Đam mỹ mới đã và đang đọc – 3

929ea829tw1eco3qrue15j21401vwtqi

201/ Phản tướng – Thủy Hồng Phi  (****) H

Thể loại: Nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược thân ngược tâm, HE

Link: http://fuji1220.wordpress.com/dam-my-co-trang/phan-tuong/

202/ Chiêu tước – Hải Lý Sa  (****) H

Thể loại: Cung đình, mỹ thụ cường công, nhất công nhất thụ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến

Link: http://fuji1220.wordpress.com/dam-my-co-trang/chieu-tuoc/

203/ 囧 chết người rồi – Kiều Diễm Sự Kiện/ Hà Thư  (****)

Thể loại:  hiện đại, trùng sinh, đạm định phúc hắc công X thổ tào ngốc manh nhị hóa thụ, tam giáo cửu lưu, ấm áp, hài, HE

Link: https://lolitalov3.wordpress.com/%E5%9B%A7-tu-ca-nhan-lieu-kieu-diem-su-kien-ha-thu/

http://holoveskaze.wordpress.com/2014/01/16/%E5%9B%A7-chet-nguoi-roi-kieu-diem-su-kien-ha-thu/

204/ Bạo quân – Tế Mểu  (***)

Thể loại : cung đình, ôn nhu thâm tang bất lộ thụ, mỹ thụ, trước ngược thụ – sau ngược công , hoàng đế thụ, cường thủ hảo đoạt ( rape =]]] ) , HE, nhất thụ lưỡng công

Link: http://ehp89.wordpress.com/2011/10/04/456/

205/ Bạo quân – Phong Lộng  (***)

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, cường x cường, ngược luyến tình thâm

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/bao-quan/

206/ JQ phát sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc của hắn – Vân Thượng Gia Tử   (****) H

Thể loại: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung

Link: http://langphonglinh.wordpress.com/danmei/jq-phat-sinh-giua-tieu-hoang-de-va-hoang-thuc-cua-han/

207/ Trọng sinh chi quải cá nam tức hồi gia ngoạn – Mạch Thượng Cúc Khai  (***)

Thể loại: Trọng sinh , dị năng, trúc mã, phúc hắc công X ngạo kiều thụ, HE

Link: http://hunudocdanmei.wordpress.com/truyen-edit-2/trong-sinh-chi-quai-ca-nam-tuc-hoi-gia-ngoan/

208/ Tướng quân gần đây tương đối phiền – Nửa Đêm Không Ngủ Được  (****) H

Thể loại: nhị thiếu tướng quân công x phúc hắc vương gia thụ

Link: https://cassiopeia463.wordpress.com/khu-trung-thien/ngan-tuong-quan-gan-day-tuong-doi-phien/

209/ Tàng tình – Nga Phi   (*****)  H

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn, HE

Link: http://tieuxuyen.wordpress.com/dam-my/tang-tinh/

210/ Viễn khê – Neleta   (****)

Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng

Link: http://lenivy.wordpress.com/2012/06/30/vien-khe/

https://thientran7250.wordpress.com/2015/06/21/2788/

211/ Dược biệt đình – Phúc Hắc Ác Ma   (***)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị tình duyên, hài hước, cận thuỷ lâu nhai, hoan hỉ oan gia, 1×1, quỷ súc giả vợ hiền đứng đắn công x dụ nhân tâm thần thụ, HE.

Link: http://saidao.wordpress.com/2013/11/12/muc-luc-duoc-biet-dinh/

212/ Du đồng hoa nở chưa? – Lục Đáo Thanh   (***)  H

Thể loại: cổ đại, 1×1, đoản thiên, nhẹ nhàng, tiên yêu, lang vương lãnh cường công, vô công rồi nghề đồng hoa tiên thụ, niên hạ, HE.

Link: https://alicesland.wordpress.com/alices-box/du-dong-no-hoa-chua/

213/Học trưởng nhạ bất khởi – Ngữ Tiếu Lan San   (****)

Thể loại: hiện đại, vườn trường, hắc bang. hài, 1×1, HE

Link: http://lamlamnhanha.wordpress.com/muc-luc-hoc-truong-nha-bat-khoi/

214/ Hư không thác ái – Chanh Tử Vũ   (****)

Thể loại: Hiện đại , xuyên việt thời không , 1×1 ,HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/hu-khong-thac-ai-2/

215/ Minh hậu ngận nhâm tính – Sở Y  (***)

