Đam mỹ mới đã và đang đọc – 2

524691_254750728009531_1124825830_n

101/ Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ – Cận Thị Nhãn (****)

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Link: http://bachhoacac.wordpress.com/2013/10/23/nhat-ky-nuoi-nhot-cua-cuu-vi-ho-can-thi-nhan/

102/ Ma vũ đại lục hành ký – Linh Thệ   (***)

Thể loại: Xuyên không, Cường Cường, lạnh lùng ma thú Công ôn nhu kiên cường Thụ, Công sủng Thụ, Thú nhân, 1×1

Link: http://tuyetlacha.wordpress.com/muc-dam-my/ma-vu-dai-luc-hanh-ky/

103/ Mang theo không gian đi xuyên việt – Antico  (**) H

Thể loại: xuyên không, tùy thân không gian, theo nhận xét của edit thì là dương quang, vui vẻ, động kinh thụ, …

Link: https://thunhi1692.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-m%E1%BA%A7n/mang-theo-khong-gian-di-xuyen-viet/

104/ Có giỏi thì đừng chết – YY Đích Liệt Tích  (***)

Thể loại: Hiện đại, hư cấu, kinh tủng huyền nghi, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE

Link: https://tranlongtuong.wordpress.com/2015/12/05/co-gioi-thi-dung-chet/

http://superruaham.wordpress.com/dam-my/co-gioi-thi-dung-chet/

105/ Không thể quay đầu – Bạch Vân  (****)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công si tình thụ, ngược tâm, HE.

Link: https://yunhostrawberry.wordpress.com/2014/12/07/muc-luc-khong-the-quay-dau-hoan/

http://truonglaccung.wordpress.com/2011/01/11/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-khong-th%E1%BB%83-quay-d%E1%BA%A7u/

106/ Trò chơi kết thúc –  Vân Quá Thị Phi   (****) H

Thể loại:  Cường cường, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, nhiều cp, 1xx1, HE

Link: http://dongphuongcac2412.wordpress.com/danmei/danmei-2/du-an-seri-mat-ma-tinh-yeu-tro-choi-ket-thuc-van-qua-thi-phi/

107/ Vũ điệu bảy lớp mạng che – Bá tước E   (***) H

Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, kinh dị

Link: http://banhtieu137.blogspot.com/p/that-trong-sa-vu-ba-tuoc-e.html

108/ Chuyện ma quái ở bệnh viện đồng hoa – Nam Lang Yếu Giảm Phì  (*****) H

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, kinh dị, 1×1

Link: http://superruaham.wordpress.com/dam-my/dam-my-chuyen-ma-quai-o-benh-vien-dong-hoa/

109/Đi tìm Cung điện cát vàng mộng ảo – Lâm Bội   (****) H

Thể loại:  hư cấu sa mạc vùng Lưỡng Hà cổ đại, 1 x 1, ngạo kiều thanh tú thụ, thâm tàng bất lộ trung khuyển công, kỳ huyễn, công sủng thụ, HE.

Link: https://alicesland.wordpress.com/alices-box/di-tim-cung-dien-cat-vang-mong-ao/

110/ Tiềm thủy loan – Lan Bộ Nhược Anh  (****)  H

Thể loại : hiện đại ngược tâm, ôn nhu công X tạc mao thụ, HE

Link: https://duoshaoqian.wordpress.com/dam-my-edit/tiem-thuy-loan/

http://ehp89.wordpress.com/2011/11/10/ti%E1%BB%81m-th%E1%BB%A7y-loan/

http://tieudaoquan.wordpress.com/tiem-thuy-loan/

111/ Buông tay – Thụy Giả  (****) H

Thể loại: Đam mỹ, 1x 1, He

Link: http://baobinhtientu.wordpress.com/2013/09/21/dam-my-buong-tay/

112/ Phượng hoàng thần thụ – Hoa Lạc Luân Lưu   (**) H

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, mất quyền lực kì huyễn, nam nam sinh tử.

