Đam mỹ mới đã và đang đọc – 5

929ea829gw1eguhxdv5fjj20p60yktir

401/ Thê vi thượng – Lục Dã Thiên Hạc  (****)  H

Thể loại:  nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE

Link: http://baekinc92.wordpress.com/2014/05/02/muc-luc-the-vi-thuong-luc-da-thien-hac/

http://yuyu0108.wordpress.com/dang-cay/the-vi-thuong/

402/ Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái – Đồi  (****)

Thể loại: xuyên qua thời không, ma pháp thời khắc, dị thế đại lục, tình hữu độc chung

Link: http://lehuyetcung.wordpress.com/2013/11/29/muc-luc-dam-my-doc-gia-hoa-chu-giac-tuyet-buc-thi-chan-ai/

403/ Bản hướng dẫn nuôi dưỡng dã thú – Huỳnh Dạ  (****)

Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, dị thế đại lục, thú nhân, 1×1, HE

Link: https://foxskzz.wordpress.com/2014/05/13/ban-huong-dan-nuoi-duong-da-thu-huynh-dalunarrabbit/

404/ Chàng admin không muốn cặp kè với tôi – Đào Bảo Quyển  (****)  H

Thể loại: hiện đại, đoản thiên, hài hước, 1×1, HE

Link: https://cassiopeia463.wordpress.com/khu-trung-thien/administrator-khong-muon-cap-ke-voi-toi/

405/ Mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích – Nhữ Phu Nhân  (*****)  H

Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, 1×1, hài, mặt baby – cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, HE.

Link: http://toujifuu.wordpress.com/mat-the-trong-sinh-chi-vat-hy-sinh-phan-kich/

406/ Trùng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài – Thuần Bạch Xuẩn Bạch  (***)

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, chủ công, công sủng thụ, 1×1, HE, …..

Link: http://thanvucu.wordpress.com/dam-my/hien-dai/trung-sinh-chi-sung-nhi-nhap-hoai/

407/ Người vợ siêu sao – Tồn Tại Tường Giác  (**)

Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, tổng tài phúc hắc công x minh tinh tiểu bạch thụ.

Link: http://thiennamtinh.wordpress.com/dam-my-2/dang-le-let/nguoi-vo-sieu-sao/

408/ Heo cát tường – Đông Qua Trà Tiên Nhân   (**)

Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn, cổ trang, long vương x heo con, hài, 1×1, HE….

Link: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/yan-qing/ml-heo-cat-tuong/

 409/ Tiểu bạch dương – Thủy Thiên Thừa  (*****)

Thể loại: hiện đại, quân văn, cường cường, tà mị cuồng quyến quỷ súc công X bất tài phú nhị đại thụ, 1×1, HE

Link: http://quymieutu.wordpress.com/tieu-bach-duong/

410/ Ôn nhu đích ca ca – Lãnh Yết Uyển Tử   (***)  H

Thể loại: ấm áp văn, 1vs1 (ôn nhu thụ x phúc hắc trung khuyển công), huynh đệ (trá hình), hiện đại văn, HE

Link: http://kaori0kawa.wordpress.com/2014/05/31/n-nhu-dch-ca-ca-muc-luc/

411/ Thế giới này điên rồi – Nhất Thế Hoa Thường  (*****)

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Link: http://bachhoacac.wordpress.com/2013/10/17/the-gioi-nay-dien-roi-nhat-the-hoa-thuong/

https://truclamcu.wordpress.com/the-gioi-nay-dien-roi-nhat-the-hoa-thuong/

412/ Duy tự giả – Hoài Thượng  (****)

Thể loại: hiện đại, thần quái, cường cường, huynh đệ niên hạ, 1×1, HE

Link: http://karencejung.wordpress.com/dang-tien-hanh/duy-tu-gia-hoai-thuong/

413/ Đừng tới đây – Phi Thiên Dạ Tường  (****)

Thể loại: Hiện đại, toàn tức võng du, hài, HE

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/dung-toi-day-phi-thien-da-tuong/

 414/ Người yêu hoang tưởng – Nhất Phiến Phù Vân    (****)  H

Thể loại: Chủ công , chữa khỏi , ấm áp , công sủng thụ , 1×1 , HE .

