Đam mỹ mới đã và đang đọc – 8

929ea829jw1f2gvd3nmqoj20k40rs46m

701/ Xuyên việt chi tu tiên – Y Lạc Thành Hỏa  (*****)

Thể loại: đam mỹ, tu chân, trọng sinh, mạn nhiệt văn, 1×1, ôn nhuận thụ x lạnh lùng công

Link: https://aoihiyue.wordpress.com/dam-my/xuyen-viet-chi-tu-tien/

702/ Thiết lập này hỏng rồi – Nhất Thế Hoa Thường  (****)

Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, tương lai, hài hước, 1×1, HE

Link: http://wintergarden613.blogspot.com/p/thiet-lap-nay-hong-roi_14.html

703/  Mang theo nhân vật chính trốn kịch tình – Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường  (***)

Thể loại: xuyên không, ngụy huynh đệ, chậm nhiệt, 1×1, HE

Link: https://hchuyncung.wordpress.com/mang-theo-nhan-vat-chinh-tron-kich-tinh/

704/ Khi lão bản gặp họa sĩ – Lật Phong   (***)

Thể loại: Hiện đại đô thị, Yêu tiền như mạng lão bản thụ x mặt dày mày dạn họa sĩ công

Link: https://chucongcac.wordpress.com/doan-van/khi-lao-ban-gap-hoa-si/

705/ Trừng phạt quân phục hệ liệt – Phong Lộng  (****)

Thể loại: Tương lai, huynh đệ, nhất thụ lưỡng công, công sủng thụ, H, SM, HE

Link: https://fuji1220.wordpress.com/dam-my-hien-dai/trung-phat-quan-phuc-he-liet/

706/ Phong mang – Sài Kê Đản  (****)

Thể loại: đam mỹ, Hiện đại – giới giải trí – Sảng văn – Hài hước – 1×1 – HE

Link: https://pandarabbit69.wordpress.com/2015/01/01/ml-phong-mang-sai-ke-dan/

707/ Tối cường triệu hoán sư – Hà Lam  (****)

Thể loại: trùng sinh, dị thế đại lục, ma pháp, dưỡng thành, báo thù, nhân thú, thăng cấp lưu, cường cường, 1×1, HE

Link: https://lylulu.wordpress.com/toi-cuong-trieu-hoan-su/

708/ Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng” – Phong Lưu Thư Ngốc  (****)

Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn

Link: https://ductienductu.wordpress.com/dam-my/cao-thu-doi-den-thay-trang/

709/ Ai dám nói xấu sư huynh – Cổ Ngọc Văn Hương  (****)

Thể loại: Xuyên thư, tu chân, hệ thống, ngoài quân tử trong phúc hắc công x trung thành chính trực thụ, HE.

Link: http://huyetphong.blogspot.com/p/ai-dam-noi-xau-su-huynh.html

https://anhbich.wordpress.com/ml-ai-dam-noi-xau-su-huynh/

710/ Ma vương – Nguyệt Hạ Tang  (*****)

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, kỳ huyễn, ma huyễn.

Link: https://misakiko.wordpress.com/dam-my/ma-vuong/

711/ Mang theo con trai đi chủng điền – Thanh Thanh Tử Khâm  (****)

Thể loại: Hiện đại, sinh tử, chủng điền, ấm áp, 1×1, HE, tình yêu và hôn nhân, hợp đồng tình nhân.

Link: https://thiennamtinh.wordpress.com/dang-le-let/mang-theo-nhi-tu-di-chung-dien/

712/ Ta làm đầu bếp ở hiện đại – Ba Nhĩ Đại Nhân   (****)

Thể loại: Mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE

Link: https://jennybach93.wordpress.com/2016/05/01/__trashed-5/

713/ Trọng sinh chi biến phế vi bảo – Phong Hưởng Vân Tri Đạo  (***)

Thể loại: Chủng điền văn, sau mạt thế, tình hữu độc chung, trọng sinh, tiểu bạch văn, 1 X 1, HE.