Link: https://danguyetcac.wordpress.com/2013/10/22/phuong-hoang-than-thu-2/

113/ Linh hồn thâm xử nháo cách mệnh – Phi Thiên Dạ Tường  (****)

Thể loại: Hiện đại, thần quái, trộm mộ, thoát tuyến thụ x mặt than công, 1×1, HE

Link: http://covannhahac2412.wordpress.com/2013/03/28/linh-hon/

114/ Trọng sinh thành liệp báo – Lai Tự Viễn Phương    (*****)  H

Thể loại: Trọng sinh, chủng điền văn, dị thế đại lục, 1×1.

Link: http://hactamnuong.us/%E2%9C%BF%E2%97%95-%E2%80%BF-%E2%97%95%E2%9C%BF-cao-ngo-%E2%9C%BF%E2%97%95-%E2%80%BF-%E2%97%95%E2%9C%BF/%E2%9C%BFhoan%E2%9C%BF/trong-sinh-thanh-liep-bao/

http://covannhahac2412.wordpress.com/2013/01/05/liep-bao/

115/ Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã    (****) H

Thể loại: hiện đại , thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE.

Link: http://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/

116/ Quỷ huynh – Tạm Đao Gia Môn   (***)  H

Thể loại: Cận đại, kinh dị, huynh đệ, niên thượng, quỷ mỹ công,HE.

Link: http://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/quy-huynh/

119/ Thiên tuyết – Mộng Hóa Yên     (***)  H

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, thần tiên, 1×1, huynh đệ, niên hạ, phúc hắc trung khuyển công X ôn nhu xinh đẹp thụ, ấm áp, HE

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2013/11/07/du-an-thien-tuyet-mong-hoa-yen/

120/ Huynh đệ quỷ sự – Tàng Yêu    (****)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, kinh tủng huyền nghi, huynh đệ

Link: http://rukiableach150.wordpress.com/2013/08/02/131/

121/ Anh hùng loan hạ tiểu man yêu – Ngư Ngư Thuyết   (***)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không (có tình tiết nam biến nữ), cường công cường thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Link: http://knimare2014.wordpress.com/2014/02/27/ml-anh-hung-loan-ha%CC%A3-tie%CC%89u-man-yeu/

122/ Tôi là chồng anh – Tây Qua Chanh Tử  (***)

Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, “tình có chủ ý”, 1×1 =))))

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/toi-la-chong-anh/

123/ Đạo mộ chi tế phẩm – Do Đại Đích Yên   (*****)  H

Thể loại: đạo mộ, kinh hãi huyền nghi, tình hữu độc chung,thần tiên ma quái, oan gia, 1×1,HE

Link: http://anhhoachibich.wordpress.com/ml-dao-mo-chi-te-pham/

124/ Sự trở lại của đại thần hết thời – Thốn Bộ Nan Hành  (*****) H

Thể loại: đam mỹ, võng phối, điềm văn, tình hữu độc chung, 1×1, HE.

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/vong-phoi-su-tro-lai-cua-dai-than-het-thoi-thon-bo-nan-hanh/

125/ Mãnh Quỷ Hệ Liệt – Hoàng Thành U Hỏa   (****)

Thể loại: Đam mỹ, 1 x 1, trộm mộ, ma quái, hiện đại.

Link: chi nhất – long hồn:  http://banhtieu137.blogspot.com/p/blog-page.html

chi nhất – quỷ tế: http://banhtieu137.blogspot.com/p/manh-quy-chi-nhat.html

chi nhị – cổ thuật phong quỷ: http://banhtieu137.blogspot.com/p/manh-quy-chi-nhi-co-thuat-phong-quy.html

126/ Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – Thanh Khâu Thiên Dạ   (**) H

Thể loại: vườn trường.

Link: http://thunhi1692.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-m%E1%BA%A7n/khi-gap-go-dai-than-khong-co-mang-giay-ve-sinh/

127/ [Võng phối] Quỷ súc dũng mãnh _ Dương Nhục Tiện Đương  (****) H

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, võng phối, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE, vườn trường.

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/vong-phoi-quy-suc-dung-manh-_-duong-nhuc-tien-duong/

128/ Linh môi trinh thám xã – Mạc Tiểu Hồi   (***)

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trinh thám, linh dị, thần quái, kinh tủng, huyền nghi, tình hữu độc chung, nhẹ nhàng, 1×1, HE.