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/nga-dich-than-kinh-benh-ai-nhan/

415/ Nông gia nhạc tiểu lão bản – Sài Mễ Du Diêm  (****)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, …

Link: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban/

416/ Thiên sơn khán tà dương – Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết   (****)

Thể loại: xuyên không, nhất công nhất thụ

Link: https://kaori0kawa.wordpress.com/2014/05/24/thin-son-khn-t-duong-muc-luc/

http://ladyholy.wordpress.com/dam-my/thien-son-khan-ta-duong/

417/ Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên – Y Lạc Thành Hỏa  (***)  H

Thể loại: nhất công nhất thụ, ấm áp, sinh tử, ngốc nghếch khờ khạo công, chăm chỉ nghiêm túc thụ, HE

Link: http://ehmonkey.wordpress.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien-y-lac-thanh-hoa/

 418/ Tội ái An Cách Nhĩ – Nhĩ Nhã  (****)

 Thể loại: Hiện đại, trinh thám, cường cường, HE.

Link: http://jongwookislove.wordpress.com/toi-ai-an-cach-nhi-am-da-thien/

http://jongwookislove.wordpress.com/toi-ai-an-cach-nhi-le-minh-thien/

419/ Kim bài đả thủ – Phao Phao Tuyết Nhi  (****)

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Link: http://bachhoacac.wordpress.com/2014/02/05/kim-bai-da-thu-phao-phao-tuyet-nhi/

 420/ Nhị điệp kỷ – Hà Hán  (*****)

Thể loại: Hiện đại, mỹ mỹ cường cường, 1×1, hắc bang, ngục giam, kinh tế, HE.

Link: http://hoalacmanthien.blogspot.com/p/blog-page.html

http://hoalacmanthien.blogspot.com/search?updated-max=2012-11-30T20:50:00%2B07:00&max-results=5&start=30&by-date=false

421/ Đương niên ly tao – Hà Hán  (*****)  H

Thể loại: Trùng sinh, niên hạ, cung đình quyền quý, tiền thế kim sinh.

Link: http://phphuongthuy.wordpress.com/duong-nien-ly-tao/

422/ Trọng sinh chi sử tiền đại hùng dưỡng mễ trùng – Thanh Nha  (***)

Thể loại: Xuyên về thời tiền sử, 1×1, bưu hãn thô kệch công x lười biếng nhanh trí thụ

Link: http://giraffe5298.wordpress.com/trong-sinh-chi-su-tien-dai-hung-duong-me-trung/

423/ Tối chung lưu phóng – Hà Hán  (*****)

Thể loại: (Ngụy) sư sinh, quân đội văn, cường cường, tiểu ngược, có hài,1×1, HE

Link: https://khoangtroitinhlang.wordpress.com/2015/10/02/toi-chung-luu-phong-muc-luc/

http://yukinotamashi.wordpress.com/t%E1%BB%91i-chung-l%C6%B0u-phong-ha-han/

424/ Kim bài trợ lý – Phi Thiên Dạ Tường  (****)  H

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, 1×1, HE

Link: http://tonghopdammy.com/2015/12/kim-bai-tro-ly.html

http://vumacvongquan.wordpress.com/2014/06/16/kim-bai-tro-ly-muc-luc/

http://hanguyet2012.wordpress.com/kim-bai-tro-ly-phi-thien-da-tuong/

425/ Lá bài cuối cùng – Trương Đỉnh Đỉnh    (**)  H

Thể loại: hiện đại đô thị, cường cường, hài, HE

Link: http://huyetphong143.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/dam-m%E1%BB%B9-dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/la-bai-cuoi-cung/

426/ Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng – Quyết Tuyệt    (****)

Thể loại: đam mỹ, mạt thế, tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công, HE ~

Link: http://loveforbl21.wordpress.com/dam-my/mat-the-chi-cong-duc-vo-luong-quyet-tuyet/

427/ Nghịch lữ lai quy – Priest    (*****)  H

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, niên hạ, có yếu tố kì huyễn, cường cường, chậm nhiệt văn, HE.

