Đam mỹ mới đã và đang đọc – 9

801/ Dạy “hư” em trai mất rồi giờ phải làm sao? – Mạc Vũ Yên Dạ  (*****)

Thể loại: Vặn vẹo xấu bụng đệ đệ công X táo bạo nhân ca ca thụ, xuyên không, ngụy huynh đệ, xuyên thư

Link: http://2u-lud.livejournal.com/tag/D%E1%BA%A1y%20h%C6%B0%20em%20trai%20r%E1%BB%93i

802/ Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng – Cổ Ngọc Văn Hương    (*****)

Thể loại:  xuyên sách, ngoài lãnh sư huynh pháo hôi thụ x chuyên làm nũng nhân vật chính sư đệ công, dị giới, thăng cấp lưu.

Link: https://tatieuthu.wordpress.com/khoa-van-he-thong-nam-chu-thinh-tu-trong-dang-tien-hanh/

803/ Chia tay bốn tháng   – Kiều Tu Hồ La Bặc   (****)

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, võng phối.

Link: https://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/hoan/vong-phoi-boi-canh-he-liet/chi-6-chia-tay-bon-thang-kieu-tu-ho-la-bac/

804/ Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – Khởi Ti Kê  (***)

Thể loại: đoản văn, hiện đại, huyền huyễn, xuyên hồn, gương vỡ lại lành, bá đạo thâm tình công x thanh lãnh phun tào thụ, HE

Link: https://tieutudatuongdu.wordpress.com/2016/07/06/hoan-tien-nhan-xung-cau-thien-truong-dia-cuu/

805/ Lý luận nâng cao tố chất của đặc công Omega – A Hắc Tang A  (***)

Thể loại: ABO, cường cường, lãnh khốc trầm ổn (tra) công x tính cách có chút ác liệt siêu cường thụ, yêu nhau lắm cắn nhau đau, có ngọt có ngược, có sinh tử

Link: https://tuhandong.wordpress.com/2015/02/16/ml-ly-luan-nang-cao-to-chat-cua-dac-cong-omega/

806/  Điền viên nhật thường – Lý Tùng Nho  (****)

Thể loại: ấm áp, sủng nịch, ngọt văn, chủng điền, mẹ ruột không ngược

Link: https://meobeoxuixeo.wordpress.com/dat-gach-dien-vien-nhat-thuong/

807/ Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu – Nguyệt Mạo Dung Hoa  (****)

Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí, sủng ngọt, hài hước, điềm văn, 1V1, HE.

Link: https://knimare2014.wordpress.com/2015/08/19/ml-gioi-giai-tri-trong-sinh-chi-boss-sung-cau-nguye-mao-dung-hoa/comment-page-1/#comments

808/ Trọng sinh chi công chủ nan đương  – Hải Mễ Đông Qua  (***)

Thể loại: cổ trang, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, cải trang giả dạng trọng sinh, sinh bánh bao văn, 1×1, ngọt hài, HE.

Link: https://mieuhodong.wordpress.com/dam-my/dang-tien-hanh/trong-sinh-chi-cong-chu-nan-duong/

809/ Xuyên việt chi viễn sơn trà nông – Phong Hương  (***)

Thể loại: Cường cường, bố y sinh hoạt, xuyên qua thời không, chủng điền văn, ngọt sủng, trạch đấu,Ấm áp, 1×1, HE

Link: https://sunie1703.wordpress.com/2016/03/23/xuyen-viet-chi-vien-son-tra-nong-phong-huong/

810/ Ốc mượn hồn – Hi Hòa Thanh Linh  (****)

Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, ấm áp, ngọt văn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hài hước, mặt dày công  X yêu đời thụ.

Link: https://continuetolove.wordpress.com/2016/10/16/dm-oc-muon-hon-muc-luc/

811/ Tiểu trợ lý – Lữ Thiên Dật  (****)

Thể loại: hiện đại, thần tiên, ngọt ngạo, manh moe, HE, đọc được suy nghĩ băng sơn công X thầm oán điên khùng băng sơn thụ

Link: http://www.meillusions.com/2016/10/ml-m-tieu-tro-ly.html

812/ Beta Hắn Trong Lòng Khổ | Alpha Hắn Không Vui Vẻ – Yến Thập Nhật  (***)

Thể loại: ABO, hiện đại, hài hước, đoản văn, băng sơn bá đạo Alpha công x đậu bức si hán Beta thụ.

