Thủy Thiên Thừa   (****)

Thể loại: Đô thị tình duyên, NamxNam, 1×1, thương trường, ấm áp

Link: https://hankimll.wordpress.com/2015/01/19/yeu-mot-ke-ngoc_thuy-thien-thua-2/

https://lululinhlinh.wordpress.com/nhi-khuoc/

339/ Yên Vũ Giang Hồ – Thiếu Tử   (***)

Thể loại: Đam mỹ, giang hồ, cường cường, kết không hẳn mỹ mãn nhưng vẹn toàn mọi đường…

Link: https://lululinhlinh.wordpress.com/yen-vu-giang-ho/

340/ Yêu nghiệt cười một cái cho gia – Niết U Thủy    (***)

Thể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên chi tác hòa

Link: http://samleo7621.wordpress.com/2014/03/08/yeu-nghiet-van-an/

341/ Vô thanh hí 1938 –  Phong Hoa Tuyết Duyệt     (****)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Link: http://minhdu.wordpress.com/vo-thanh-hi-1938/

342/ Tĩnh Ảnh Trầm Bích – Bạch Mi Chử Tửu  (****)  H

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang,nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE.

Link: http://anhhoachibich.wordpress.com/muc-luc-tinh-anh-tram-bich/

343/ Tàng kiếm quân hỏa thương – Vân Quá Thị Phi  (****)

Thể loại: xuyên việt, tương lai tinh tế, ABO, Kiếm Tam đồng nhân, hài hước, 1×1, HE

Link: http://thunhi1692.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-m%E1%BA%A7n/tang-kiem-quan-hoa-thuong/

https://laclaclau.wordpress.com/2016/02/02/%E2%99%A5-tang-kiem-quan-hoa-thuong/

 344/ Thượng Hải Thượng Hải – Giả Nghiễn   (***)  H

Thể Loại: Đoản văn nhiều chương (có 9k chữ), đam mỹ, hiện đại.

Link: http://thunhi1692.wordpress.com/doan-van-hoan/thuong-hai-thuong-hai-hoan/

 345/ Sỏa tử – Quỷ Sửu  (**)  H

Thể loại: Hiện đại, trúc mã, ôn nhu ngốc công x phúc hắc dụ thụ, 1×1, HE

Link: http://hactuongvy.wordpress.com/2014/04/02/muc-luc-soa-tu/

346/ Học viện quỷ dị – Mộc Li  (**)  H

Thể loại: Hiện đại, kinh dị, hắc ám.

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/hoc-vien-quy-di/

347/ Bí mật – Lạc Duệ   (**)

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, ngược, hài, cường công cường thụ, HE (bộ thứ I).

Link: http://prettylee107.wordpress.com/dam-my-edit-bi-mat-%E7%A7%98%E5%AF%86-lac-due/

348/ Ta lại có tình đầu rồi ! – Sùng Dục  (**)  H

Thể loại :  hiện đại, vườn trường thầm mến văn trở thành sự thật, HE

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2014/04/05/ta-lai-co-tinh-dau-roi-sung-duc/

349/ Ái tình năm phút – Tịch Tĩnh Thanh Hòa  (***)  H

Thể loại: đam mỹ

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2014/04/05/ai-tinh-nam-phut-tich-tinh-thanh-hoa/

350/ Anh không bán thử xem – Bách Thảo Đường    (****)

Thể loại: Tình hữu độc chung, đô thị tình duyên.

Link: http://langdualeo.wordpress.com/2014/03/23/test/

351/ Có biết chăng tương tư nhập cốt? – Khốn Ỷ Nguy Lâu  (****)

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE

Link: http://lieulam.wordpress.com/muc-luc-nhap-cot-tuong-tu/

 352/ Lưu tinh tự – Bạch Vân  (****)  H

Thể loại: đam mỹ

Link: http://ulinhcungngoc.wordpress.com/category/luu-tinh-tu-2/

353/ Như lâm đại địch – Khốn Ỷ Nguy Lâu   (****)

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE

Link: http://lieulam.wordpress.com/muc-luc-nhu-lam-dai-dich/

354/ Phấn đấu đi, tiểu tam! – A Kỳ  (***)

Thể loại: xuyên việt, hệ thống, tiểu tam, các loại tra tiện thánh mẫu tiểu bạch ngực phẳng nhược trí etc…, não tàn thường lui tới, thoải mái hài hước, 1×1, HE.

Link: http://aiyen.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/phan-dau-di-tieu-tam/

355/ Thiên y vô phùng – Xương Bồ   (****)  H

Thể loại: đam mỹ

Link: http://thuyluunien.wordpress.com/hoan-thanh/thien-y-vo-phung/

356/ Sơn hà biểu lý – Priest  (***)

Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng, không gian, dị thế, đại lục.