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/linh-moi-trinh-tham-xa-mac-tieu-hoi/

129/ Dạ hoặc – ssy124  (****)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, phúc hắc bá đạo công, ngốc ngốc trung khuyển thụ, cường cường, nhân thú, ngụy phụ tử, HE

Link: http://kinhthanbang.wordpress.com/box-dam-my/da-hoac/

130/ Dị thế đại lĩnh chủ – Lai Tự Viễn Phương  (***)

Thể loại: Xuyên không dị thế, gầy dựng sự nghiệp, hài, phúc hắc cực tham tiền thụ VS âm tàn bí hiểm cợt nhả công, 1×1 (nghe thiên hạ nói thế)

Link: http://covannhahac2412.wordpress.com/2013/11/07/di-the-dai-linh-chu/

131/ Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt – Dịch Nhân Bắc  (*****)  H

Thể loại: đam mỹ, tu tiên, huyền ảo, cổ trang, 1×1, ….

Link: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/danmei/ml-khieu-luong-tieu-suu-hon-the-ky-he-liet/

132/ Khốn tại võng trung ương – Cuồng Thượng Gia Cuồng  (***)  H

Thể loại : Hiện đại, thầy – trò, niên hạ, ngoan độc phúc hắc mỹ công x thành thật yếu đuối ngốc thụ, cường thủ hào đoạt, HE.

Link: http://lamlamnhanha.wordpress.com/muc-luc-khon-tai-vong-trung-uong/

133/Núi này có mộ và mộ này có rồng – Tô Du Bính  (****)  H

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trộm mộ, linh dị thần quái, kiếp trước kiếp này,
1×1, HE

Link: https://fangcaoyuan.wordpress.com/tang-thu-cac/hoan/co-mo-khong-cho-trom/

http://nghebien8.wordpress.com/con-rong-trong-ngoi-mo-o-tren-nui/

134/ Quấn riết vào nhau – Nam Chi   (****) H

Thể loại: Đam mỹ, ABO, ngụy huynh đệ, ôn nhu công, nhược thụ, HE

Link: http://lacrimosahy.wordpress.com/qrvn-nc/

135/ Hôn quân chỉ nam – Tu Thất   (*****) H

Thể loại: xuyên việt, cung đình, đế vương thụ x tướng quân công, thoải mái thổ tào hệ, 1×1, HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/hon-quan-chi-nam/

136/ Mau cởi quần tôi giúp cậu thoa thuốc – Đan Sanh   (***)  H

Thể loại: Ôn nhu, bình tĩnh cởi quần, niên trưởng công x Hồn nhiên như cô tiên… ý mình là Ngây thơ, bị bệnh…trĩ thụ, nhẹ nhàng ấm áp, HE

Link: https://5ivegods.wordpress.com/danmei/dang-tien-hanh/mau-coi-quan/

137/ Sủng thê chi đạo – Duẫn Gia  (****)  H

Thể loại: Hiện đại đô thị, ấm áp, 1vs1, HE.

Link: http://knimare2014.wordpress.com/2014/02/27/ml-sung-the-chi-dao/

138/ Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Lai Tự Viễn Phương   (****)

Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hắc bang tình cừu, thiên chi kiêu tử, bố già, gây dựng sự nghiệp

Link: http://hotieu.wordpress.com/2013/10/13/dm-su-lua-chon-cua-do-thang/

139/ Xuyên việt chi đào hoa trái – Không Thiệu  (***) H

Thể loại: đam mỹ cổ trang, xuyên không, hài hước nhẹ nhàng, 1 x 1, băng sơn mặt than công x loi choi nhị hoá mỹ thụ, HE

Link: http://saidao.wordpress.com/2013/10/06/muc-luc-xuyen-viet-chi-dao-hoa-trai/

140/ Ông chủ nhỏ và anh nhân viên trang trí – Khả Năng Bất Hiện Thực  (***) H

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhẹ nhàng ấm áp, 1×1, HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/ong-chu-nho-va-anh-nhan-vien-trang-tri/

141/ Bất hủ bất trạch bất tương ái – Dạ Tầm Nhiên  (***)

Thể loại: Võng phối, phúc hắc trạch công x hủ nam ngạo kiều thụ, HE

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/bat-hu-bat-trach-bat-tuong-ai/