Link: http://akarijunketsu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/nghich-lu-lai-quy-priest/

 428/ Tặng anh tình yêu của thiên sứ – Băng Chi Thừa  (****)  H

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, ngọt ngào đảm bảo không tìm thấy ngược, tim hồng bay tá lả, dĩ nhiên là HE, có mùi dưỡng thành…

Link: http://monolila.wordpress.com/danmeihoan/tatycts/

429/ Nhớ – Vãn Đạo  (*****) H

Thể loại: đoản văn, hiện đại, yêu thầm, 1×1

Link: http://monolila.wordpress.com/danmeihoan/doan-nho/

430/ Trọng sinh chi thụ phiên thiên – Lạc Lệ    (***)  H

Thể loại: Trọng sinh, thanh mai trúc mã, công siêu sủng thụ, mỹ thụ, 1×1, HE

Link: http://monolila.wordpress.com/danmeihoan/trong-sinh-chi-thu-phien-thien/

431/ Sinh tử ╮(╯▽╰)╭ sinh tử – Thù Mặc  (**)  H

Thể loại: sinh tử văn, cường công cường thụ, cận đại hiện đại

Link: http://levancac.wordpress.com/mac-hy-cung-edit/%E3%80%8Asinh-tu-%E2%95%AE%E2%95%AF%E2%96%BD%E2%95%B0%E2%95%AD-sinh-tu%E3%80%8B/

432/ Phụng tử thành hôn –  訫喵    (***)  H

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, nam nam sinh tử

Link: http://levancac.wordpress.com/mac-hy-cung-edit/phung-tu-thanh-hon/

433/ Đoạt tử – Điềm Điềm Sinh Hoạt   (*****)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, sinh tử, chủng điền, có ngược, chậm nhiệt, HE

Link: http://gegehouse.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/doat-tu/

434/ Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! – Phù Phong Lưu Ly  (***)

Thể loại: xuyên việt, giang hồ, sư đồ luyến, niên thượng, băng sơn ôn nhu công x hoan thoát nhị manh thụ, 1×1, HE.

Link: http://ductienductu.wordpress.com/dam-my/cong-tu-cuoi-voi-do-nhi-mot-cai-nao/

435/ Kế hoạch săn vua đào hố – Đầu Đao Tọa Đăng   (****)

Thể loại: Hiện đại, hài hước, tác giả phúc hắc vô sỉ x đọc giả M, thanh thủy văn

Link: http://langphonglinh.wordpress.com/danmei/ke-hoach-san-vua-dao-ho/

436/ Phôi tiểu tử – Cuồng Thượng Gia Cuồng  (***)

Thể loại: đam mỹ

Link: https://duyenduyen170892.wordpress.com/phoi-tieu-tu_cuong-thuong-gia-cuong/

437/ Ứng công án  – Tiêu   (****)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, hài, đế vương thụ

Link: http://tieugiangho.wordpress.com/2013/09/21/ung-cong-an-%E5%BA%94%E5%85%AC%E6%A1%88/

438/ Vô ý câu dẫn – Nhụ Giang  (***)

Thể loại: ABO văn, hiện đại, vườn trường, thanh mai trúc mã, 1×1, ấm áp, HE.

Link: http://junyopea.wordpress.com/dam-my/ml-vo-y-cau-dan-nhu-giang/

439/Thất tâm – Sasura Điệp  (**) H

Thể loại: cổ trang, 1×1, nguỵ huynh đệ, lãnh khốc trang chủ công x lương thiện nô thụ, ngược luyến tình thâm

Link: http://hoaibang.wordpress.com/2014/06/22/muc-luc-that-tam/

440/ Bất ái kỷ –  Mộ Dung Tỷ Tả  (**) H

Thể loại: hiện đại, 1×1, kinh điển văn, lãnh khốc tra công x ốm yếu nhược thụ, ngược thân, ngược tâm, ngược phế