Link: https://freechan150.wordpress.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/

714/ Trọng sinh vào hào môn – hệ thống thay đổi khí chất – Xuân Phong Diêu (****)

Thể loại: Trọng sinh – hào môn thế gia – báo thù rửa hận – HE

Link: https://tanphanhansac.wordpress.com/trong-sinh-vao-hao-mon-he-thong-thay-doi-khi-chat/

715/ Chào mừng đến với trò chơi ác mộng – Bạc Mộ Băng Luân  (*****)

Thể loại:  đam mỹ – huyền nghi – kinh dị – 1×1 – OE (sang quyển 2 mới HE) – ôn nhu, mặt lạnh công❤ thông minh, kiên cường, quả cảm thụ

Link: https://tongthudainhan.wordpress.com/dang-lam-chao-mung-den-voi-tro-choi-ac-mong/

716/ Bí mật của Đông Chí – Ngưu Giác Cung   (*****)

Thể loại: Hiện đại – Huyền huyễn – Thủy chung – Nhẹ nhàng – Thanh Thủy – 1×1 – HE

Link: https://daisyjung.wordpress.com/bi-mat-cua-dong-chi-nguu-giac-cung/

717/ Loving you – Bạch 2  (***)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hiện thực hướng, 1×1, giám đốc công x ca sỹ thụ, nhẹ nhàng, có ngược, gương vỡ lại lành, HE~

Link: https://yenphily1712.wordpress.com/muc-luc-loving-you-lam-sac-man-da-la/

718/ Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – Thanh Sắc Đích Quang  (***)

Thể loại: Kim chủ công x minh tinh thụ, từ bao dưỡng thành yêu thật, lúc đầu ngược nhẹ lúc sau ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt

Link: https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/04/16/ban-ve-viec-lam-sao-tom-duoc-mot-vi-kim-chu-thiet-to/

719/ Phùng xuân – Đại Giang Lưu   (**)

Thể loại:  Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại

Link: https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/

720/ Phật môn ác thê – Kim Nguyên Bảo  (***)

Thể loại: Xuyên việt, tu chân, huyền huyễn, thích văn, CHỦ THỤ, 1×1, HE.

Link: http://daodao1603.blogspot.com/p/ml-phat-mon-ac-the.html

721/ Thần hi – Chu Nhi Phục Thuỷ  (***)

Thể loại : hiện đại đô thị, phúc hắc cường công, nhược thụ, ban đầu là công cưỡng ép thụ, sau thành công sủng thụ, ấm áp

Link: https://dumonggia.wordpress.com/than-hi/

722/ Thanh xuyên – A Đậu  (**)

Thể loại: Đam mỹ, thanh xuyên

Link: https://detukhigia.wordpress.com/thanh-xuyen-2/

723/ Truyền kỳ phu nhân – Kim Nguyên Bảo  (***)

Thể loại: Hiện đại đô thị, Cơ giáp, Cường cường, Tiểu bao tử, Vị lai thì không, 1×1

Link: https://5ivegods.wordpress.com/danmei/dang-tien-hanh/truyen-ky-phu-nhan/

724/ Quân sách – Phù Phong Lưu Ly   (****)

Thể loại: cổ trang

Link: https://condieuchaolieng.wordpress.com/quan-sach/

725/ Kế  hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo – Oa Qua Oa   (***)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, tổng tài x nhân viên

Link: https://condieuchaolieng.wordpress.com/ke-hoach-yeu-chong-cua-tong-tai-ba-dao-hoan/

726/ Trọng nham – Ngưu Giác Cung  (****)

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hào môn trạch đấu, ấm áp, 1×1, trung khuyển thâm tình công x cố chấp cơ trí thụ, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, HE

Link: https://daisyjung.wordpress.com/trong-nham/

727/ Trọng sinh chi một tờ giấy kết hôn – Hắc Miêu Nghễ Nghễ  (****)

Thể loại: Hào môn thế gia, ông trời tác hợp, hiện đại không tưởng, trọng sinh, cường cường, song khiết, ngọt sủng.

Link: https://xidauquan.wordpress.com/ruou-lau/trong-sinh-chi-mot-to-giay-ket-hon/

728/ Cự phách – Doãn Gia  (****)

Thế loại: Hiện đại, thoải mái, ấm áp, trạch đấu, thương đấu, 1×1, HE

Link: https://daivienvien.wordpress.com/hien-dai-2/cu-phach-doan-gia/

729/ Trọng sinh thành chó dẫn đường – Thanh Sắc Vũ Dực  (*****)

Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn

Link: https://traxanhsuada.wordpress.com/2016/01/02/trong-sinh-thanh-dao-manh-khuyen/

730/ Trọng sinh chi gian hoạn cự tinh – Thanh Sắc Vũ Dực  (****)

Thể loại: phản xuyên, giới giải trí, chủ công, cường cường, quỷ súc S công điều giáo phong lưu anh tuấn thụ, 1×1, HE

Link: https://manuhinlanh.wordpress.com/dang-man/xuyen-viet-chi-gian-hoan-cu-tinh/

731/ Người vợ bát nháo – Nhan Lương Vũ  (****)

Thể loại : hiện đại, cường công, ung dung bát nháo bựa thụ, nhẹ nhàng, HE.