Link: http://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/son-ha-bieu-ly/

357/ Ta là vú anh không phải vú em – Bán Mai Kim Tệ  (****)

Thể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, cận thủy lâu thai

Link: http://bachlongcac.wordpress.com/dang-ra-suc-cay-cay-de-lap-ho/ta-la-vu-anh-khong-phai-vu-em/

 358/ Tắm cho đại ca – Kinh Thành Nam Sủng  (****)  H

Thể loại: Tham tiền thụ VS côn đồ công.

Link: http://phuanhcac01.wordpress.com/2014/03/22/dam-my-tam-cho-dai-ca-kinh-thanh-nam-sung/

359/  Tiểu nhân nan vi – Giang Dương   (***)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang,1×1, anh tuấn cường công, xinh đẹp cường thụ , đểu giả công, bá đạo thụ, một ít ngược, một ít SM, HE

Link: http://bichlacphu.wordpress.com/tang-thu-cac/co-trang/tieu-nhan-nan-vi/

 360/ Đi săn – Huỳnh Dạ  (****)

Thể loại: hiện đại, ấm áp, H văn, 1×1, HE

Link: http://mindyhae.wordpress.com/2014/04/07/muc-luc-di-san/

361/ Tạ trường lưu – Xương Bồ  (****)  H

Thể loại: đam mỹ, cổ trang

Link: http://daamlac.wordpress.com/2014/02/06/ta-truong-luu-xuong-bo/

362/ Trọng sinh chi cẩm thượng thiêm hoa – Phong Trung Hồ Điệp  (****)

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, ấm áp, 1×1, ôn nhu công x chậm tiêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE.

Link: http://blacksmile2308.wordpress.com/2014/04/02/muc-luc-theu-hoa-tren-gam/

363/ Trọng sinh chi tra thụ – Ái Khán Thiên   (****)  H

Thể loại: trọng sinh, thanh mai trúc mã, đô thị tình duyên, điềm văn.

Link: http://leagren.wordpress.com/trong-sinh-chi-tra-thu/

364/ Niềm hạnh phúc vụng trộm – Ái Khán Thiên   (****)  H

Thể loại: trọng sinh, điềm văn.

Link: http://leagren.wordpress.com/niem-hanh-phuc-vung-trom/

365/ Võng du chi Trời sinh làm thụ – Băng Hạ Tuyết  (****)

Thể loại: Võng du, 1×1, muộn tao công x si tình thụ, HE .

Link: http://dongphuongcac2412.wordpress.com/danmei-2/vong-du-chi-troi-sinh-lam-thu-bang-ha-tuyet/

366/ Ám Tử – Phong Duy  (****)

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm công, si tình trung khuyển công x lãnh tĩnh cơ trí thụ, 1vs1, HE

Link: http://quymieutu.wordpress.com/am-tu/

367/ Cộng sinh khế – Lam Sát  (***)

Thể loại: Xà Thần công x đạo mộ tặc thụ, hiện đại, đạo mộ, linh dị, HE

Link: http://loveshota.wordpress.com/luc-lau/cong-sinh-khe/

368/Mạt thế lục – Tường Thụy Ngự Thỏ  (*****)

Thể loại: Hiện đại, tận thế, xác sống, chủ công, cường cường, áp lực, kinh tủng huyền nghi

Link: http://toanguyet.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/mat-the-luc/

369/ Nam nam thú thụ bất thân – Ý Phóng  (****)  H

Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, 1×1, phúc hắc bá đạo công x đơn thuần thiện lương thụ, HE

Link: https://tuyettinhcacblog.wordpress.com/dam-my-hoan/nam-nam-thu-thu-bat-than/

http://rellanguyen2501.wordpress.com/2014/04/21/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-nam-nam-thu-thu%CC%A3-bat-than/

370/ Phi Thăng hệ liệt: Tế Thế – Tô Du Bính  (****)  H

Thể loại: tương ái tương sát, linh dị thần quái, hào môn thế gia, mạt thế ( yêu nhau lắm cắn nhau đau, thần tiên quỷ quái, con ông cháu cha, tận thế)

Link: https://p2t92.wordpress.com/man-xong/phi-thang-he-liet-te-the/

http://thuynguyetvien.wordpress.com/2014/04/14/phi-thang-he-liet-te-the-to-du-binh/

 371/ Võng lạc ca giả – Hỏa Ngư  (***)

Thể loại: xuyên không, 1 vs 1, chủ thụ, minh tinh văn, sủng, hài, HE =))

Link: http://safan91.wordpress.com/dam-my/vong-lac-ca-gia/

372/ Một tay che trời – Lạc Hoa Mãn Giá  (*****)  H

Thể loại: đam mỹ cổ trang, triều đình, nhất thụ nhất công, diễn biến tình cảm siêu~ chậm, kết thúc tốt đẹp (HE)

Link: http://phithuy.wordpress.com/tren-th%E1%BA%BB-tre/mot-tay-che-troi-dang-tien-hanh/

373/ Trúc mã kỷ sự – Ngự Tiểu Phàm/ Mộng dã_ngạn  (****)

Thể loại:  Hiện đại, đô thị, Trung khuyển công, Nhẹ nhàng

Link: http://azumihiname.wordpress.com/truc-ma-ky-su/

374/ Trọng sinh chi thâm độ dụ hoặc- Túy Tiếu Phù Sinh (****)

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường hãn thâm tình trung khuyển công X nữ vương dụ thụ, cường cường, công ám luyến thụ, trọng sinh, tình hữu độc chung, 1×1, HE.