Link: http://hoaibang.wordpress.com/2013/12/28/muc-luc-bat-ai-ky/

441/ Yêu thượng đối thủ một mất một còn – Sung Tùng  (***) H

Thể loại: Hiện đại đô thị, oan gia, quỷ súc muộn tao tinh anh công x không được tự nhiên đơn thuần thụ, công sủng thụ, cao H (có tẹo à, cao đâu mà cao :v) , thoải mái hài

Link: http://hoaibang.wordpress.com/2014/01/11/muc-luc-yeu-thuong-doi-thu-mot-mat-mot-con/

442/ Sau khi gặp mặt – Ngữ Tiếu Lan San  (*****)  H

Thể loại: hiện đại, vườn trường, bá đạo mặt dày ôn nhu thê nô công x bình phàm hiền lành ngây ngốc thụ, 1×1, ấp áp ngọt văn, hài sủng

Link: http://hoaibang.wordpress.com/2014/05/17/muc-luc-sau-khi-gap-mat/

 443/ Cực đạo ngạ phu – Húc Nhật Diệu Dương  (***)

Thể loại: Hồn xuyên – Cổ đại – Giang hồ – Huyền huyễn – Sủng văn – 1X1 – HE

Link: http://bachlongcac.wordpress.com/dang-ra-suc-cay-cay-de-lap-ho/cuc-dao-nga-phu-huc-nhat-dieu-duong/

444/ Huấn luyện viên quân khuyển – Tầm Hương Tung  (****)

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, quân văn, cường cường, chủ thụ, 1×1, HE

Link: https://truchien2810.wordpress.com/huan-luyen-vien-quan-khuyen/

445/ Ninh Thư trùng sinh – Tố Phi Liễu  (****)

Thể loại: hiện đại, trùng sinh / 1×1 / ấm áp, ít ngược, kết thục tốt đẹp

Link: http://benkiadaiduong.wordpress.com/ninhthutrungsinh/

http://cuccanhgiay.blogspot.com/2014/07/ninhthu.html

446/ Lưu quỷ – Tô Du Bính    (*****)

Thể loại: Hiện đại, hài, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng suất công, lười + ham ăn thụ

Link: http://longthiencac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/luu-quy-to-du-binh/

447/ Yêu thầm kiểu Âu Mĩ – Bất Lạc Đích Phàm Trần (***)  H

Thể loại: hiện đại, hắc bang, huynh đệ (?), 1×1, cường cường, bá đạo thâm tình lão đại công x thâm tàng bất lộ đặc chủng thụ, ngược, thanh thủy, HE

Link: http://kin1802.wordpress.com/dam-mi-ti%E1%BB%83u-thuy%E1%BA%BFt/au-mi-thuc-am-luyen-bat-lac-dich-pham-tran/

448/ Thanh thông – Minh Tử  (****)

Thể loại: hiện đại, 1×1, HE

Link: http://emlahu.wordpress.com/2014/01/05/ml-thanh-thong/

449/ Thú nhân chi trọng sinh thành bao tử mụ – 咖啡中毒  (***)

Thể loại: xuyên việt, thú nhân, sinh tử, ấm áp, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Link: http://emlahu.wordpress.com/2013/10/28/thu-nhan-chi-trong-sinh-thanh-bao-tu-mu/

450/ Trọng sinh chi Tửu sắc tham bôi – Nhu Nạo Thiên Vũ  (****)

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, cường công cường thụ, xã hội đen, HE

Link: http://cuopbienmap.wordpress.com/2013/01/15/muc-luc-trong-sinh-chi-tuu-sac-tham-boi-nhu-nao-thien-vu/

451/ Minh đường – Tang Phi Ngư  (***)

Thể loại: Đam mỹ (nam x nam), Võng du bàn phím (Kiếm tam), vô sỉ mặt dày cuteo meow ca x ngạo kiều tuấn mỹ pháo ca, hài , HE