Thể loại: dị thế, kiếp trước kiếp này, trung khuyển diêm vương công x xinh đẹp ngạo kiều thụ, công sủng thụ, sinh tử, HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/minh-hau-ngan-nham-tinh/

216/ Phệ tâm cổ – Thu Trì Vũ  (***)  H

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, bao dưỡng tình nhân, bản khắc tinh anh công x nữ vương ca sĩ thụ, ấm áp có thịt, 1×1, HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/phe-tam-co/

217/ Thiên vương chi lộ – Tiếu Mị Mị  (****)

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh,  giới giải trí, ấm áp, HE

Link: http://hanguyet2012.wordpress.com/thien-vuong-chi-lo/

https://bachkimcac.wordpress.com/thien-vuong-chi-lo%CC%A3/

218/ Tương thân khai thủy đích quan hệ  – Mạt Hồi   (*****) H

Thể loại: Hiện đại đô thị, chữa lành vết thương, ấm áp, HE

Link: http://hanguyet2012.wordpress.com/tuong-than-khai-thuy-dich-quan-he/

http://littlecats.org/meo-beo/quen-nhau-qua-buoi-xem-mat/

219/ Âm luyến – Huyết Sắc Sắc Vi  (***)

Thể loại : ấm áp văn, ôn nhu cường thế công, nhất công nhất thụ

Link: https://tuongtucac.wordpress.com/dang-tien-hanh/am-luy%E1%BA%BFn/

220/ Ông xã yêu dấu – Hành tinh Elton   (***)

Thể loại: tự sự, ấm áp, 1×1, HE

Link: http://thuynguyetvien.wordpress.com/2012/01/09/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-ong-xa-yeu-d%E1%BA%A5u/

221/ Miêu ái mộc thiên liệu – Duật Dương  (***)

Thể loại: huyền nhuyễn, yêu tinh, dễ thương, ấm áp, nhất thụ nhất công, công sủng thụ.

Link: http://techanjj.wordpress.com/dam-my/mieu-ai-moc-thien-lieu/

222/ Bá ái: Lãnh vương quý tế – Nguyệt Lượng Đản Thát  (****)

Thể loại: cổ đại, cung đình, bá đạo ôn nhu công X tâm cơ nho nhã thụ, sủng nịch, âm mưu quỷ kế, HE

Link: http://holoveskaze.wordpress.com/2014/01/16/ba-ai-lanh-vuong-quy-te-nguyet-luong-dan-that/

223/ Gia dưỡng nhân ngư bất an phận – Băng Nịnh Mông Trà  (****)

Thể loại: xuyên việt, tương lai tinh tế, cơ giáp, nhân ngư, sinh tử, cường cường, tạc mao mang thù thụ x mặt than trung khuyển công, thoải mái, 1×1, HE

Link: http://holoveskaze.wordpress.com/2012/10/27/gia-duong-nhan-ngu-bat-an-phan-bang-ninh-mong-tra/

224/ Ngôi sao lớn quả cam nhỏ – Tô Biệt Tự    (***)  H

Thể loại: hiện đại, minh tinh văn, nhất thụ nhất công, có ngược, HE

Link: https://cassiopeia463.wordpress.com/khu-trung-thien/ml-ngoi-sao-lon-qua-cam-nho/

225/ Điểu Ngữ Hoa Hương hôn giới sở – Mạc Tâm Thương   (***)

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE.

Link: http://blovez.wordpress.com/danmei-novel/chua-hoan/%E9%B8%9F%E8%AF%AD%E8%8A%B1%E9%A6%99%E5%A9%9A%E4%BB%8B%E6%89%80-dieu-ngu-hoa-huong-hon-gioi-so/

226/ Bỗng nhiên quay đầu – Ngữ Tịch  (***)

Thể loại: Hiện đại, 1×1 (Hứa Địch x Chương Quân)

Link: http://yukitosai.blogspot.com/2012/11/am-my-bong-nhien-quay-au.html

227/ Vậy thì sao – Thất Ưu    (***)

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE

Link: http://blovez.wordpress.com/danmei-novel/chua-hoan/%E9%82%A3%E5%8F%88%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%A0%B7-v%E1%BA%ADy-thi-sao/

228/ Người kia – Thất Ưu    (***)

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, HE

Link: http://blovez.wordpress.com/danmei-novel/chua-hoan/%E9%82%A3%E4%B8%AA%E4%BA%BA-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-kia/

229/ Chung cư của các ảnh đế – Thiên Bình Tọa   (*****)

Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc công x dương quang thụ

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/chung-cu-cua-cac-anh-de/

230/ Để anh cắn hạt dưa cho em cả đời nhé – Ngã Thị Thiên Nhiên Quyển Ngã Tự Hào    (***) H

Thể loại: đoản văn, hiện đại, thú thú nhân cách hóa, 1×1, phúc bá đạo chuột cống (?) công x ngây thơ hoạt bát chuột cảnh thụ, manh văn, bình thản ấm áp, hài hài, HE.