142/ Nhãn ba hoành – Khốn Ỷ Nguy Lâu   (*****) H

Thể loại: Cổ trang, nhất công nhất thụ, HE

Link: http://langphonglinh.wordpress.com/completed/nhan-ba-hoanh/

143/ Trọng sinh chi Á Lai – Phi Hi   (****)

Thể loại: Trọng sinh, Thú nhân, Niên hạ, Sinh tử, Ấm áp, 1×1, HE

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/gift-trong-sinh-chi-a-lai/

144/ Thác luyến – Luật Khinh  (***)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1

Link: http://dinhtinhcung.wordpress.com/thac-luyen/

145/ Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – Ngữ Tiếu Lan San  (****)

Thể Loại: Hiện đại, 1 vs 1, Thoải mái, hài hước, tổng tài công, tác gia thụ, không ngược, HE (công trong bộ này là độc á mn >_<)

Link: http://dmcac.blogspot.com/p/tong-tai-khoc-suat-cuong-ba-due.html

http://dinhtinhcung.wordpress.com/tong-tai-khoc-suat-cuong-ba-due/

146/ Thân, cái mông của ngươi thật gợi cảm – Hoặc Trạc Trạc   (***) H

Thể loại: Đoản văn nhiều chương

Link: http://anquylau.wordpress.com/trung-van-hoan/than-cai-mong-cua-nguoi-that-goi-cam-len-san/

147/ Không có ai sẽ yêu thần – Đàm 123  (***) H

Thể loại: hiện đại, truyện ngắn, chủ công, thụ thầm mến, thụ truy công, 1×1, HE.

Link: http://serenityvu.wordpress.com/truyen-ngan/novelettes/mlgift-khong-co-ai-se-yeu-than-%E6%B2%A1%E6%9C%89%E4%BA%BA%E4%BC%9A%E7%88%B1%E4%B8%8A%E7%A5%9E/

148/ Tiểu Bồ Đào truy phu ký – Thập Thế  (****) H

Thể loại: Cổ trang, ấm áp, sinh tử văn, 1×1, HE.

Link: http://serenityvu.wordpress.com/hoan-thanh/co-trang/ml-tieu-bo-dao-truy-phu-ky/

149/ Thiên toán – Cổ Kính  (****) H

Thể loại: cổ trang, xuyên không, ân oán giang hồ, lãnh mạc công x ôn nhu tàn tật thụ, cường cường 1×1, HE

Link: http://hanamyhino.wordpress.com/2013/01/05/muc-luc-thien-toan/

150/ Bạn xấu thân ái – Ngã đích tiểu Q  (****) H

Thể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung

Link: http://samleo7621.wordpress.com/2013/12/05/ban-xau-than-ai/

151/ Dữ quỷ vi thê – Quỷ Sách   (****)

Thể loại: Đam mỹ hiện đại – Huyền huyễn – Linh dị thần quái – Thủy chung – HE/Đề cử, Hoàn

Link: http://jennypapaver.wordpress.com/2013/10/02/dam-my-du-quy-vi-the-quy-sach/

152/ Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp – Nhất Bôi Nhị Oa Đầu   (***) H

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài, 1×1, HE

Link: http://langphonglinh.wordpress.com/danmei/lanh-mac-giao-chu-cung-2b-dai-hiep/

153/ Trọng sinh chi quyển lang –  Lâm Vũ Song Trúc  (****)  H

Thể loại: trọng sinh, hiện đại

Link: http://phachonglauchiyuki.wordpress.com/trong-sinh-chi-khuyen-lang/

154/ Những thoáng qua gặp gỡ – Mạt Hồi   (****) H

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược.

Link: http://nntcm.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-nh%E1%BB%AFng-thoang-qua-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1/

155/ Hồ sơ đặc biệt – Chuyên án – Cuồng Tưởng Chi Đồ  (****)  H

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, trinh thám, bí ẩn, nhà tâm lý học công x cảnh sát (hơi) ngạo kiều thụ, 1×1, HE

Link: http://macnguyet.wordpress.com/du-an-chuyen-an-ho-so-dac-biet/

156/ Chú ái tinh không – Mặc Vũ Yên Dạ  (*****)

Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1, HE

Link: http://macnguyet.wordpress.com/chu-ai-tinh-khong/

157/ Tiêm bạch thâm uyên – DNAX  (**)  H

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh quan, HE

Link: http://lachucung.wordpress.com/binh-tu-phong/dam-m%E1%BB%B9/tiem-bach-tham-uyen/