Link: http://phongmy.wordpress.com/2014/03/27/muc-luc-minh-duong/

 452/ Cổ hồi đương chử – Mục Diêu  (****)

Thể loại: xuyên việt, chủ công văn, công sủng thụ, sinh tử, ôn nhu công X đạm mạc thanh tú thụ, chủng điền văn, HE

Link: http://ngantieu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/dang-phan-dau-%E3%83%BD%E2%96%BD/co-hoi-duong-chu/

453/ Đại địa chủ – Doãn Gia  (***)

Thế Loại: Xuyên qua – Cổ đại – Ấm áp – Trạch đấu – Sảng văn – 1×1 – HE

Link: http://dammybl.wordpress.com/xuyen-qua-dai-dia-chu/

http://bachlongcac.wordpress.com/dang-ra-suc-cay-cay-de-lap-ho/dai-dia-chu-doan-gia/

https://tieubachho09.wordpress.com/chua-hoan/dai-dia-chu/

 454/ Quân vi hạ – Lục Dã Thiên Hạc  (***)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đấu, Hoàng hậu công x Đế vương thụ, , HE.

Link: http://baekinc92.wordpress.com/2014/07/08/quan-vi-ha-luc-da-thien-hac/

455/ Nhất thụ nhân sinh – Priest  (*****)  H

Thể loại: Hiện đại/thanh xuân/một trong những đặc quyền của tuổi trẻ là buồn/

đương nhiên cũng đầy hy vọng.

Link: http://kazuchan1582.blogspot.com/2013/09/ml-n-o-w-h-e-r-e-y-o-u-t-h.html

456/ Chuyện cũ – Trường Vụ  (****)  H

Thể loại: hiện đại/ngắn/tự sự/truyện kể trước lúc đi ngủ

Link: http://kazuchan1582.blogspot.com/2013/09/mlchuyen-cu.html

457/ Ngao du tận thế – Bạc Mộ Băng Luân  (*****) 

Thể loại: Đam mỹ, tận thế, tu chân, chủng điền, tiên hiệp, hài, khoa học viễn tưởng, người ngoài hành tinh chính trực công x ngốc moe tu chân ăn hàng thụ, HE

Link: http://tutudao.wordpress.com/chua-hoan/%E2%99%82-hien-dai/%E2%99%82-ngao-du-tan-the/

458/ Chức nghiệp thế thân – Thủy Thiên Thừa  (****) H

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, giới giải trí, thế thân văn, ngược luyến tình thâm, 1×1, HE

Link: http://phphuongthuy.wordpress.com/chuc-nghiep-the-than/

http://dinhtinhcung.wordpress.com/chuc-nghiep-the-than/

459/ Ngôi nhà rác – Tây Lăng Minh  (****) 

Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, 1×1, mỹ cường (phúc hắc vặn vẹo công x ít nói hơi ngu thụ), thanh mai trúc mã, niên hạ, kinh tủng huyền nghi, ấm áp

Link: http://tuyetvuanh.wordpress.com/hien-dai/ngoi-nha-rac/

460/ Thị Diệp Thành Si  – Di Nhạn  (***)   H

Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, phụ tử, niên thượng, cường công tàn tật thụ, HE

Link: http://chungtieuhan.wordpress.com/2012/04/30/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-th%E1%BB%8B-di%E1%BB%87p-thanh-si/

461/ Yểm nguyệt – Hoa Dung Đạo    (****)   H

Thể loại: cổ trang, 1×1, giang hồ, HE

Link: http://gin2277.blogspot.com/2014/08/yem-nguyet.html

462/ Bất báo – Nhất Thế Hoa Thường  (****)  H

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử văn,1×1, HE

Link: http://blackrose102.wordpress.com/2014/08/12/muc-luc-bat-bao/

http://hoaminhcac.wordpress.com/dam-my/bat-bao/

463/ Bé thỏ trắng nhà thầy giáo Lục – Phù Phong Lưu Ly  (***)

Thể loại: hiện đại, đam mỹ, linh dị thần quái, thoải mái ấm áp, sủng văn, chữa lành, chủ công, 1×1, HE