Link: http://tokhongyeucau.wordpress.com/dam-my/nga-cap-nhi-hap-nhat-boi-tu-qua-tu-ba-de-anh-can-hat-dua-cho-em-ca-doi-nhe/

231/ NewYork thập tam nhai – Sát Na Phương Nhan     (***) H

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, cường cường, 1×1, HE

Link: http://kriezyuki.wordpress.com/dam-my/newyork-thap-tam-nhai/

232/ Ngồi phía trên cầu vồng – Kháo Kháo   (*****)  H

Thể loại: hiện đại, niên thượng, công sủng thụ, ôn nhu công x tự kỉ thụ, ấm áp, HE

Link: http://hactuongvy.wordpress.com/2013/12/29/muc-luc-ngoi-phia-tren-cau-vong/

233/ Thay thế phẩm – Tại Tuần Nhĩ  (****)  H

Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, ôn nhu cường thụ, HE

Link: http://hactuongvy.wordpress.com/2014/01/23/muc-luc-thay-the-pham/

234/ Ái dục manh động & Ái dục loang lổ – Vi Quân  (***)

Thể loại: hiện đại, cường cường, thế thân, có ngược, HE

Link: http://hactuongvy.wordpress.com/2013/10/15/muc-luc-ai-duc-manh-dong-ai-duc-loang-lo/

235/ Ảo giác – Hoạn Đồng Học   (***)

Thể loại: Hiện đại đô thị, báo thù tuyết hận, ôn nhu thâm tình hắc băng công x tàn nhẫn thụ, ngược luyến tàn tâm

Link: http://hoaibang.wordpress.com/2014/01/20/muc-luc-ao-giac/

236/ Tự thủy nhu tình – Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa  (****)  H

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE

Link: http://hanguyet2012.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-edit/du-van/tu-thuy-nhu-tinh/

237/ Ai ai cũng yêu bản giáo chủ- Luân Hãm  (***)

Thể loại: Xuân phong bất lộ, hoan hỉ oan gia, cận thủy lâu thai.

Link: https://jaekun.wordpress.com/2014/01/26/muc-luc-ai-ai-cung-yeu-ban-giao-chu-luan-ham/

238/ Khí ma hãm – Vạn Ngữ     (***)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang

Link: http://voanhlasathongnhi.wordpress.com/2014/01/26/muc-luc-khi-ma-ham/

239/ Mãn đình phương thụ vũ trung thâm – Nam Chi   (***)

Thể loại: Xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung.

Link: http://kriezyuki.wordpress.com/dam-my/man-dinh-phuong-thu-vu-trung-tham/

240/ Lãnh thảo hàm trì – Nam Chi  (***)

Thể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, 1×1, công sủng thụ, HE

Link: http://kriezyuki.wordpress.com/dam-my/lanh-thao-ham-tri/

241/ Minh tinh truy ái ký – Lê Hoa Yên Vũ   (***)

Thể loại: hiện đại, 1×1, hài, thanh thủy văn, HE

Link: http://danguyetcac.wordpress.com/2014/01/25/minh-tinh-truy-ai-ky/

242/ Yêu, chưa từng tiếc nuối – Yên Cẩu  (****)

Thể loại: hiện đại, ấm áp, HE

Link: http://trahoanulove.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/dam-my/yeu-chua-tung-hoi-tiec/

243/ Thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ – Lang Nha Nguyệt Hoa Dã  (***)

Thể loại: Cường công nhược thụ, huyết tộc công x nhân loại thụ.