ABO, hiện đại, hài hước, đoản văn, thô ráp trung khuyển Alpha công x ngạo kiều biệt nữu Alpha thụ.

Link: https://mrdowner.wordpress.com/beta-han-trong-long-kho-he-liet/

813/ Kỳ hạn thưởng thức – Triệu Vinh  (****)

Thể loại: thần kinh thô tự nhiên công x nội liễm hiền lành thụ, gương vỡ lại lành, HE.

Link: https://marucheonsae.wordpress.com/2015/11/21/ky-han-thuong-thuc/

814/ Mụ trí chướng – Lữ Thiên Dật  (****)

Thể loại:  Bạo kiều biệt nữu hotboy công X cán bộ kỳ cựu học bá thụ, hiện đại, đoản văn.

Link: https://egao2016.wordpress.com/2016/05/31/muc-luc-mu-tri-chuong-lu-thien-dat/

815/ Gâu gâu gâu! ? – Lữ Thiên Dật  (***)

Thể loại: ôn nhu tinh phân nam thần công x ngốc manh thần kinh nhà văn thụ, đoản văn, hiện đại, hài.

Link: https://egao2016.wordpress.com/2016/06/09/gau-gau-gau-lu-thien-dat/#comments

816/ Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh  (****)

Thể loại: hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, 1×1, HE

Link: https://booluyyly.wordpress.com/2016/11/22/luan-ket-cuc-cua-viec-trong-mat-ma-bat-hinh-dong/

817/ Hầu quân như hầu mèo – Chuyển Hoàn  (**)

Thể loại: Cổ xuyên kim, vòng giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, hình như chủ công, đoản văn

Link: https://marucheonsae.wordpress.com/2016/04/24/muc-luc-hau-quan-nhu-hau-meo/

818/ Lần thứ hai bị đánh dấu – Khuông Minh Tấu Chương  (**)

Thể loại: ABO, tinh tế, băng sơn mặ than ôn nhu sủng nịch công X ôn nhuận thanh lãnh kiên cường nhược thụ, CP phụ hoa tâm công X khả ái thụ, sinh tử, nhất công nhất thụ, cung đình hầu tước, thoải mái, hôn luyến, HE

Link: https://hotachieu1211.wordpress.com/2016/09/05/lan-thu-hai-tieu-ky/comment-page-1/

819/ Học bá tái sinh – Ngư Tiểu Quai Quai  (***)

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tình hữu độc chung, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn,1×1,HE.

Link: https://daisyjung.wordpress.com/2016/05/25/hoc-ba-tai-sinh-ngu-tieu-quai-quai/

820/ Mạt thế chi trùng tộc quật khởi – Huyết Huyết  (****)

Thể loại: Tận thế, hệ thống , sinh tử, chủng điền văn, ngọt ngào sủng văn

Link: https://tranlongtuong.wordpress.com/2015/12/08/mat-the-chi-trung-toc-quat-khoi/

821/ Tiểu minh tinh – Lữ Thiên Dật  (****)

Thể loại: 1×1, huyền huyễn, đô thị tình duyên

Link: https://junyopea.wordpress.com/2016/10/17/muc-luc-tieu-minh-tinh-lu-thien-dat/

822/ Tiểu suy thần – Lữ Thiên Dật  (****)

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, lưu manh phúc thần công x dương quang hơi biệt nữu suy thần thụ, HE

Link: https://mrdowner.wordpress.com/tieu-suy-than/

823/ Miêu bệ hạ nhật thường – Uyển Nhược Du Long  (*****)

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng,  mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn tổng tài thụ

Link: https://fanxian1009.wordpress.com/ngay-binh-thuong-cua-mieu-be-ha/

824/ Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! – Sơn u Quân  (***)

Thể loại: Chủ công , ôn nhu công X cố chấp trung khuyển thụ, hỗ sủng, 1V1, hài.