158/ Đi đâu về đâu – Yêu Chu   (***)  H

Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, ngục giam

Link: http://lacrimosahy.wordpress.com/ddvd-yc/

159/ Hồng ảnh tuyết ngân – Ngọc Ẩn  (***) H

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược, HE

Link: http://naxiaholic.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-h%E1%BB%93ng-%E1%BA%A3nh-tuy%E1%BA%BFt-ngan/

160/ Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh – Lãnh Tiên Sinh    (***)  H

Thể loại: Đoản văn đam mỹ, hiện đại, học đường, thầy trò, ấm áp + hài văn, tham ăn phúc hắc công x ngây thơ đơn thuần thụ, HE

Link: http://naxiaholic.wordpress.com/muc-luc-dong-hoc-thinh-tieu-diem-thanh/

161/ Cha nuôi – Thủy Thiên Thừa  (****) H

Th loi: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE

Link: http://lanhoachi.wordpress.com/muc-luc-cha-nuoi/

162/ Cửa hàng dị thú số 138 – Đả Cương Thi   (***)  H

Thể loại: Hiện đại, oan gia, dị năng, xuyên qua, HE

Link: http://anquylau.wordpress.com/dang-tien-hanh/cua-hang-di-thu-so-138/

163/ Loạn thế vi ương – Cố Tuyết Nhu  (****)

Thể loại: cổ trang, cung đình, cường cường, trung khuyển công x giảo hoạt thông minh thụ, 1×1, HE.

Link: http://thunhi1692.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-m%E1%BA%A7n/loan-the-vi-vuong/

164/ Hối tình mạc tương tư – Mặc Nguyệt Nghê Thường  (***) H

Thể Loại : Đam mỹ tiểu thuyết, nhất công nhất thụ, mỹ công mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm, HE .

Link: http://phuhuyet.wordpress.com/2012/12/21/%E2%99%A5-muc-luc-hoi-tinh-mac-tuong-tu-%E2%99%A5/

165/ Vũ hóa thành điền – Du Du Tiên   (***) H

Thể loại: Long Môn Phi Giáp đồng nhân, xuyên việt, huyết tộc, cung đình, chủ công, đế vương công x thái giám dụ thụ, 1×1, HE.

Link: http://serenityvu.wordpress.com/hoan-thanh/dong-nhan-van/mllmpg-dong-nhan-vu-hoa-thanh-dien-%E9%9B%A8%E5%8C%96%E6%88%90%E7%94%B0/

166/ Trầm chu – Sở Hàn Y Thanh  (****) 

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, cao kiền, chủ công (không phản công), bình tĩnh phúc hắc cường công x trung khuyển thụ, 1×1, HE

Link: http://serenityvu.wordpress.com/chua-hoan-2/ml-tram-chu-%E6%B2%89%E8%88%9F/

167/ Trọng sinh chi nịch sát – Mijia  (****) H
Thể loại:
Bất luân chi luyến, trọng sinh, thanh mai trúc mã, giới giải trí

Link: http://hanguyet2012.wordpress.com/danmei-hoan/%E2%99%A5-huynh-d%E1%BB%87-%E2%99%A5/trong-sinh-chi-nich-sat/

http://dinhtinhcung.wordpress.com/dammy-hoan/phien-ngoai-trong-sinh-chi-nich-sat/

168/ Sama, cầu tiếp kịch! – Tiếu Mị Mị  (****)

Thể loại « Võng phối, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE »

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/vong-phoi-sama-cau-tiep-kich-tieu-mi-mi/

169/ Giảo hình sư – Thần Vong Xỉ Hàn  (***)

Thể loại: hiện đại, ngục giam, cường thủ đoạt hào, 1×1, HE

Link: http://sodongthien.wordpress.com/giao-hinh-su/

169/ Trọng sinh chi Hàn Kỳ – Chước Nhiễm   (***) H

Thể loại: trọng sinh, sinh tử, tình hữu độc chung, cường thủ hào đoạt, ngạo kiều lạnh lùng thụ X phúc hắc trung khuyển công.