Link: http://autieukim.wordpress.com/2012/12/15/tnnschtdh-lang-nha-nguyet-hoa-da/

244/ Bạn rượu – Thang Bao  (***)

Thể loại: Ngắn, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE

Link: http://autieukim.wordpress.com/2013/12/30/ban-ruou-thang-bao/

245/ Sát thức – Ngã đích tiểu Q   (***)

Thể loại: Hiện đại, kinh dị

Link: http://autieukim.wordpress.com/muc-luc/

246/ Đúng là ta rất ôn nhu – Nhất Mai Xoa Cụ  (***)  H

Thể loại: ngắn, cổ trang, huyền huyễn, thú thú, yêu tinh, 1×1, ôn nhu trung khuyển ngốc nghếch hổ tinh công x biệt nữu nhát gan đáng yêu thỏ tinh thụ, công sủng thụ, bình thản ấm áp, HE

Link: http://autieukim.wordpress.com/dung-la-ta-rat-on-nhu-nhat-mai-xoa-cu/

http://dinhtinhcung.wordpress.com/nhung-ma-ta-rat-on-nhu/

247/ Phong khởi lan thành tẫn phi hoa – Phiền Lạc    (****)

Thể loại: đam mỹ, ngạo kiều công vs khiếm đả thụ

Link: http://hoisauluoi.com/chuyen-ngu/phong-khoi-lan-thanh-tan-phi-hoa/

248/ Quốc vương và mèo – Chí Hòe   (***)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, HE

Link: http://hoisauluoi.com/chuyen-ngu/quoc-vuong-va-meo/

249/ Lặng lẽ nắm tay em – Phong Quá Vô Ngân  (****) H

Thể loại: Hiện đại, 1×1, niên hạ, ấm áp, HE.

Link: http://windlov3r.wordpress.com/edit-2/dang-tien-hanh/an-tinh-dich-bo-thu/

250/ Tiểu tâm can – Tịch Dương Khán Ngư   (*****)

Thể loại: hiện đại, niên thượng, dưỡng thành, công sủng thụ, nhuyễn manh thụ, ngọt ngào ấm áp, 1×1, HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/tieu-tam-can/

251/ Ái khuyển – Ly Chi Nhược Tố  (*****)  H

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền huyễn 1 chút, ngọt ngào ấm áp, HE

Link: http://phongmy.wordpress.com/2012/06/12/ai-khuyen-muc-luc/

252/ Xuyên qua hoang dã niên đại – Báo Chỉ Hồ Tường  (****)

Thể loại: Xuyên không, cổ đại, cường cường, chủng điền văn, 1vs1, HE

Link: http://lolleo.wordpress.com/muc-luc-xuyen-qua-hoang-da-nien-dai/

253/ Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân – Thanh Trúc Linn   (****) H

Thể loại: hiện đại/cuộc sống vườn trường/phúc hắc/ngọt ngào

Link: http://lolleo.wordpress.com/muc-luc-neu-nhu-chung-ta-dung-lai-o-thoi-nien-thieu-thanh-xuan/

254/ Ngắm một trời xuân –  Tiêu   (***) H

Thể loại: đam mĩ bách hợp ngôn tình đủ cả = ))
cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, tướng quân công hoàng đế thụ, hài

Link: https://thuynguyetvien.wordpress.com/2013/12/04/ml-ngam-mot-troi-xuan/

255/ Lộ hành phân vân – Bất Dịch  (****) H

Thể loại : Cổ trang, giang hồ, 1×1, cường cường, mỹ –  anh tuấn, bá đạo – ôn nhu, công sủng thụ, ấm áp, HE.

Link: http://cakhochao.wordpress.com/dm/lo-hanh-phan-van/

256/ Mặc sinh –  Krisenfest  (***)

Thể loại: Cổ trang, hỉ hoan oan gia tình thâm, hoa hoa công tử vi tra công x đơn thuần si tình hồ yêu thụ, HE

Link: http://lachucung.wordpress.com/binh-tu-phong/dam-m%E1%BB%B9/mac-sinh/

257/ Tên bán nhà, lấy thân gán nợ đi! – Trương Lạc Minh   (****)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hắc bang, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hài bựa, ấm áp, chủ công, lưu manh bá đạo trung khuyển công x lãnh tĩnh nữ vương dụ thụ, công sủng thụ, có H, HE

Link: http://tinhvien.wordpress.com/vuon-tuoc/dam-my/ten-ban-nha-lay-than-gan-no-di-thu-lau-dich-di-than-de-trai-truong-lac-minh/

258/ Xuyên việt (Nhân tiểu quỷ đại hệ liệt) – Dịch Nhân Bắc    (****)  H

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhân x tiểu quỷ, niên hạ công,  rùng rợn, HE

Link: http://tinhvien.wordpress.com/vuon-tuoc/dam-my/nhan-tieu-quy-dai-he-liet-%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E9%AC%BC%E5%A4%A7%E7%B3%BB%E5%88%97-dich-nhan-bac-%E6%98%93%E4%BA%BA%E5%8C%97/xuyen-viet-nhan-tieu-quy-dai-he-liet-dich-nhan-bac/

259/ Tổng tài và anh chàng mở khóa – Dịch Tu La  (***) H

Thể loại: hiện đại, kiện khí thẳng nam công x tổng tài dụ thụ, SP văn, 1×1, HE.