Link: https://fanxian1009.wordpress.com/ban-trai-la-thu-sue-thi-phai-lam-sao-da-thoi/

825/ Thẹn ở trong lòng – Tôn Ảm  (****)

Thể loại: trọng sinh, tình hữu độc chung, hiện đại, tra biến trung khuyển công X nét đẹp nội tâm thâm tình nhân thê thụ, HE

Link: https://countingstars121.wordpress.com/dam-my%CC%83/dang-tien-hanh/then-o-trong-long/

826/ Báo ân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa  (****)

Thể loại: cổ trang, hào môn, cung đấu, trạch đấu, báo thù, ấm áp, công sủng thụ, 1×1, HE

Link: https://countingstars121.wordpress.com/dam-my%CC%83/dang-tien-hanh/ml-bao-an/

827/ Tiểu đội nhặt ve chai – Dịch Nhân Bắc   (*****)

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, dị năng, tận thế, hiện đại hư cấu

Link: https://nyny41.wordpress.com/dam-my-edit/tieu-doi-nhat-ve-chai/

828/ Ngục giam: Bụi gai vương miện – Sát Na Phương Nhan  (***)

Thể loại: hiện đại, hắc bang, ngục giam, cường thủ hào đoạt, chủ công, niên hạ, quỷ súc mỹ thụ, dưỡng thành, cường cường, 1×1, HE

Link: https://p2t92.wordpress.com/2016/12/21/nguc-giam-bui-gai-vuong-mien/

https://sugiathanchet.wordpress.com/2015/07/11/mldam-my-nguc-giam-bui-gai-vuong-mien/

829/ Thế thân nghịch tập chỉ nam – Cật Phạn Phạn Phạn  (**)

Thể loại: Cường cường, sinh tử, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, tra công, trước ngược thụ sau ngược công, bánh bao

Link: https://xxonv.wordpress.com/the-than-nghich-tap-chi-nam/

830/ Show ân ái đều phải chết – Lữ Thiên Dật   (*****)

Thể loại: Danmei

Link: http://www.tieuhoangthu.com/2016/12/13/muc-luc-show-an-ai-deu-phai-chet/

831/ Dạy Lão Đông Y Sử Dụng Biểu Cảm – Ái Liên Thuyết  (****)

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, ngọt, nghiêm trang chính trực quân tử công x thổ tào thụ, HE.

Link: https://mrdowner.wordpress.com/day-lao-dong-y-dung-bieu-cam/

832/ Hồn phi yên diệt chi Khê Ninh thiên – Cổ Ngọc Văn Hương   (*****)

Thể loại: Cổ đại, xuyên việt, 1×1, tướng quân công thị vệ thụ, cao H, ấm áp, HE.

Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/2016/12/05/hon-phi-yen-diet-chi-khe-ninh-thien/

833/ Sử thượng đệ nhất Phật tu – Thanh Khâu Thiên Dạ   (****)

Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cường, 1×1, phật & ma, chậm nhiệt, HE

Link: https://tuyetvuanh.wordpress.com/co-trang/su-thuong-de-nhat-phat-tu/

834/ Xung quanh tôi, không phải nằm vùng cũng là gay – Ân Duy   (****)

Thể loại: HĐ – chủ thụ – hài – xã hội đen – thanh mai trúc mã – thổ tào cuồng ma thụ

Link: https://kurokochi.wordpress.com/2017/01/01/muc-luc-xung-quanh-toi-khong-phai-nam-vung-cung-la-gay/

835/ Vẫn chờ người online – Hi Hòa Thanh Linh   (***)

Thể loại: Hiện đại, võng du, điềm văn, niên hạ, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.

Link: http://daodao1603.blogspot.com/p/ml-van-cho-nguoi-online-hi-hoa-thanh.html

836/ Role-play –  Đồi  (*****)

Thể loại:  game võng du, tương lai viễn tưởng, vô hạn lưu.

Link: https://alicesland.wordpress.com/role-play/

837/ Tượng tâm – Mao Hậu  (****)

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Link: https://bachhoacac.wordpress.com/2016/08/30/ml-tuong-tam-mao-hau/

838/ Một đời hôn quân –  Anh Đào   (****)

Thể loại: Ngôi thứ nhất, cường công cường thụ, Uy vũ hùng tráng man tộc công X hung tàn khát khao hoàng đế thụ, có H, cung đình, cổ trang.