Link: https://daisyjung.wordpress.com/trong-sinh-chi-tham-do-du-nhap/

375/ Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni – Thẩm Khải Ni  (****)

Thể loại: hiện đại

Link: http://winglessangel1317.wordpress.com/%E7%85%9C%E5%B0%BC/tram-khang-ni-nhat-ki-truong-thanh/

http://quintuskenny.wordpress.com/ban-do/nhat-ki-truong-thanh-cua-tham-khai-ni/

http://hanjinmi.wordpress.com/2014/02/07/muc-luc-nhat-ki-truong-thanh-tham-khai-ni/

376/ Vệ sĩ – Hương Tiểu Mạch    (*****)

Th loi: Hiện đại, kinh vị văn, dị năng, cường cường, cao kiền, trúc mã, quân phục, cường hãn lãnh mạc quân nhân trung khuyển công X yêu nghiệt phúc hắc quân nhị đại nữ vương đặc công thụ, thụ sủng công,1×1, HE

Link: http://gegehouse.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/ve-si/

377/ Cực đạo truy sát – Hoài Thượng  (****)  H

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, hắc bang, 1×1 (Trịnh Bình x Sở Tịch), trung khuyển (mặt thớt) công x nữ vương mỹ nhân thụ, HE

Link: http://shenyaying.wordpress.com/muc-luc-2/cuc-dao-truy-sat-2/

378/ Kim đồng ngọc tử – Thiên Vọng  (****)

Thể loại: Đam mỹ cổ trang, cung đình, xuyên không, huynh đệ (?), 1×1 (La Diệu Dương x Chu Dịch), ôn nhu phúc hắc công x lưu manh láu cá thụ, HE

Link: http://shenyaying.wordpress.com/muc-luc-2/ngoc-tu-kim-dong/

379/ Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – Hồng Trà Ngận Hảo Hát  (***)

Thể loại: trọng sinh, tang thi

Link: http://xlminelx.wordpress.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/

380/ Thiều quang đảo tự – Cận Sắc Ivy    (***)

Thể loại: hiện đại, 1×1, nhà tạo mẫu tóc si tình thích nói tục công x ca sĩ hát chính quên không được tình cũ thụ, tổng thể ấm áp, HE.

Link: http://lamlamnhanha.wordpress.com/2014/04/09/new-pj-thieu-quang-da%CC%89o-tu%CC%A3/

381/ Trù sư đích thất ngộ trọng sinh – Á Mạch Ngốc    (***)

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, hài, nhất thụ nhất công, phúc hắc công x ngụy phúc hắc thụ

Link: http://jeongkimchi.wordpress.com/dam-my/chua-hoan/ml-tru-su-dich-that-ngo-trong-sinh/

382/ Quân Ân – Lâu Vũ Tình  (****)

Thể loại: quyển thượng cổ đại, quyển hạ hiện đại, buồn man mác, nhất thụ nhất công, HE

Link: http://jennypapaver.wordpress.com/2014/02/01/dm-quan-an-lau-vu-tinh/

383/ Quân giáo sinh – Điệp Chi Linh  (*****)  H

Thể loại: tương lai, ABO, quân giáo, người máy, khoa học viễn tưởng, sinh tử văn, 1×1, HE

Link:http://aoineverland.wordpress.com/dam-my-4/chua-hoan/quan-giao-sinh-3/

http://karencejung.wordpress.com/dang-tien-hanh/quan-giao-sinh-diep-chi-linh/

384/ Thệ tử tướng tùy – SSY124  (****)

Thể loại: xuyên qua, cổ đại

Link: http://www.phongkieudabac.com/2014/05/danmei-tu-tuong-tuy.html

385/ Thủ tiện là bệnh, trị được – Thẩm Náo Náo  (****)

Thể loại: hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, Võng Du WOW, tiểu ngọt văn, manh hàng công

Link: http://samleo7621.wordpress.com/2014/05/08/vong-du-thu-tien-la-benh-tri-duoc/

386/ Tiểu nhi nan dưỡng – Sương Minh  (**)