Link: https://hatdauthan.wordpress.com/2016/03/09/nguoi-vo-bat-nhao/

732/ Tặng hoa cho Bách Đồ – Từ Từ Đồ Chi  (****)

Thể loại : Hiện đại, giới giải trí , 1×1, si hán trung khuyển đầu có bệnh công X minh tinh độc miệng thân thể có bệnh thụ, HE

Link: https://hatdauthan.wordpress.com/2016/05/22/tang-hoa-cho-bach-do-tu-tu-do-chi/

733/ Dáng vẻ anh thích em đều có – Từ Từ Đồ Chi   (***)

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

Link: https://kurokochi.wordpress.com/2016/05/16/muc-luc-dang-ve-anh-thich-em-deu-co/

734/ Một phần hai mươi tư – Lữ Thiên Dật   (****)

Thể loại: hiện đại, đa nhân cách, 1×1, HE

Link: https://sadaharuu.wordpress.com/2016/06/11/mot-phan-hai-tu/

735/ Khác thủ tiên quy -Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn  (***)

Thể loại: đam mỹ, tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1×1

Link: http://huyetphong.blogspot.com/p/khac-thu-tien-quy.html

736/ Ngày nào phòng minh chủ cũng có trộm ghé thăm – Nhất Chích Đại Nhạn  (****)

Thể loại: cổ trang, truyện ngắn não bổ, manh chủ công x thần thâu thụ orz

Link: https://misakiko.wordpress.com/dam-my/ngay-nao-phong-minh-chu-cung-co-trom-ghe-tham-dang-tien-hanh/

737/ Mất trí nhớ rồi, đừng quậy – Lục Dã Thiên Hạc  (*****)

Thể loại: Hào môn thế gia, showbiz, ông trời tác hợp, hài hước, ngọt ngào, HE

Link: https://junyopea.wordpress.com/dam-my/muc-luc-mat-tri-nho-khong-duoc-nghich-luc-da-thien-hac/

http://dmcac.blogspot.com/p/that.html

738/ Kỷ Jura Trở Lại – Nguyệt Hạ Tang   (****)

Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng, không gian, kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời không, 1 x 1, HE.

Link: https://vuquatichnien.wordpress.com/ky-jura-tro-lai/

739/ Nụ hoa nở rộ của ngài Nguyên soái – Nguyệt Hạ Tang  (***)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE, người thực vật ngoài hành tinh công x chuyên gia thực vật người trái đất thụ

Link: https://blueskyleanh.wordpress.com/nu-hoa-dai-phong-nguyen-soai-cac-ha/

740/ Các bạn hàng xóm của tôi – Du Linh  (*****)

Thể loại: Đam mỹ – Cận hiện đại – Kinh dị – 1×1 – HE

Link: https://bachkimcac.wordpress.com/cac-ba%CC%A3n-hang-xom-cu%CC%89a-toi/

741/ Tôi mệnh định em – Mộng Thường Uyển   (*****)

Thể loại: Xuyên nhanh, ngược tâm, tương ái tương sát, xuyên nhanh thụ x cố chấp hắc ám công.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/toi-menh-dinh-em-mong-thuong-uyen/

742/ Tại trong căn phòng tối xa xôi ấy – Tây Tử Tự   (***)

Thể Loại: Tĩnh hữu độc chung, thụ trọng sinh hơn 120 lần, tu chân, cổ trang, thầm mến, sư đồ, 1×1, HE.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/tai-trong-can-phong-toi-xa-xoi-ay-tay-tu-tu/

743/ Tiểu ngu ngốc – Liễu Mãn Pha  (***)

Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chung, bệnh thần kinh hung ác nham hiểm công x ngốc tử thụ, 1×1, HE.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/tieu-ngu-ngoc-lieu-man-pha/