Link: http://thunhi1692.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-m%E1%BA%A7n/tong-tai-va-anh-chang-mo-khoa/

http://lynzmix.wordpress.com/tong-tai-va-anh-mo-khoa/

260/ Người xa lạ – Lâm Luân   (***)

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, ngược tâm, thiếu gia công x bình phàm thụ, 1×1, HE.

Link: http://thunhi1692.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-m%E1%BA%A7n/nguoi-xa-la/

261/ Toái phong thiên – Dạ Hoàn Thanh    (**) H

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, xuyên không, cung đình, cường công thông minh thụ , thụ có siêu năng lực, nhất công nhất thụ, HE.

Link: http://doanchick.wordpress.com/toai-phong-thien/

262/ Linh xâm – Mặc Vũ Yên Dạ  (*****)

Thể loại: hiện đại, thần tiên ma quái, hắc bang, mỹ công cường thụ, 1×1, HE

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/linh-xam/

263/ Quải – Đường Tiểu Xuyên   (****)  H

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại đô thị, tiểu giao cảnh công nói nhiều vui vẻ vô tâm cùng thụ quân nhân (chuyên gia gỡ bom) thân tàn chí kiên, 1×1, HE

Link: http://kaori0kawa.wordpress.com/2014/01/11/quai-muc-luc/

264/ Quyển dưỡng – A Đậu  (****)  H

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại phúc hắc bá đạo ôn nhu niên hạ công – ôn nhuận thụ

Link: http://kaori0kawa.wordpress.com/2014/01/11/quyen-duong-muc-luc/

265/ Si tình đích nhân luyến lạc thường – Tiểu Liên   (****) H

Thể loại: cổ trang, giang hồ, si tình công, sát thủ thụ, nam nam sinh tử, HE

Link: http://milkyandhoney.wordpress.com/si-tinh-dich-nhan-luy%E1%BA%BFn-l%E1%BA%A1c-th%C6%B0%E1%BB%9Dng/

266/ Phá hiểu – Đào Công Tử  (***)

Thể loại: hiện đại (phiên ngoại có bản cổ trang =))), 1×1, cường công nhược thụ, chủ nô, SM (nhẹ thôi), nóng nảy bá đạo công x đơn thuần mỹ dụ thụ, ấm áp, ngược tâm, sinh tử, HE

Link: http://milkyandhoney.wordpress.com/pha-hieu/

267/ Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng – Mặc Thức Thần   (****)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, 1×1, HE

Link: http://hoathunganhoa.wordpress.com/dam-my/dam-my-dang-dich/thu-sinh-truong-kiem-nham-so-cuong-mac-thuc-than/

268/ Vũ lâm lâm – Diệp Hoa   (***)

Thể loại:  Cổ trang, cung đình, ôn nhu Vương gia công x thiện lương đáng yêu lang trung nhược thụ, sủng, HE.

Link: http://windlov3r.wordpress.com/edit-2/dang-tien-hanh/vu-lam-lam/

269/ Tiểu thấu minh là thực thể hóa thế nào – Tiểu thấu minh minh minh minh minh   (****)

Thể loại : ngọt văn

Link: https://deedee1719.wordpress.com/tieu-thau-minh-thi-nhu-ha-thuc-the-hoa-dich/

270/ Hữu chủng tả đồng nhân nhĩ hữu chủng khai môn a – Thất Lưu   (****)

Thể loại: Biệt nữu yêu tự kỷ đại thần tác gia công x Hoan thoát cao phú soái võng phối đại thần thụ, thụ truy công

Link: http://minsyunjae.wordpress.com/2014/02/01/dam-my-huu-chung-ta-dong-nhan-nhi-huu-chung-khai-mon-a/

271/ Miêu báo ân – Tiểu Cổ Tiểu Cốt   (****) H

Thể loại : hiện đại – đô thị sinh hoạt – niên thượng công – ấm áp văn . Ấm áp chữa khỏi văn, vô ngược.