Link: https://nhacuagio189.wordpress.com/2016/09/21/ml-mot-doi-hon-quandat-gach/

836/ Tội này, tôi không nhận – Thiên Đường Phóng Trục Giả   (****)

Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1 v 1, HE.

Link: https://daovadao.wordpress.com/2016/08/28/ml-toi-nay-toi-khong-nhan/

837/ Hoàng hậu vi thượng – Hòa Cửu Cửu  (***)

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, 1vs, HE

Link: https://daohoanguyenky.wordpress.com/dam-my/hoang-hau-vi-thuong-hoa-cuu-cuu/

838/ Ngồi vững, tự tôi động – Trì Đại Tối Cường   (***)

Thể loại: ABO/ thịt/ cường thế A công VS kỳ cục O thụ

Link: https://daohoanguyenky.wordpress.com/dam-my/ngoi-vung-tu-toi-dong-tri-dai-toi-cuong/

839/ Phúc trạch hữu dư –  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh   (****)

Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, trọng sinh, bàn tay vàng, HE.

Link: https://shiye91.wordpress.com/phuc-trach-huu-du/

840/ Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa  (***)

Thể loại: hiện đại, showbiz, ngọt ngào, HE, truyện đọc trước khi đi ngủ
ngạo kiều công, muộn tao công, nữ vương công, tạc mao công
ôn nhu thụ, ngoan ngoãn thụ, thỏ rụt rè cáu lên biết cắn người thụ

Link: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/ngai-anh-de-va-cau-thit-tuoi/

841/ Quần lót và nam thần – WY Tử Mạch   (***)

Thể loại: thần quái, thần tiên ma quái, H văn,hiện đại, 1×1, HE

Link: https://blovez.wordpress.com/danmei-novel/da-hoan/%E5%86%85%E8%A3%A4%E4%B8%8E%E7%94%B7%E7%A5%9E-quan-lot-va-nam-than/

842/ Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc – Tha Tại Thiêu   (****)

Thể loại: Nhân duyên gặp gỡ, ngọt ngào

Link: https://letempsdesfleurs1503.wordpress.com/2017/02/14/muc-luc-ban-cung-phong-vo-cung-phong-khoang-luon-thich-ve-nha-om-toi-khoc/

843/ Gián điệp O cùng kim chủ A – Heathtasia   (***)

Thể loại: Omega gián điệp thụ VS chân dài khống chế, khống chế cuồng, alpha kim chủ công, tương lai, cao H, thoải mái, mỹ nhân thụ.

Link: https://tieuthunhiloveyaoibldanmei.wordpress.com/dam-my/gian-diep-o-cung-kim-chu-a/

844/ Tư nhân hỉ sự – Thập Nguyệt Nhập Tứ   (****)

Thể loại: 1×1, hiện đại, đô thị, thanh xuân, trường học, ấm áp

Link: https://thienthientieutieu.wordpress.com/%E2%99%A5-dam-my-%E2%99%A5/banh-da-ra-lo/tu-nhan-hi-su-qua-tet-2017/

845/ Si hán nhật thường – Phỉ Thành Chương  (****)

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, thụ truy công, lãnh tĩnh công x si hán dụ thụ, HE.

Link: https://mrdowner.wordpress.com/si-han-nhat-thuong/

846/ Hàng ngày quan sát CP này ở cự li gần – Họa Phong Toan Sảng  (****)

Thể loại: Hiện đại, muộn tao phúc hắc công x nhị hóa ngạo kiều thụ, tình hữu độc chung, cận thủy lâu đài, HE.

Link: https://mrdowner.wordpress.com/hang-ngay-quan-sat-cp-nay/

847/ Matcha –  Nhan Lương Vũ  (****)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE.