744/ Tra công biến trung khuyển – Tĩnh Chu Tiểu Yêu  (***)

Thể loại: Ngược tra công văn, thể thao, hiện đại, thiên chi kiêu tử, tra công hung bạo sau biến thê nô công x chết tâm tuyệt tình sau dốc lòng vì nhân sinh thụ, 1×1, HE.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/tra-cong-bien-trung-khuyen-tinh-chu-tieu-yeu/

745/ Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi – Thi Tả  (***)

Thể loại: Vườn trường, quỷ x nhân.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/toi-quen-mat-ly-do-tu-sat-mat-roi/

746/ Hung thần – Liễu Mãn Pha   (****)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, chất phác trung khuyển tâm ngoan thủ lạt công x băng sơn thiếu gia yêu nghiệt dụ thụ, HE

Link: https://cindy168.wordpress.com/hung-than/

747/ Ân hữu trọng báo – Quyết Tuyệt   (****)

Thể loại: Chủ công, trùng sinh, tình hữu độc chung, báo thù rửa hận

Link: https://socconvera.wordpress.com/an-huu-trong-bao/

748/ Chú chân dài – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa    (****)

Thể loại: hiện đại hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhân, ngọt văn, 1×1

Link: https://cucmoluoi.wordpress.com/2016/07/09/muc-luc-chu-chan-dai-man-man-ha-ky-da/

749/ Khế hôn – Công Tử Như Lan  (****)

Thể loại: Hiện đại, ngọt văn,niên thượng, giả tưởng, đô thị ấm áp, khế ước hôn nhân, cưới trước yêu sau, HE

Link: https://doicholahanhphuc.wordpress.com/ml-khe-hon/

750/ Trọng Sinh Chi Ái Nhân – Mộc Thải    (***)

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, ngược luyến tình thâm, 1v1, HE.

Link: https://doicholahanhphuc.wordpress.com/ml-trong-sinh-chi-ai-nhan/

751/ Tiểu gia vô xử bất tại – Đả Cương Thi   (***)

Thể loại: hiện đại, thần quái, hắc bạch thông cật cuồng bá duệ đại lão công X nhị hóa ngạo kiều tác tử thụ, trọng sinh, HE

Link: https://kittyd3nxi96.wordpress.com/2015/07/06/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/

752/ Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! – Diễm Quỷ Thất Nương    (***)

Thể loại: Xuyên qua – Tương lai – Cường cường – Điềm văn – 1×1 – HE

Link: https://sachobangly.wordpress.com/32-2/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/

753/ Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc – Vân Quá Thị Phi  (****)

Thể loại: đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, ngọt văn

Link: https://dangthien3010.wordpress.com/2015/12/19/251/

754/ Trùng sinh chi si tửu hữu diễn – Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang  (***)

Thể loại: Điền văn, trùng sinh, một chút dị năng, chủ công, xuyên qua, ấm áp, tình hữu độc chung, nam nam thế giới, có H

Link: https://dangthien3010.wordpress.com/2016/05/02/muc-luc-trung-sinh-chi-si-tuu-huu-dien/

755/ Kim chủ rất bận – Thanh Sắc Vũ Dực   (****)

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, linh hồn chuyển hóa, giới giải trí, ngọt sủng, tình hữu độc chung, nội tâm vặn vẹo khống chế cuồng quỷ súc giả trang ôn nhu công x ngốc manh kiên cường thụ, 1×1, HE

Link: https://tulinhlancung.wordpress.com/2016/06/27/muc-luc-kim-chu-rat-ban/

756/ Ngôi sao Viễn Đông – Ngữ Tiếu Lan San   (***)

Thể loại: Ấm áp, cấm dục cường công x thiếu gia thụ, thiên chi kiêu tử

Link: https://thacvuyenlan25251325.wordpress.com/2016/08/04/muc-luc-ngoi-sao-vien-dong-%E8%BF%9C%E4%B8%9C%E6%98%9F%E8%BE%B0_-ngu-tieu-lan-san/

https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/08/04/muc-luc-ngoi-sao-vien-dong/

757/ Cốc nước ấm – Thô Phạn Đạm Trà  (****)   (H)

Thể loại: Hiện đại, huynh đệ niên thượng, 1×1, HE

Link: https://yunhostrawberry.wordpress.com/2015/02/22/muc-luc-coc-nuoc-am/

758/ Không thành ký – Thái Thiểu  (***)  (H)

Thể loại: Hiện đại, huynh đệ niên thượng, 1×1, HE

Link: https://yunhostrawberry.wordpress.com/2015/02/07/muc-luc-khong-thanh-ky/

759/ Lấy nửa kí thức ăn cho chó –  Hương Tử Ái Lại Giác    (****)

Thể loại: Hiện đại, đô thị, thần tiên ma quái, 1×1.