Link: http://hoaminhcac.wordpress.com/dam-my/he-liet-than-quai-phu-phong-luu-ly/be-tho-trang-nha-thay-giao-luc/

464/ Nam hậu trọng sinh -Vân Nhược Sam Hề  (***)

Thể loại: cổ đại, trọng sinh

Link: http://condieuchaolieng.wordpress.com/nam-hau-trong-sinh/

465/ Này! Xoát phấn là đáng xấu hổ đấy! – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu     (***)

Thể loại: hiện đại, võng phối, đại thần công X tiểu bạch manh hệ chấp trứ thụ, điềm văn, HE.

Link: http://tieuthunhiloveyaoibldanmei.wordpress.com/dam-my/nay-xoat-phan-la-dang-xau-ho-day/

466/ Người nghèo như thế nào nuôi sống một đầu rồng? – Đào Lý Yêu Yêu   (**)

Thể loại : Huyền huyễn, 1 x1, dưỡng thành văn, HE

Link: http://hongthuquan.wordpress.com/2014/07/08/nguoi-ngheo-nhu-the-nao-nuoi-song-mot-dau-rong/

467/ Bất uổng thử sinh -Hải Trung Nhất Chủ  (***)  H

Thể loại: xuyên không,  kiếp trước kiếp nầy , kết thúc ở hiện đại ,tàn tật tiểu thụ

Link: http://hongthuquan.wordpress.com/2014/07/23/bat-uong-thu-sinh/

468/ Phi hồ – Mạt Hồi  (***)  H

Thể loại : cổ trang, hồ ly mỹ công, bình phàm thụ, 1×1, HE

Link: http://ulinhcungngoc.wordpress.com/2014/06/24/phi-ho-2/

469/ Cuộc sống cổ đại của Trương Vân –  Nam Qua Giáp Tâm     (***)

Thể loại: xuyên không, chủng điền, sinh tử, 1×1, chủ công, song tính thụ, HE

Link: http://ulinhcungngoc.wordpress.com/2014/06/02/2181/

470/ Sổ tay siêu sao – Ngữ Tiếu Lan San  (*****)

Thể loại: Hài, 1×1, 2CP, giới giải trí, thoải mái, HE…

Link: https://whoaibangw.wordpress.com/2015/07/11/muc-luc-so-ghi-chep-sieu-sao/

http://phuvanphong.wordpress.com/2014/08/12/so-tay-sieu-sao-ngu-tieu-lan-san/

471/ Thoại hồ – Phù Phong Lưu Ly  (****)  H

Thể loại: Kiếp trước, kiếp sau, thần tiên, thư sinh ôn nhu công x hồ ly ngốc đáng yêu trung khuyển thụ, ấm áp, trọng sinh,HE

Link: http://hotohorih.wordpress.com/dam-my-da-hoan/thoai-ho-3/

http://phuvanphong.wordpress.com/thoai-ho-phu-phong-luu-ly/

472/ Trọng sinh tương lai làm vợ lính – Nhập Nhị  (****)

Thể loại: Tương lai (thế kỷ 31), quân tẩu, cơ giáp, sinh tử văn, tính phúc sinh hoạt, 1×1, HE.

Link: http://kitihoi.wordpress.com/2014/08/15/muc-luc-trong-sinh-tuong-lai-lam-vo-linh/

473/ Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học – Nhuyễn Bao Tử  (**)

Thể loại: Trọng sinh, Tương lai, Võng lạc, Ấm áp, Ôn nhu tổng tài công x Trạch nam đại thần thụ, HE.