Link: https://karutaname.wordpress.com/2016/12/18/matcha/

848/  Người này yêu diễm tiểu tiện hóa + Thật thanh thuần thật không làm ra vẻ  – Trì Tổng / Trì Đại Tối Cường  (****)

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, hài hước

Link: https://booluyyly.wordpress.com/2017/01/25/qua-tet-2017-nguoi-nay-yeu-diem-tieu-tien-hoa-that-thanh-thuan-that-khong-lam-ra-ve/

849/ Chúng ta chia tay đi – Xà Hạt Điểm Điểm   (****)

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ,  1×1, HE

Link: https://bachhoacac.wordpress.com/2017/01/17/ml-chung-ta-chia-tay-di-xa-hat-diem-diem/

850/ Ngự tứ lương y – Nam Phong Ca  (*****)

Thể loại: Đam mỹ – Xuyên không – Cổ đại – Trạch đấu – Cung đình – 1×1- HE.

Link: https://tomsalus.wordpress.com/ngu-tu-luong-y-nam-phong-ca/

851/ Nha! Có bầu rồi – Thần Điện Tế Ti  (***)

Thể loại: Sinh tử văn, tình hữu độc chung, oan gia hoan hỉ, điềm văn, 1×1, HE

Link: https://tieubachho09.wordpress.com/hoan/nha-co-bau-roi-%E5%91%80-%E6%9C%89%E5%96%9C%E4%BA%86-nha-huu-hi-lieu/

852/ Mang thai ngoài ý muốn –  Mộ Dĩ Thành Trú  (***)

Thể loại: Sinh tử văn, mặt liệt bá đạo công, nhị hóa thoát tuyến thụ, 1×1, HE

Link: https://tieubachho09.wordpress.com/chua-hoan/mang-thai-ngoai-y-muon-%E6%84%8F%E5%A4%96%E5%A5%BD%E5%AD%95-y-ngoai-hao-dung/

853/ Đế sư – Lai Tự Viễn Phương   (****)

Thể loại: cường x cường, thiên chi kiêu tử, xuyên qua thời không, trọng sinh, cổ đại, Minh triều, 1×1, HE

Link: http://www.tieuhoangthu.com/2016/11/02/muc-luc-de-su/

854/ Đại ca – Priest   (*****)

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ngụy huynh đệ, cường cường

Link: https://thuyluunien.wordpress.com/hoan-thanh/dai-ca/

855/ Đọc thầm – Priest   (*****)

Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, tình địch trở thành tình nhân, niên thượng

Link: https://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/doc-tham/

856/ Thân sĩ đích trang viên – Chi Phương Khỏa Lạp   (*****)

Thể loại: Trùng sinh, Tây phương, romance, trạch đấu, chủ thụ, 1×1, HE

Link: https://suongnguyetlau.wordpress.com/2016/06/18/muc-luc-dien-trang-cua-quy-ong/

857/ Khoái xuyên chi vận mệnh hoàn mỹ – Tây Tử Tự   (*****)

Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, bá đạo độc chiếm biến thái công x nội tâm phong phú thụ, ngược công, 1×1, HE

Link: https://fundranix.wordpress.com/gioi-thieu/dam-my-khoai-xuyen-chi-van-menh-hoan-my/

858/ Satan’s Diyu – Đồi   (***)

Thể loại: Thanh thủy văn, 1×1, hiện đại, phi thực tế, tâm lý, kỳ bí, lý luận, (cực kỳ) HẮC ÁM, HE.

Link: https://alicesland.wordpress.com/alices-box/satans-diyu/

859/ Hai lão hổ – Liễu Mãn Pha   (****)

Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia thiên chi kiêu tử, ấm áp

Link: https://linking998.wordpress.com/2017/01/09/hai-lao-ho/

860/ Lòng có Lăng Hi – Qifu A   (*****)

Thể loại: Giới giải trí – ôn nhu công x dobe thụ – hài – HE

Link: https://kurokochi.wordpress.com/2016/10/20/muc-luc-long-co-lang-hi/

861/ Muốn làm nam phụ kỳ thực cũng chẳng dễ gì – Mijia  (****)

Thể loại: nhất công nhất thụ, (trá hình) tra công tra thụ, (trá hình) ngược thân ngược tâm quằn tả là vằn. (trá hình) BE

Link: https://yoshikunimayo.wordpress.com/muon-lam-nam-phu-ky-thuc-cung-chang-de-gi/#comments

862/ Thú thế chi phu phu đích mĩ hảo sinh hoạt – Mộng Yêu Yêu   (****)