Link: https://lammocmien.wordpress.com/2016/08/27/lay-mot-ki-thuc-an-cho-cho/

760/ Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo – Chỉ Phiến Khinh Diêu    (***)

Thể loại: cổ xuyên kim, cường cường, hoan hỉ oan gia, thiên chi kiêu tử.

Link: https://lammocmien.wordpress.com/2015/08/31/ngu-nhac-quyen-chi-thai-tu-gia-dao/

761/ Thời đại sinh sản vô tính – Thiên Viễn Đại  (***)

Thể loại: xuyên không, tương lai, chủng điền, không gian

Link: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/vo-tinh-phon-dien-thi-dai/

762/ Ma đầu đến đây ăn kẹo – Thập Nhất Đích Ảnh Tử   (****)

Thể loại: Cường cường, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ không như mong muốn, tiên hiệp, tu chân

Link: https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/doan-van/ma-dau-den-day-an-keo/

763/Phương pháp chính xác đuổi kẻ thứ ba – Nhị Đông  (****)

Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành.

Link: https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/doan-van/phuong-phap-chinh-xac-theo-duoi-ke-thu-ba/

764/ Tái Giá Tiểu Phu Lang – SJ Giảo Nhi  (****)

Thể loại: Cổ trang, 1 x 1, công xuyên không x mỹ tài hoa biệt nữu thụ, trạch đấu, vệ quốc, hỗ sủng, HE, điềm văn.

Link: https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-dang-tien-hanh/tai-gia-tieu-phu-lang/

765/ Tại mỹ nhân hoài – Chân Gia Tiểu Đảo  (***)

Thể loại: Cổ trang giang hồ, phúc hắc bá đạo tuyệt sắc mỹ nhân công x ngoan độc biệt nữu y thánh thụ, sinh tử, 1×1, HE

Link: https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-dang-tien-hanh/tai-my-nhan-hoai/ 

766/ Hiền thần nan vi – Mục Bạch   (****)

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, cung đình, trúc mã, ngọt sủng

Link: https://thienthientieutieu.wordpress.com/%E2%99%A5-dam-my-%E2%99%A5/banh-da-ra-lo/trong-sinh-hien-than-nan-vi/

767/ Trọng sinh chi dị thú liệp nhân – Quyết Tuyệt  (****)

Thể loại:  Mạt thế, Dị năng, Dị Thú, Chủ công, Cường x Cường, 1×1, HE

Link: https://timotinhan.wordpress.com/trong-sinh-chi-di-thu-liep-nhan/

768/ Cửa hàng sủng vật tinh tế – Trường Sinh Thiên Diệp   (****)

Thể loại: Xuyên việt, nhân ngư, tương lai, Kiếm Tam, cường cường, ngọt sủng, sinh tử, 1 x 1, HE.

Link: https://vanthulau.wordpress.com/dang-tien-hanh/1847-2/

769/ Chúng ta đã chia tay rồi – Ngư Tiểu Phàm   (****)

Thể loại: đô thị tình duyên, trúc mã, gương vỡ lại lành, 1×1, HE, biệt nữu tạc mao công x ôn nhu hiểu chuyện thụ, ngọt văn.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/chung-ta-da-chia-tay-roi-ngu-tieu-pham/

770/ Đây nhất định không phải văn ta viết –  Phác Thạc Mê Ly   (****)

Thể loại: xuyên thư, tu chân, kiếp trước kiếp này, hoan hỉ oan gia, bề ngoài bất định trong bình tĩnh âm mưu công x bề ngoài bình tĩnh trong bất định phun tào thụ, chậm nhiệt văn.

Link: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/day-nhat-dinh-khong-phai-van-ta-viet/

771/ Tôi không yêu nữa –  Khởi Ti Kê  (***)

Thể loại: hiện đại, ngọt, 1×1, HE, thê nô công x đáng yêu thụ

Link: https://sadaharuu.wordpress.com/2016/07/27/toi-khong-yeu-nua/

772/ Tiệm mỳ nhỏ – Quái Đạo Hồng Đấu Bồng  (****)

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, trúc mã trúc mã, tự ti thuần lương nhân thê thụ x ôn nhu mặt than công, HE.

