Đam mỹ mới đã và đang đọc – 9

801/ Dạy “hư” em trai mất rồi giờ phải làm sao? – Mạc Vũ Yên Dạ  (*****)

Thể loại: Vặn vẹo xấu bụng đệ đệ công X táo bạo nhân ca ca thụ, xuyên không, ngụy huynh đệ, xuyên thư

Link: http://2u-lud.livejournal.com/tag/D%E1%BA%A1y%20h%C6%B0%20em%20trai%20r%E1%BB%93i

Tiếp tục đọc

Đam mỹ mới đã và đang đọc – 7

929ea829jw1f0713aao1ij20hy0l5q95

601.Tôi đã chết rồi – Mộng Thường Uyển  (*****)   H

Thể loại: U linh thụ VS mất trí nhớ công, ngược công, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành

Link: https://kawatorihua.wordpress.com/toi-da-chet-roi/

https://ductienductu.wordpress.com/dam-my/toi-da-chet-roi-mong-thuong-uyen/

Tiếp tục đọc