Đam mỹ mới đã và đang đọc – 7

929ea829jw1f0713aao1ij20hy0l5q95

601.Tôi đã chết rồi – Mộng Thường Uyển  (*****)   H

Thể loại: U linh thụ VS mất trí nhớ công, ngược công, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành

Link: https://kawatorihua.wordpress.com/toi-da-chet-roi/

https://ductienductu.wordpress.com/dam-my/toi-da-chet-roi-mong-thuong-uyen/

Tiếp tục đọc