Link: http://kyroskuzak.wordpress.com/khu-dang-thi-cong/my-vi-van-hoc/

474/ 2012 Mạt thế sinh tồn lục – Hà Phong Đình  (***)

Thể loại: trùng sinh, mạt thế, dị năng, tùy thân không gian, chủ thụ, nhất thụ nhị công, có incest huynh đệ niên hạ, HE

Link: http://tieudanhanhanhanha99.wordpress.com/muc-luc/2012-mat-the-sinh-ton-luc-ha-phong-dinh/

http://shounenaisekai.wordpress.com/muc-luc/dang-tien-hanh/2012-mat-the-sinh-ton-luc/

475/ Trương Dương đích ái tình – Lãnh Yết Uyển Tử    (***)

Thể loại: ấm áp văn, 1vs1, hiện đại văn, HE

Link: https://kaori0kawa.wordpress.com/2014/07/27/truong-duong-dch-i-tnh-muc-luc/

476/ Khắp chốn giang hồ đều là thổ hào –  Ngữ Tiếu Lan San  (*****)  H

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài hước, 1×1, H.E

Link: https://langphonglinh.wordpress.com/danmei/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/

477/ Người điên – Cận Sắc Ivy  (***)

Thể loại: Truyện ngắn, bối cảnh Tây Phương cuối thế kỷ 19, nhân vật lịch sử

Link: https://hoaibang.wordpress.com/2014/07/30/muc-luc-nguoi-dien/

478/ Đây là yêu – Quan Tuyết Yến     (***)

Thể loại: hiện đại đô thị, 1×1, lãnh khốc si tình mỹ cường công x anh tuấn dương quang cường thụ, ngược luyến tàn tâm, từ thời học sinh đến khi trưởng thành

Link: http://hoaibang.wordpress.com/2014/08/22/muc-luc-day-la-yeu/

479/ Lục hào – Priest    (****)

Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ.

Link: http://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/luc-hao/

480/ Ngục liên ký – DNAX  (****)

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1×1, cường cường, thanh thủy văn, HE.

Link: http://akarijunketsu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/nguc-lien-ky-dnax/

481/ Vi nhân sư biểu – Tiếu Sinh  (***)

Thể loại: hiện đại, vườn trường, đô thị tình duyên, 1×1, sư sinh, niên hạ, bá đạo ôn nhu công x ngây ngốc hiền lành thụ, hài

Link: http://hoaibang.wordpress.com/2014/09/03/muc-luc-vi-nhan-su-bieu/

482/ Sơ Ảnh tại Thiên Thương – Độc Vũ Tịch Nhan  (***) H

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, ấm áp, sinh tử, 1×1, HE

Link: http://gin2277.blogspot.com/2014/08/so-anh-tai-thien-thuong.html

483/ Giang sơn không yêu, yêu “thái giám” –  Tiểu Tiểu Chu Trợ  (**)

Thể loại: cổ trang, cung đình, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công x thông minh xinh đẹp thụ, đế vương x thái giám, chút ngược, sinh tử, HE

Link: http://truonggiatrang.wordpress.com/dam-my-dang-tien-hanh/bat-ai-giang-son-ai-thai-giam/

484/ Sống sót – Quỷ Sửu  (****)

Thể loại: Lãnh đạm mặt than công x chiếm hữu dục rất mạnh thụ, cha con nuôi.

Link: http://phuanhcac01.wordpress.com/dam-my/dam-my-dang-lam/song-sot-quy-suu/

485/ Trọng sinh chi bạch liên – Phong  (***)

Thể loại: ôn hinh sủng ái, cường thế công x thiện lương nhược thụ, hiện đại, đổ thạch, dị năng, trọng sinh

Link: http://danguyetcac.wordpress.com/2014/08/25/trong-sinh-chi-bach-lien/

486/ Đại đại liếc nhìn tôi một cái – Đào Bảo Quyển  (****)  H

Thể loại: hiện đại, tình hữu độc chung

Link: http://cassiopeia463.wordpress.com/khu-trung-thien/dai-dai-liec-nhin-toi-mot-cai/

487/ Mục Nhiên – Cô Quân  (****) H

Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE

Link: http://hactuongvy.wordpress.com/2014/09/03/muc-luc-muc-nhien/

488/ Cảnh cáo anh, đừng yêu tui – Vô Hoa Phi  (***)

Thể loại: hoan hỉ oan gia, võng du bàn phím, game Thế Giới Hoàn Mỹ, BL

Link: http://samleo7621.wordpress.com/2014/09/18/canh-cao-anh-dung-yeu-tui/

489/ Em chỉ nhìn về phía anh – Tiểu Xác Hạnh  (***)  H

Thể loại: đam mỹ, nhất công nhất thụ, hiện đại đô thị, nhất kiến chung tình, ấm áp, HE, etc.