Link: https://mrdowner.wordpress.com/tieu-dien-than/

773/ Trúc mã rồi sẽ thành đôi – Quý Thù Ương  (***)

Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, võng phối (ít), HE,
ban đầu công hơi tra nhưng vẫn là ôn nhu trung khuyển công, tạc mao thụ

Link: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/truc-ma-roi-se-thanh-doi/

774/ Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy! – Công Tử Ca  (****)

Thể loại: Mỹ nam, cường thủ hào đoạt, hiện đại niên thượng, độc chiếm dục thâm tình công, 1×1, HE.

Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/2016/07/23/my-nam-khong-nghe-loi-chiem-lay/

775/  Vườn trẻ thiên đình – Lục Dã Thiên Hạc   (***)

Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE

Link: https://kurokochi.wordpress.com/2016/08/20/muc-luc-vuon-tre-thien-dinh/

776/ Ta không yêu ngươi – Quyết Tuyệt  (****)

Thể loại: Báo thù rửa hận, ngược tra

Link: https://whoaibangw.wordpress.com/2015/07/01/muc-luc-ta-khong-yeu-nguoi/

777/ Trọng sinh chi cưu triền – Thì Bất Đãi Ngã   (****)

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công , ấm áp , 1X1 , HE.

Link: https://hanguyet2012.wordpress.com/danmei-hoan/%E2%99%A5-hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i-%E2%99%A5/trong-sinh-chi-cuu-trien/

778/ Nam chính cứ muốn giết chết hắn – Tu Thất  (****)

Thể loại: Hồn xuyên – Xuyên qua thời không – Mạt thế – Cường cường – 1×1 – HE

Link: https://lynzmix.wordpress.com/lynzs-%E2%94%80%E2%80%BF%E2%80%BF%E2%94%80/bo-a-let-a/nam-chinh-cu-muon-giet-chet-han-tu-that/

779/ Thế thân – Bắc Đường Mặc   (**)

Thể loại: đam mĩ, hiện đại, thế thân, cường cường, băng sơn x nữ vương, 1×1, HE

Link: https://tieuvuvu.wordpress.com/2015/01/20/danmei-the-than-bac-duong-mac/

780/ Học trưởng, em đói bụng  – Hi Nguyệt công tử    (**)

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, võng phối, song hướng thầm mến, ngọt sủng ấm áp

Link: https://thichphong.wordpress.com/dam-my/hoc-truong-em-doi-bung/

781/ Tổng tài rất phúc hắc – Hi Nguyệt công tử      (**)

Thể loại: Hào môn thế gia, đô thị tình duyên.

Link: https://quynhhoacoc.wordpress.com/tong-tai-rat-phuc-hac/

782/ Tổng tài thế nào lại là băng sơn – Thu Y Đan Thanh   (***)

Thể loại: băng sơn tổng tài công x mỹ nhân thụ, nhẹ nhàng, hài hước.

Link: https://quynhhoacoc.wordpress.com/list-completed/

783/ Tỉnh quỷ – Tạm Đao Gia Môn  (***)

Thể loại: Linh dị thần quái, 1×1, độc chiếm dục siêu cường biến thái vặn vẹo quỷ công, HE.

Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/gieng-quy/

784/ Chàng Tinh Anh tây rởm và sĩ quan cao cấp Tiểu Bạch Kiểm – Chung Hiểu Sinh    (***)

Thể loại: Ngọt, sủng, quân nhân, HE

Link: https://muoivantue.com/danmei/chang-tinh-anh-tay-dom-va-si-quan-cao-cap-tieu-bach-kiem/

785/ Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng – Thanh Sắc Vũ Dực   (****)

Thể loại : hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước

Link: https://ulinhcungngoc.wordpress.com/2016/08/23/tram-luon-cam-thay-co-gi-do-khong-dung/

786/ Sam trọng thủy phúc – Trọng Khâu   (*****)

Thể loại: trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ

Link: https://www.wattpad.com/story/74094239-sam-tr%E1%BB%8Dng-th%E1%BB%A7y-ph%C3%BAc-edit-daisy/parts