Link: http://thanhucac.wordpress.com/truyen-edit/dam-my/truyen-hoan/trong-sinh-chi-han-ky-chuoc-nhiem/

170/ Thiên lý khởi giải – Vị Tịch   (*****) H

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Link: http://lachucung.wordpress.com/binh-tu-phong/dam-m%E1%BB%B9/thien-ly-khoi-giai/

171/ Trọng sinh chi đại giới  – Dạ Đích  (***)

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian, 1×1

Link: https://tuongtucac.wordpress.com/dang-tien-hanh/trong-sinh-chi-dai-gioi/

172/ Bồ công anh – Thiên Bản Anh Minh  (***)  H

Thể loại: Cận đại, kinh dị , 1×1

Link: http://superruaham.wordpress.com/dam-my/tiep-tuc/bo-cong-anh/

173/ Hồng diệp công tử – Cuồng Tưởng Chi Đồ  (****)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, hoàng đế công x nữ vương thụ, 1×1, ấm áp, thoải mái, hài hước, không ngược, HE

Link: http://hanamyhino.wordpress.com/muc-luc-hong-diep-cong-tu/

174/ Quỷ tình trái – Cuồng Thượng Gia Cuồng  (***)

Thể loại: đam mỹ

Link: https://thuynguyetvien.wordpress.com/2013/12/28/quy-tinh-trai-muc-luc/

175/ Tiểu hầu gia ngộ long kí – Dương Giang  (***) H

Thể loại: Cổ trang, 1-1, cường-cường, mỹ-tuấn, lạnh lùng công vô lại dụ thụ, ấm áp văn, HE

Link: http://lehuyetcung.wordpress.com/2014/01/02/muc-luc-dam-my%CC%83-tie%CC%89u-hau-gia-ngo%CC%A3-long-ki/

176/ Quỷ súc, đẳng ngược ba! – Nê Đản Hoàng  (*****)

Thể loại: Đam mỹ, hài, 1vs1, ngược công, xuyên không

Link: http://phongbui.wordpress.com/quy-suc-dang-nguoc-ba/

177/ Trọng sinh chi Tiêu Triết – Linh Tùy Tâm Phi  (***)

Thể loại: Trọng sinh, tùy thân không gian, chủng điền, tiểu ngược

Link: http://hanguyet2012.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-edit/lieu-bang-thanh/edit-trong-sinh-chi-tieu-triet/

178/ Trúc mã trục mã – Chăn bông tháng 9   (***)

Thể loại: Võng phối bối cảnh

Link: http://techanjj.wordpress.com/dam-my/truc-ma-truc-ma/

179/ Xuyên việt chi Bức ác thành thánh – Nam Qua Lão Yêu  (***)

Thể loại: Đam mỹ, hệ thống, xuyên không, cổ phong, võ hiệp, cường công cường thụ, mỹ công anh tuấn thụ, chậm nhiệt, có phản công

Link: http://hanamyhino.wordpress.com/muc-luc-xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/

180/ Phù sinh mộng hệ liệt – Trần Ấn  (***)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến.

Link: http://hanamyhino.wordpress.com/phu-sinh-mong-he-liet/

181/ Hòa bình chia tay – Lâu Dung Dung  (****) H

Thể loại: trung thiên đam mỹ hiện đại, ích kỉ công x thản nhiên thụ, ngược luyến tình thâm gương vỡ lại lành, chính kịch hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, HE.

Link: http://tieuthao.wordpress.com/2013/10/06/hoa-binh-chia-tay-lau-dung-dung/

182/ Hằng ôn – Chu Tiểu Man  (****)  

Thể loại: hiện đại đô thị,nhất thụ nhất công , giới giải trí, gương vỡ lại lành

Link: http://mongdemhe.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/h%E1%BA%B1ng-on/

183/ Đại quái thú, không được ăn thịt papa ta! – Bát Nhật Ký Nô   (****)

Thể loại: hiện đại, ngắn, 1×1, thô lỗ công x nhân thê thụ, ấm áp, HE

Link: http://lynzmix.wordpress.com/2013/06/30/dai-quai-thu-bat-hua-cat-dieu-nga-ba-ba-bat-nhat-ky-no/

http://rellanguyen2501.wordpress.com/dam-my-edit/

184/ Ca, Anh thích em không? – Thanh Ninh   (***) H

Thể loại : huynh đệ văn, phúc hắc anh tuấn thông minh suất công x ham ăn ngốc thụ, huynh thụ đệ công =))