Thể loại: nhất công nhất thụ, thú nhân, dị thế, sinh tử, chủng điền

Link: https://yoshikunimayo.wordpress.com/thu-the-chi-phu-phu-dich-mi-hao-sinh-hoat/

863/  Tiểu phượng hoàng – Lữ Thiên Dật  (***)

Thể loại: Phúc hắc Chim sẻ tinh anh công x tự luyến Phượng hoàng thụ

Link: https://belphegorfran.wordpress.com/2017/02/06/tieu-phuong-hoang/

864/ Nam thần, lượn đi mà! – Thanh Sắc Vũ Dực    (*****)

Thể loại: xuyên thư

Link: https://sathuy.wordpress.com/nam-than-luon-di-ma/

865/ Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện –  Mặc Hương Đồng Xú  (****)

Thể loại: xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE.

Link: https://almostbl.wordpress.com/he-thong-tu-cuu-cua-nhan-vat-phan-dien/

866/ Trùng sinh chi bản tính – Thanh Sắc Vũ Dực   (*****)

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hào môn thế gia, làm giàu, 1×1, HE

Link: https://p2t92.wordpress.com/trung-sinh-chi-ban-tinh/

867/ Ngân hà đế quốc chi nhận – Hoài Thượng   (*****)

Thể loại: Hoàng đế công x nguyên soái thụ, hạ khắc thượng (aka niên hạ), bá đạo hung hăng hoàng đế A công x cường hãn tàn nhẫn nguyên soái O thụ, tinh không tương lai, ABO, HE.

Link: https://pheliost.wordpress.com/2016/11/03/ngan-ha-de-quoc-chi-nhan/

868/ Triểu thấp – Xuân Nhật Phụ Huyên   (***)

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, có H, vườn trường, nguỵ cao lãnh lưu manh công x thẹn thùng thụ, HE.

Link: https://mrdowner.wordpress.com/trieu-thap/

869/ Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp – Quân Xuyên  (*****)

Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau

Link: https://dangthien3010.wordpress.com/2017/01/01/muc-luc-cuoc-song-sau-khi-ket-hon-voi-sep/

870/ Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên – Cổ Ngọc Văn Hương   (****)

Thể loại: Cổ đại, ôn nhu sủng nịch công x không may thần toán thụ, ấm áp, HE.

Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/2017/01/14/hon-phi-yen-diet-chi-minh-phong-thien/

871/ Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi – Tây Tây Đặc  (****)

Thể loại: Khoái xuyên, chủ thụ, manh văn, tinh phân biến thái hắc ám công x manh vô sỉ thụ, 1×1.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/khoai-xuyen-chi-toi-sap-chet-roi-tay-tay-dac/

872/ Hôn ước lừa gạt – Chuyên Nghiệp Vi Quan  (*****)

Thể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngấy, máo chó, ngược cẩu, hài hài tưng tửng, 1×1, HE

Link: https://p2t92.wordpress.com/2017/03/04/hon-uoc-lua-gat/

873/ Trọng sinh chi trứ ma – Thân Đồ Thử Phi  (***)

Thể loại: Đam mỹ – Trọng sinh – Cổ đại – Tu tiên – Chủ công – 1×1- HE.

Link: https://tomsalus.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/

874/ Bị một nam quỷ theo dõi làm sao giờ – Mạc Như Quy  (****)

Thể loại: Cường cường, điềm văn, thần quái thần tiên ma quái, bát tự xui xẻo công X dục vọng chiếm hữu cố chấp cuồng lệ quỷ thụ, chủ công, ấm áp

Link: https://traxanhsuada.wordpress.com/2017/01/22/bi-nhat-ca-nam-quy-tranh-thuong-lieu-cham-yeu-ban/

875/ Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo –  Nhất Chích Đại Nhạn  (****)

Thể loại: cổ trang

Link: https://ulinhcungngoc.wordpress.com/2017/03/21/luan-nhu-the-nao-sai-lam-lo-so-mot-ma-giao-giao-chu/

876/ Mỗi ngày đều phải phòng ngừa đồ đệ hắc hóa-Hắc Miêu Nghễ Nghễ    (****)