 Link: http://lynzmix.wordpress.com/mieu-bao-an-tieu-co-tieu-cot/

272/ Phi tử cố ngữ hệ liệt – Mộ Văn Ca  (***)

Thể loại: Huyền huyễn, ấm áp, đoản văn hệ liệt, H.E

Link: http://langphonglinh.wordpress.com/danmei/phi-tu-co-ngu-he-liet/

273/ Thú tùng chi đao – Priest  (****)

Thể loại: thú nhân, cường cường, ngụy nhị hóa ngụy manh công vs thiên nhiên ngốc hung tàn thụ, 1×1, HE

Link: http://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/thu-tung-chi-dao/

274/ Tiên giới tẩu tư phạm – Lý Tùng Nho   (****)  H

Thể loại: Trọng sinh, tiên hiệp tu chân, cường cường, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Link: http://huyetphong143.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/dam-m%E1%BB%B9-dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/trong-sinh-tien-gioi-tau-tu-pham/

275/ Sửu tiểu xà – Lililicat  (***) H

Thể loại: Đam mỹ, ngụy phụ tử, huyền huyễn, niên hạ, cung đấu, hài, HE

Link: http://huyetphong143.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/dam-m%E1%BB%B9-dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/suu-tieu-xa/

276/ Tương nhu dĩ mạt – Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên   (****)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, niên hạ công, đại thúc thụ, 1 x 1, HE

Link: http://miakatama05.wordpress.com/2014/01/31/tuong-nhu-di-mat/

277/ Trò chơi trứng Phục Sinh – Bạc Mộ Băng Luân  (****)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, vô hạn lưu, cường công cường thụ, 1 vs 1, HE.

Link: http://miakatama05.wordpress.com/2013/06/10/muc-luc-tro-choi-trung-phuc-sinh/

278/ Hoa dung thiên hạ – Thiên Lại Chỉ Diên  (***)

Thể loại: đam mỹ

Link: http://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/hoa-dung-thien-ha/

279/ Bẻ cong chàng nhà binh – Lạt Tiêu Phan Phạn   (****)

Thể loại :  đô thị tình duyên, bẻ thẳng thành cong, 1×1, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ấm áp, công sủng thụ.

Link: http://xuongquydonglanh.blogspot.dk/2014/06/be-cong-anh-chang-nha-binh.html

http://blacko750.wordpress.com/dang-tien-hanh/bai-loan-gia-ca-binh/

280/ Bàng quan bá khí trắc lậu – Tô Du Bính  (****)

Thể loại: linh hồn chuyển hoán, dị thế đại lục, hào môn thế gia.

Link: http://littlecats.org/meo-tra/bang-quan-ba-khi-trac-lau/

281/ Chung thân thành tựu – Biên Tưởng  (****)

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, 1×1, niên hạ công, đại thúc thụ, HE.

Link: http://nguyetbangcung.wordpress.com/muc-luc/chung-than-thanh-tuu/

282/ Nhật kí quan sát võ tướng – Phi Thiên Dạ Tường  (****)

Thể loại: xuyên việt thời không, 1×1, không có tình tay ba tay bốn, kết thúc hoàn mỹ.

Link: http://littlecats.org/meo-tra/nhat-ky-quan-sat-vo-tuong/

283/ Yêu hành vô kị  –  Hữu Hồ Quân  (***)

Thể loại : Đam mỹ, võng du bàn phím, hiện đại, 1×1,  cường cường, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, HE.

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/vong-du-yeu-hanh-vo-ki-_-huu-ho-quan/

284/ Bộ khoái xuân thu – Oản Đao  (****)

Thể loại : cổ trang, giang hồ, cường cường, 1×1, HE.

Link: http://cakhochao.wordpress.com/dm/bo-khoai-xuan-thu/

285/ Bối đạo nhi trì – Tiêu Mạc Nhân  (***)

Thể loại: Hắc bang tình cừu, cường cường, ngược luyến tình thâm, xuyên việt thời không

Link: http://phphuongthuy.wordpress.com/

286/ Diện than tướng quân cầu tử kí – Tiểu Bạch Đôn Ma Cô   (***)

Thể loại: đam mỹ, xuyên không, sinh tử văn, ấm áp, ngọt văn,HE.

Link: http://thuongdiemlacthan.wordpress.com/2013/09/13/dien-than-tuong-quan-cau-tu-ki-thanphongcac/

287/ Mạt thế chưởng thượng thất tinh – Nguyệt Hạ Kim Hồ  (***)

Thể loại: đam mỹ, mạt thế, tang thi, không gian, đạo sĩ, bùa phép, bình tĩnh lí trí thụ, bá đạo gian xảo dã thú công, HE.