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2014/01/07/ca-anh-thich-em-khong-thanh-ninh/

185/ Dị thế nhân ngư chi tịnh thủy minh lăng – Vân Hợp Vi  (*****)

Thể loại: đam mĩ, xuyên, tùy thân ko gian, ấm áp, sinh tử, thanh thủy, 1 x 1, công sủng thụ, HE

Link: http://fishboylove.wordpress.com/di-the-nhan-ngu-chi-tinh-thuy-minh-lang/

186/ Bạo quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa   (****)

Thể loại: đam mĩ, trọng sinh, cung đấu, cổ đại, ấm áp, chủ công, công sủng thụ, 1×1, HE

Link: http://fishboylove.wordpress.com/bao-quan/

187/ Tinh tế pháo hữu hệ liệt – Khí Phụ A   (****)

Thể loại: hiện đại, người ngoài hành tinh, có thịt, hài hước, không ngược, 1×1, HE

Link: http://superruaham.wordpress.com/dam-my/tiep-tuc/tinh-te-phao-huu-he-liet-khi-phu-a/

188/ Tang thi ngụy trang chỉ nam – Quỷ Trà Lục Tiên   (****)

Thể loại: đam mĩ, mạt thế, tang thi, dị năng, cường cường, công sủng thụ, 1×1, HE

Link: http://fishboylove.wordpress.com/tang-thi-nguy-trang-chi-nam/

189/ Nắng ban mai – Tịch Tĩnh Thanh Hòa  (*****)  H

Thể loại: Đam mỹ, ấm áp, 1×1, có chút ngược, HE

Link: http://zenochu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/dang-tien-hanh/ml-nang-ban-mai/

190/ Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện – Đoạn Tội Hoa   (****)

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, huynh đệ niên thượng, 1×1, HE.

Link: http://yunhostrawberry.wordpress.com/2014/01/11/muc-luc-trong-sinh-chi-sung-nich-thanh-nghien/

191/ Mạc hậu – Phong Xuy Tiễn Vũ   (****)  H

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, chủ công, cường cường, HE

Link: https://yenphily.wordpress.com/2015/02/25/_mac-hau_/

http://runayjs.wordpress.com/muc-luc/mac-hau-phong-xuy-tien-vu/

192/ Có một tên mặt than khép kín yêu em – Hỏa Lương Sinh Noãn Chí  (****)  H

Thể loại : Hiện đại, tạc mao nhân viên thụ, mặt than bị trở ngại giao tiếp tổng tài công

Link: http://liarlovers.wordpress.com/2013/08/08/muc-luc-co-mot-ten-mat-than-khep-kin-yeu-em/

193/ Yên ba hạo diểu – Tiểu Mô Tiểu Dạng   (***)

Thể loại : Cung đình, cường công nhược thụ, HE

Link: http://liarlovers.wordpress.com/2013/08/20/muc-luc-yen-ba-hao-dieu/

194/ Đặc chủng binh dã chủng điền – Tà Thần đích Diện Cụ  (***)

Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, chủng điền văn, chủ công, ấm áp, 1×1, HE

Link: http://freeleaf137.wordpress.com/dam-my/dac-chung-binh-da-chung-dien/

195/ Quốc sư đích mĩ vị thực – Lăng Báo Tư  (***)

Thể loại: cổ trang, cung đình, huyền huyễn, ma thú quốc sư x thanh lãnh đạm mạc thụ, 1×1, HE

Link: http://baobinhtientu.wordpress.com/2013/12/17/quoc-su-dich-my-vi-thuc/

196/ Vân hành hoàng vũ – Lưu Niên Ức Nguyệt  (***)

Thể loại: Cổ trang, bá đạo cuồng vọng cung chủ công X ôn nhuận đạm nhiên phúc hắc mĩ nhân thụ, ôn hinh, ngược, công sủng thụ ,HE

Link: http://langphonglinh.wordpress.com/danmei/van-hanh-hoang-vu/

197/ Thị quân như bạn hổ – Kì Kì  (**)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, anh tuấn công mĩ thụ, cường cường, phúc hắc bá đạo giả ngu công x thiện lương thụ, ngược tâm, H.E.

