Đam mỹ mới đã và đang đọc – 9

801/ Dạy “hư” em trai mất rồi giờ phải làm sao? – Mạc Vũ Yên Dạ  (*****)

Thể loại: Vặn vẹo xấu bụng đệ đệ công X táo bạo nhân ca ca thụ, xuyên không, ngụy huynh đệ, xuyên thư

Link: http://2u-lud.livejournal.com/tag/D%E1%BA%A1y%20h%C6%B0%20em%20trai%20r%E1%BB%93i

Tiếp tục đọc

Advertisements