Link: http://thuongdiemlacthan.wordpress.com/2013/09/15/mat-the-chuong-thuong-that-tinh/comment-page-1/

288/ Mạt thế trọng sinh chi tinh cầu cự biến – Đả cẩu đích tiểu bao tử  (****)

Thể loại: mạt thế, trọng sinh, dị năng, tùy thân không gian, chủ thụ, 1×1, HE…

Link: http://fishboylove.wordpress.com/dam-my-dang-edit/mat-the-trong-sinh-chi-tinh-cau-cu-bien/

289/ Mỹ nhân tam nhật yếm – Tiêu   (***)

Thể loại: Nhất công nhất thụ, hiện đại văn, HE

Link: http://donghicung.wordpress.com/nga-tuong-nhi-phu/my-nhan-tam-nhat-yem-tieu/

290/ Tiện thụ không khóc – Đài Liêm Hương Tịnh   (****)

Thể loại: hiện đại, đổi công, ấm áp, 1×1, HE

Link: http://tavien.wordpress.com/%E2%99%A3dang-tien-hanh%E2%99%A3/dam-my/tien-thu-khong-khoc-dai-huong-liem-tinh/

291/ Tuyết hồ – Huyền Tử Phách  (***)  H

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, 1×1, mỹ mỹ, cường nhược, lãnh khốc bá đạo ôn nhu trung khuyển long công x ngây thơ khả ái tiểu hồ ly thụ, công được thụ nhặt về “nuôi”, công thụ thâm tàng bất lộ, kiếp trước kiếp này, ngọt ngào ấm áp, công sủng thụ, tình hữu độc chung, sinh tử, HE.

Link: http://thiennamtinh.wordpress.com/dam-my-2/dang-le-let/tuyet-h/

292/ Xuyên việt chi du thú bộ lạc – Tử Sắc Kinh Cức  (***)

Thể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE.

Link: http://thiennamtinh.wordpress.com/dam-my-2/dang-le-let/xuyen-viet-chi-du-thu-bo-lac/

293/ Sổ ghi chép bệnh án của phòng khám thú y Noah – Live/Trĩ Nhi   (****)

Thể loại: hiện đại, thoải mái hài hước, huyền huyễn, trung khuyển công, 1×1, HE

Link: http://serenityvu.wordpress.com/chua-hoan-2/ml-so-ghi-chep-benh-an-cua-phong-kham-thu-y-noah-%E8%AF%BA%E4%BA%9A%E5%8A%A8%E7%89%A9%E8%AF%8A%E6%89%80%E7%97%85%E5%8E%86%E8%AE%B0%E5%BD%95%E7%B0%BF/

294/ Minh kính đài – Neleta   (****)  H

Thể loại: cổ đại, nhất thụ nhất công, đế vương công vs thái giám thụ, cường công cường thụ, HE

Link: http://serenityvu.wordpress.com/hoan-thanh/co-trang/ml-minh-kinh-dai-%E6%98%8E%E9%95%9C%E5%8F%B0/

295/Thiên quỹ – Vụ Dung    (****)

Thể loại: Hiện đại, thần quái, 1×1, HE.

Link: http://serenityvu.wordpress.com/chua-hoan-2/ml-thien-quy-%E5%A4%A9%E8%BD%A8/

296/ Trang thần lộng quỷ – Thaty    (***)

Thể loại: Hiện đại, thần tiên ma quái, chủ công, niên hạ công x đại thúc thụ, 1×1. HE

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/trang-than-long-quy/

297/ ChóPriest  (****)

Thể loại: trinh thám, đoản thiên, phi đam mỹ

Link: https://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/cho/

298/ Song trọng sinh chi đào ly – Trần Thế Chi Thương   (*****)

Thể loại: đam mĩ, song trọng, sủng thụ ngược công, hiện đại, 1×1, HE

Link: http://fishboylove.wordpress.com/dam-my-se-edit/song-trong-sinh-chi-dao-ly/

299/ Mỹ nhân, sao sao đát – Tiếu Mị Mễ  (****)

Thể loại: Võng phối tình hữu độc chung

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2013/11/07/my-nhan-sao-sao-dat-tieu-mi-me/

300/ Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh: Cải tạo nhân vật phản diện – Sát Tiểu Hoàn  (****)  H

Thể loại: Dị thế đại lục

Link: http://phuanhcac01.wordpress.com/dam-my-hoan/xuyen-khong/ke-hoach-xuyen-khong-cua-vat-hy-sinh-cai-tao-nhan-vat-phan-dien-sat-tieu-hoan/