Thể loại: phụ tử, sủng văn

Link: http://lolleo.wordpress.com/muc-luc-tieu-nhi-nan-duong/

387/ Trọng sinh chi đích tử – Vân Quá Thị Phi  (*****)

Thể loại: trọng sinh, phụ tử niên thượng, 1vs1, mặt than cường công vs lãnh tĩnh tàn tật cường thụ, trạch đấu, chậm nhiệt, HE

Link: http://hoacucdualeotraquan.wordpress.com/ml-trong-sinh-chi-dich-tu/

388/ Tùy thân không gian chi tiểu hắc ốc – Cửu Cát  (***)

Thể loại: hiện đại, tùy thân không gian, phúc hắc công, ấm áp, công sủng thụ, 1×1, HE

Link: http://hakootalala.wordpress.com/tuy-than-khong-gian-chi-tieu-hac-oc/

389/ Tuyệt xử phùng sinh – Tiêu Đường Đông Qua  (*****)

Thể loại: Mạt thế, quân lữ, cường cường, 1vs1, HE.

Link: http://knimare2014.wordpress.com/2014/05/10/ml-tuye%CC%A3t-xu%CC%89-phung-sinh-tieu-duong-dong-qua/

http://lacrimosahy.wordpress.com/ltb-tddq/

390/ Tinh linh, tam quan của ngươi đâu? Vô Thố Thương Hoàng  (***)

Thể loại: Xuyên việt, tây phương kỳ huyễn, dị năng – ma pháp, chủ thụ, cường cường, lãnh huyết bất cần đời thụ x thâm tình trung khuyển công, ngược công, 1vs1, HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/tinh-linh-tam-quan-cua-nguoi-dau/

391/ Anh sẽ chờ em ở tầng 16 – Đậu Diện Tô Bính  (***)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hoan hỉ oan gia, chủng điền văn, 1×1

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/anh-se-cho-em-o-tang-16-dau-dien-to-binh/

392/ Bách vô nhất dụng thị thư sinh – Quân Vũ Âm Dương  (**)

Thể loại: Cổ trang, thoải mái, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, ân oán giang hồ, trung khuyển công x mọt sách thụ, 1vs1, HE.

Link: http://nhatnguyetlau1128.wordpress.com/2014/05/13/muc-luc-bach-vo-nhat-dung-thi-thu-sinh/

393/ Hệ thảo vs giáo thảo – Khinh Điểm  (*****)  H

Thể loại: ABO, 1vs1, H, trước tình địch sau thành tình nhân, sinh tử, HE

Link: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/yan-qing/ml-he-thao-va-giao-thao/

http://hotieu.wordpress.com/2014/05/06/dm-hotboy-vs-hotboy/

394/ Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt: Bộ 1 Tử Việt Lan San – Ngữ Tiếu Lan San  (*****)

Thể loại : cổ trang, hài, giang hồ, biệt nữu công x phúc hắc thụ, công sủng thụ, ấm áp ngọt văn, 1×1, HE

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2014/05/03/tu-viet-lan-san-ngu-tieu-lan-san/

395/ Huỳnh hỏa trùng đăng – Lão Tài Chi Phương   (****)

Thể loại: 1×1, hiện đại văn, gương vỡ lại lành, HE

Link: http://ulinhcungngoc.wordpress.com/2014/05/07/huynh-hoa-trung-dang/

 396/ Tháng năm ngọt ngào – Thu Trì Vũ    (****)

Thể loại: hiện đại, 1×1

Link: https://hernameispeterpi.wordpress.com/2012/06/28/muc-luc-thang-nam-ngot-ngao/

397/ Sinh nhật vui vẻ – Điệp Chí Linh   (***)  H

Thể loại: đô thị

Link: https://hernameispeterpi.wordpress.com/2011/06/28/sinh-nh%E1%BA%ADt-vui-v%E1%BA%BB/

398/ Dưới ánh mặt trời – Lưu Quang Tuế Nguyệt   (****)

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, oan gia, 1×1, cường công nhược thụ, ấm áp bình thản, HE

Link: https://phuhuyet.wordpress.com/2014/04/11/%E2%99%A5muc-luc-duoi-anh-mat-troi-luu-quang-tue-nguyet%E2%99%A5/

399/ Khắp chốn giang hồ đều lạ kỳ nha – Ngữ Tiếu Lan San  (*****)  H

Thể loại: Xuyên không, giang hồ, hài hước, 1×1, HE

Link: http://truclamcu.wordpress.com/2722-2/

http://hanahanhhan.wordpress.com/giang-ho-that-dac-sac-nha/

http://gin2277.blogspot.com/2014/05/giang-ho-bien-ia-thi-ki-ba.html

400/ Trấn Hồn – Priest (*****)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE

Link: http://akarijunketsu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tran-hon-priest/

16 thoughts on “Đam mỹ mới đã và đang đọc – 4

Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s