787/ Tương tựu –  Hà Hán   (***)

Thể loại: Siêu đoản văn, hiện đại, biệt nữu công – nhân thê thụ, kết hôn trước yêu sau , HE

Link: https://nhacuagio189.wordpress.com/2016/06/18/ml-tuong-tuu/

788/ Tự tạo nam thần – Quỷ Ốc  (****)

Thể loại: Hiện đại, chủng điền, dốc lòng vì nhân sinh, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, ngọt sủng, trung khuyển công, vạn năng thụ, HE

Link: https://jennybach93.wordpress.com/2016/08/30/nam-than-muc-luc/

789/ Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc – Chung Hiểu Sinh  (****)

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1×1, oan gia, công thần trí không bình thường x ngạo kiều cao lãnh thụ, HE

Link: https://muoivantue.com/danmei/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-giao-chu-dang-uong-thuoc/

790/ Đệ nhất thi thê – Kim Nguyên Bảo  (****)

Thể loại: Mạt thế, tang thi, dị năng, công trọng sinh, thụ xuyên thư, không gian, 1vs1.

Link: https://muoivantue.com/ho-dang-dao/de-nhat-thi-the/

https://maitran.wordpress.com/2016/09/02/muc-luc-de-nhat-thi-the/

791/ Hôm nay tui lại chảy nước miếng! – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu   (***)

Thể loại: Chủ công, mạt thế, tình hữu độc chung, ngọt ngọt ngọt, tang thi công x dị năng thụ.

Link: https://muoivantue.com/ho-dang-dao/mat-the-hom-nay-tui-lai-chay-nuoc-mieng/

792/ Bảo hộ của giới Hắc Bạch – Nhất Thế Hoa Thường (***)

Thể loại: hiện đại, hắc bang, oan gia, hài, HE …

Link: https://nguyethuecac.wordpress.com/2016/04/27/bao-ho-cua-gioi-hac-bach-nhat-the-hoa-thuong-hoan/

793/ Thần nghèo phù hộ – Lữ Thiên Dật  (*****)

Thể loại: hiện đại, thần quái, ngọt ngào, HE, Tổng tài dịu dàng x thần nghèo ngốc xinh ngọt ngào

Link: https://yuyu0108.wordpress.com/hoan/than-ngheo/

794/ Dã miêu bất tòng – Lan Lương  (***)

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, giới giải trí, thâm tình ít lời công x ngạo kiều thiếu tình yêu thụ, HE.

Link: https://mrdowner.wordpress.com/da-mieu-bat-tong/

795/ Hai lần bao dưỡng – Bạch Y Hứa Tửu  (****)

Thể loại: Hiện đại, bao dưỡng văn, vòng giải trí, ngụy tra tiện, gương vỡ lại lành

Link: https://miuhayoung.wordpress.com/dam-my/ml-hai-lan-bao-duong/

796/ Trọng sinh chi cự tinh bất lạc – Duyên Hà Cố  (*****)

Thể loại: hiện đại,trọng sinh, showbiz,  huynh đệ niên thượng, nóng nảy công x ôn nhu thụ, ngọt văn

Link: https://tieuthienvi.wordpress.com/ml-trong-sinh-chi-cu-tinh-bat-lac/

797/ Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh – Thịnh Trang Vũ Bộ   (*****)

Thể loại: hiện đại, showbiz, tu tiên, trời sinh một đôi, hài hước, 1×1, HE

Link: https://p2t92.wordpress.com/2016/09/13/ban-ve-phuong-phap-an-kim-dan-chuan-khoi-chinh/

798/ Huynh trưởng – Hanh Hanh  (***)

Thể loại: Chủ công 1v1, ôn nhu học sinh xuất sắc công x tự ti anh trai thụ, ngụy huynh đệ, niên hạ, thoải mái nhẹ nhàng.

Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/huynh-truong/

799/ Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang – Chung Hiểu Sinh   (***)

Thể loại: Cổ trang, võ hiệp, 1×1, HE, ngược nhẹ

Link: https://tuyetvuanh.wordpress.com/co-trang/giao-chu/

800/  Thiên môn – Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông    (***)

Thể loại : Hiện đại, trinh thám phá án, nhẹ nhàng, 1×1, HE

Link: https://hatdauthan.wordpress.com/2015/06/27/thien-mon-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/

Thảo luận

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s