Thể loại :  Không chính thống tu chân văn, chủ thụ, song khiết hỗ sủng 1V1, tô, sảng khoái, ngọt, sủng, manh ~ hào quang nhân vật chính lóe sáng sáng

Link: https://ulinhcungngoc.wordpress.com/2017/03/01/bl-moi-ngay-deu-phai-phong-ngua-do-de-hac-hoa-hac-mieu-nghe-nghe/

877/ Hôm nay lại cứu toàn nhân loại – Bạch Hồ Từ   (****)

Thể loại: mỹ nhân ngư vương công x thanh tú bán nhân ngư thụ, cường cường, hỗ sủng, sống lại, tương lai, huyễn tưởng, tình hữu độc chung (tình yêu duy nhất suốt đời), HE.

Link: https://pheliost.wordpress.com/2017/01/09/hom-nay-lai-cuu-toan-nhan-loai/

878/ Khế tử – Dịch Tu La   (*****)

Thể loại: cường cường

Link: http://windy0820.blogspot.com/2015/06/khe-tu.html

879/ Hàm đào – Lục Dã Thiên Hạc   (*****)

Thể loại:cung đình hầu tước, ân oán giang hồ, đủ loại hạng người, thiên chi tác hòa, ngọt văn, 1×1, HE.

Link: https://vuquatichnien.wordpress.com/ham-dao/

880/ Tiệm hoa – Văn Hương Thức Mỹ Nhân    (****)

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, ông trời tác hợp, ngọt văn, 1×1, HE.

Link: https://vuquatichnien.wordpress.com/tiem-hoa/

881/ Ba bước lên rổ – Trương Đinh Đinh  (***)

Thể loại: Đam mỹ, xuyên, chậm nhiệt, basketball, 1×1, HE.

Link: https://vuquatichnien.wordpress.com/ba-buoc-len-ro/

882/ Ở trước mặt Boss mạt thế xoát thẻ 365 ngày –  Đại Viên Tử   (****)

Thể Loại: Hiện đại không tưởng, xuyên qua thời không, du hí võng du, tận thế…

Link: https://kawatorihua.wordpress.com/o-truoc-mat-boss-mat-the-xoat-the-365-ngay/

https://macnguyet.wordpress.com/du-an-sau-365-ngay-den-truoc-mat-boss-tan-the-diem-danh/

883/ Gia cụ vật chết đều thích thượng ta – Hoa Tâm Giả  (***)

Thể loại: Chủ thụ, trọng sinh, tương lai giá không, thê nô fan cuồng băng sơn tướng quân công, minh tinh kiêm chủ tịch thụ, linh dị thần quái, hào môn thế gia.

Link: https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-dang-tien-hanh/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/

884/  Mạt thế chi thuận theo kịch tình – Nhất Chẩm Xuân Thu   (***)

Thể loại: Xuyên thư, mạt thế, tùy thân không gian, tu chân, dị năng, cường cường

Link: https://banhbao2015.wordpress.com/2016/05/24/mat-the-chi-thuan-theo-kich-tinh/

885/ Phục sinh môn đồ – Tứ Thập Cửu Trản Đăng   (****)

Thể loại: Mạt thế, huyết tộc, khoa học viễn tưởng, dị năng, đê tiện vô liêm sỉ lưu manh công VS lòng dạ độc ác cao lãnh thụ, cường cường

Link: https://cucmoluoi.wordpress.com/2016/09/02/muc-luc-phuc-sinh-mon-do/?blogsub=confirmed#blog_subscription-3

886/ Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp – Doãn Nhất Phương   (****)

Thể loại: Tương lai hư cấu Cơ Giáp khoa học viễn tưởng tu chân

Link: https://minminteam.wordpress.com/thieu-gia-tu-chan-xuyen-qua-co-giap/

887/ Trùng sinh chi tinh tế đảo bảo chủ – Vô Y YoYo   (****)

Thể loại: linh hồn chuyển hoán, tình hữu độc chung, xuyên việt thời không, mỹ thực.