Advertisements

40 thoughts on “Đam mỹ mới đã và đang đọc – 3

 1. ta rất thích các link truyện ở nhà nàng^^ nhờ nó mà ta kiếm được không ít bộ mới luôn ấy, cảm ơn nàng đã bỏ công lập ra một list đam hoành tráng như vậy nha, hình nhà nàng cũng đẹp lắm luôn ấy >///<

 2. Tình yêu ơi, thương bạn quá à, giúp mình tìm được quá nhiều truyện hay luôn. Cơ mà bạn ơi, mình xin đc yêu cầu nho nhỏ nha, không biết bạn có thể cho thêm một cái gì đó vào truyện nào đã hoàn không? Nếu không được cũng không sao, cám ơn bạn đã lập list hay vậy!!! ^_^

  • *gãi đầu* tại mình lười qá thôi. Nếu bạn muốn thì mình sẽ kí hiệu vào vậy nhưng ko đảm bảo là cập nhật kịp thời đâu vì để dồn lại nhìu tr lâu lâu siêng mình mới ngồi chỉnh sửa lại bài post

 3. Mới đầu ta phiên dịch chữ H của nàng ra chữ kia kỉa kìa kia (cái chữ ai cũng bik đó là gì ấy ấy……..che mặt, xấu hổ ~~~~ing). Cuối cùng mới bik mình lầm, ra là chữ Hoàn trong sáng

 4. ~(‾▿‾~) ~(‾▿‾~) ~(‾▿‾~) ~(‾▿‾~) ~(‾▿‾~) Mừng chủ nhà đạt cột mốc 300 links. Giữ vững tinh thần, tiếp tục phát huy O(∩_∩)O O(∩_∩)O O(∩_∩)O

  • vì nếu lỡ đọc trúng mấy bộ nào dở mà bỏ vô list thì nhìn chướng mắt và chật đất lắm nên t làm biếng bỏ vô (>д<)
   Còn về nhận xét thì t hổng có năng khiếu vik văn nên thôi đành từ bỏ. Để yên j ai có lỡ sụp hố thì đành tự chịu thâu (─‿‿─)

 5. B ơi, cảm.ơn b vì đã share list nhé, có nhữg bộ rất hay nhờ có bạn mìh mới biết tới. Nhưg cho mình hỏi xíu là đa số các link b dẫn đến trog list đều đóg wp, k bik do mìh xui xẻo hay là cộg đồg đam mỹ đag có chuyện j v mà nhìu editor nói lời chia tay v b? Tại ngay cả Xà Viện (hannguyet2012) rất lớn cũg đóg web, b có bik chuyện j xảy ra k?

  • Zị là bạn xui xẻo rồi. Lúc mình đọc thì blog vẫn hoạt động bình thường mà. Nhiều khi mấy nhà chuyển địa chỉ mà mình làm biếng đổi link vì lỡ đọc xong bộ đó trước rồi >>_<< .Dự là phải chờ 1 ngày thiệt đẹp trời mình mới rảnh mà check lại link đc

 6. Thanks,nhờ bạn mà mình khỏi fải đi lang thang kiếm truyện.Mà bạn cho mình hỏi,mấy bộ để chữ H màu xanh đậm là truyện có h hả,tại mình thấy có mấy bộ bạn ko để nó cũng có h.

 7. Bạn ơi, mình đag kiềm 1 truyện đọc rồi nhưng ko nhớ tên. ND như vậy: thụ và công là trúc mã, công là người mẫu và thụ là tổng giám đốc công ty công làm. Thụ thích công lâu rồi nhưng công thích người khác( cũng là ngôi sao) nên thụ yêu cầu công sống với thụ 10 năm rồi thụ sẽ buôn tay cko công đến với người đó. Truyện bắt đầu từ khi thụ buôn tau và tự tử( do bệnh j đó ko nhớ) rồi thụ xuất hồn ( chưa chết ) đi thấy công. Sau đó là thụ đi theo công và 1 quá trình nhìn thằng tra công từ từ thức tỉnh và giãy giụa của công ( thụ ko làm j cả chỉ nhìn và khi công bị bệnh thì giúp).Cuối cùng thụ nhập xác lại và chiến thắng cơn bệnh….HE ….hết . Hề hề nàng tìm giùm ta nhe. Dạo này muốn ngược tra công dễ sợ. 😁

Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s