Link: http://langphonglinh.wordpress.com/dat-gach/thi-quan-tua-ho-huu/

198/ Thành phố vô tận – Điệp Chi Linh  (*****) H

Thể loại: Giới giải trí, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, phúc hắc quỷ súc công x hoa tâm phong lưu thụ.

Link: http://ductienductu.wordpress.com/dam-my/votanchithanh-mucluc/

199/ Hai con người một cuộc đời – Vạn Sắc   (***)  H

Thể loại: Hiện đại đô thị, H cao, 1×1, ( trá hình) Tra công x Tiện thụ, Ngược tâm, HE

Link: http://baobinhtientu.wordpress.com/2013/10/21/dam-my-hai-con-nguoi-mot-cuoc-doi/

200/ Đan hướng đích ái – Wildly  (****) H

Thể loại: Nhất công nhất thụ, lạnh lùng công x đơn phương thụ, ngược tâm, HE

Link: http://fuji1220.wordpress.com/dam-my-hien-dai/dan-huong-dich-ai/

45 thoughts on “Đam mỹ mới đã và đang đọc – 2

 1. nàng ơi, cho ta mạn phép đc hỏi tí xíu ^^
  trong blogspot có mấy web cấm coppy, ta ko pik phải làm sao mới có thể mang về đọc, nàng pik cách nào thì chỉ ta với 😥
  ta ko có ý xấu gì, chỉ mún save lại để xem thui, nếu nàng pik, mong nàng giúp đỡ ta *cúi đầu* ^^

 2. Truyện này ngược khắc cốt ghi tâm OTZ, mình không thể ngồi đọc hết, bị ám ảnh,,,,,,, Đọc mà cứ thấy bứt rứt, đau khổ, đọc tiếp chắc mình tiêu vì khóc quá!!!

 3. đọc mấy bộ ngược luyến xong tốt nhất nên kiếm mấy bộ hồng phấn hoặc hài thiệt hài để cân bằng tâm lý lại, nếu không sẽ đau khổ trầm trọng a~~ OTZ. Mình bị mấy bộ ngược luyến (điển hình là bộ quân tử chi giao ấy) đọc xong phải kiếm truyện của Nhĩ Nhã hoặc Mê Dương để đọc tiếp ấy

 4. =_=))) Muộn roài, nói được câu đó thì cũng đã trải qua quá trình khóc lên khóc xuống, lăn qua lăn lại, kêu gào không thôi vì dẫm phải truyện OTZ hay mà ngược quằn quại. Bởi vậy mới nói nếu vớ phải bộ nào ngược nhưng nội dung nhảm nhảm thì còn không sao, truyện nào sát thực tế, nội dung chặt chẽ, logic thì coi như toi rồi. Đam mỹ mà ngược thì phải nói là quằn quại

 5. Có truyện nào trong các bộ nàng giới thiệu là công sủng thụ nhưng chưa được ghi trong phần thể loại không? Tỷ như nó là ngược văn nhưng sau khi ngược xong thì có chút ngọt và mội số chi tiết sủng? Vì ta đang bấn thể loại đó mà khó tìm quá. Thấy các list này chắc nàng cũng đả đọc xong một phần có thể giới thiệu cho ta không?
  Thân ái~

  • nghĩa là trong thể loại ko có ghi là ngọt ngào, hài, ấm áp hay ngọt văn nhưng khúc sau thì có sủng phải hông? zị thì coi Độc hành thú, Sửu nương nương, Mê thất tùng lâm, Vương Phủ Thâm Viện, Sự trở lại của đại thần hết thời, Không thể quay đầu, Tiềm thủy loan, Nhãn ba hoành, Đan hướng đích ái, Phản tướng, Tàng tình, Lộ hành phân vân

 6. chủ nhà ơi, bạn có save word bộ đi đâu về đâu của yêu chu không, bản mình có thiếu mất tiêu chương 10 tập 2 rồi ~T^T~, nếu có, bạn giúp mình với.
  mail mình là baoabo9988@yahoo.com.vn
  p/s dạo này nhà nhà đóng cửa, người người khóa blog, làm mềnh thấy áp lực quá, mấy tr tính đọc tự dưng mất tiêu.

Trả lời Tích Ngọc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s