Link: https://laohoangduocsu.wordpress.com/2017/01/20/trung-sinh-chi-tinh-te-dao-bao-chu/

888/ Trợ lý kiến trúc sư – Hi Hòa Thanh Linh  (*****)

Thể loại: Hiện đại, đen tối độc miệng công x ngốc nghếch đáng yêu kích động thụ, ngọt văn, chốn công sở, đô thị tình duyên, 1×1, HE

Link: https://yunhostrawberry.wordpress.com/2017/02/13/muc-luc-tro-ly-kien-truc-su/

889/ Chất dẫn dụ –  Kịch Tình Vi Điềm Chủ  (***)

Thể loại: đam mỹ

Link: https://superseme.wordpress.com/2017/01/28/chat-dan-du/comment-page-1/#comment-1055

890/ Toàn thủ đô đế quốc đều biết ta rất manh –  Hội Phi Đích Tây Qua    (****)

Thể loại: Kiếp trước kiếp này, 1VS1, sủng văn, có đản, công dục chiếm hữu siêu cường, tình độc hữu chung, xuyên đến tương lai, song trọng sinh, HE

Link: https://bangquanglau.wordpress.com/2017/01/31/dam-mymuc-luc-toan-thu-do-de-quoc-deu-biet-ta-rat-manh/

891/ Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh –  Lưu Thủy Ngư  (****)

Thể loại: chủng điền văn, ấm áp, hiện đại, trùng sinh, trung y dược thiện, 1×1, liên quan đến cán bộ cao cấp và quân đội

Link: https://dumonggia.wordpress.com/trung-sinh-chi-duoc-thien-nhan-sinh/

892/ Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy – Tam Nguyệt Xuân Phong  (***)

Thể loại: 1×1, mỹ cường, niên hạ, cận thủy lâu thai, điềm văn, góc nhìn bàng quan, HE

Link: https://muadongthang10.wordpress.com/2016/09/15/anh-trai-toi-va-ban-trai-cua-anh-ay/

893/ Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn  (*****)

Thể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ

Link: https://dangthien3010.wordpress.com/2017/04/08/muc-luc-cuoc-doi-nhu-mot-vo-kich-toan-dua-vao-ky-nang-hon/

894/ Tình đầu có độc – Bất Hội Hạ Kỳ  (****)

Thể loại: Đam mỹ, gương vỡ lại lành, không ngược, cường công x cường thụ, 1×1, HE.

Link: https://onlyusaya.wordpress.com/category/dam-my/tinh-dau-co-doc/

895/ Mối tình đầu muốn tái hợp với ta – Nhất Diệp Bồ Đề  (****)

Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, 1×1, không ngược, HE, sinh tử, gương vỡ lại lành, si tình công x lạc quan kiện khí thụ

Link: https://onlyusaya.wordpress.com/category/dam-my/moi-tinh-dau-muon-tai-hop-voi-ta/

896/ Tối cường ngôn linh sư – Lệ Cửu Ca  (****)

Thể loại: Cường cường, tiên ma quỷ quái, dị năng, cổ xuyên kim, hiện đại

Link: https://vmaogia.wordpress.com/dammei/toi-cuong-ngon-linh-su/

897/ Kỳ thật tôi cũng có thiết bị gian lận – Doãn Gia  (****)

Thể loại: Thế giới giả tưởng, xuyên qua (sống lại), hung tàn hiểm độc công x thần kỳ giả vờ hiền lành thuần khiết thụ, nâng cấp, 1×1, HE

Link: https://yunhostrawberry.wordpress.com/2017/04/08/muc-luc-ky-that-toi-cung-co-thiet-bi-gian-lan/

898/ Độc chung –  Đỗ Mạo Thái   (***)

Thể loại: Cổ trang, cưới trước yêu sau, HE

Link: https://mudvein.wordpress.com/portfolio/doc-chung-do-mao-thai/

899/ Tây song trúc – Thập Cửu Dao   (***)

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

Link: https://3traphael.wordpress.com/edit/ml-tay-song-truc/

900/ Hệ thống anh dũng tìm chết – Tuyết Nguyệt U Linh  (****)

Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, 1×1, BE ở các thế giới (sau sẽ tích tiến độ để quay lại hoàn thành HE)

Link: https://fundranix.wordpress.com/gioi-thieu/he-thong-anh-dung-tim-chet/

4 thoughts on “Đam mỹ mới đã và đang đọc – 9

Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s