Link: http://jacquelynnshin.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/em-chi-nhin-ve-phia-anh/

490/Lời hứa trọn đời – A Cảnh  (***)

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, ngược tâm (theo mình chỉ ngược tý thôi), thanh thủy, HE…

Link: http://jacquelynnshin.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/loi-hua-tron-doi/

491/Phương lân hảo thổ – Du Lăng Nhi  (***)

Thể loại: Hiện đại đô thị, hàng xóm, hoan hỉ oan gia, 1×1, ác liệt công x nhị hoá thụ, HE.

Link: http://giraffe5298.wordpress.com/phuong-lan-hao-tho/

492/ Sư phụ nghĩa phụ chung một nhà – Thanh Ninh  (***)

Thể loại : cổ trang, hài, 1 x 1, ngọt,  2 couple.

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2014/09/15/su-phu-nghia-phu-chung-mot-nha-thanh-ninh/

493/ Tai họa thành nạn yêu thành hoạ – Ân Cố  (***)

Thể loại: Đô thị tình duyên, vui mừng oan gia, hài văn, yêu nghiệt đầu óc thoát tuyến thụ VS tính cách lạnh lùng, ác liệt, thù dai công.

Link: http://doanchick.wordpress.com/tai-hoa-thanh-nan-yeu-thanh-hoa/

494/ Khi tổng tài không yêu nữ chính – Thiên Diễn  (***)

Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, hài văn, ngược nữ chính, thổ tào thụ x tổng tài manh công, 1×1, HE

Link: http://tieuman.wordpress.com/dam-mi-ch%C6%B0a-hoan/khi-tong-tai-khong-yeu-nu-chinh-thien-dien/

495/ Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế  (bộ 1) – Doãn Gia  (**)

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, phụ tử, niên thượng, phúc hắc biến thái công x ngây thơ (?) lạnh lùng tham ăn thụ, công sủng thụ ( ;;) ) 1×1, HE.

Link: http://tieuman.wordpress.com/dam-mi-ch%C6%B0a-hoan/cuc-pham-thieu-nien-hon-di-the-bo-i-doan-gia/

496/ Không hề phòng bị – Thấm Trần  (***)

Thể loại: hiện đại, đô thị cuộc sống, S công M thụ, trung khuyển công, HE.

Link: https://haanhcu.wordpress.com/2014/10/07/muc-luc-khong-he-phong-bi-qua-sinh-nhat-lan-thu-4/

497/ Phó thủ nan đương – Tiền Bà Bà  (****)  H

Thể loại: Đam mỹ cổ trang giang hồ,nhẹ nhàng, ấm áp, HE

Link: https://voanhlasathongnhi.wordpress.com/2014/10/06/muc-luc-pho-thu-nan-duong/

498/ Xuyên việt viễn cổ – Mạc Tà  (***)

Thể loai: viễn cổ, hiện đại, xuyên việt, niên hạ trung khuyển công X bình phàm thụ, chủng điền, đại khai bàn tay vàng, HE

Link: http://mieutinh.info/ml-xuyen-viet-vien-co-mac-ta/

499/ Thích khách [ABO] – Liễu Mộc Đào  (***)

Thể loại: ABO, nam nam sinh tử , ngọt , trọng sinh, HE

Link: http://lieuquanmuoi.wordpress.com/thich-khach-abo/

500/ Tiệt hồ – Mộc Thanh  (***)

Thể loại: hiện đại, cường cường, thanh thủy, ấm áp, 1×1, HE

Link: http://tuzkibuonngu.wordpress.com/2014/09/09/muc-luc-tiet-ho/

 

Advertisements

7 thoughts on “Đam mỹ mới đã và đang đọc – 5

Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s