Đam mỹ mới đã và đang đọc

929ea829tw1ec0togznssj20qv0uv169

1/ Thắp đèn ngắm lưỡi đao – Hoài Thượng  (*****) H

Thể loại: hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, quỷ súc tra công x thâm tàng bất lộ bề ngoài nhu nhược kì thực ăn tươi nuốt sống thụ, báo thù rửa hận, hào môn thế gia, HE.

Link: http://phuongtruclam.wordpress.com/da-hoan/thap-den-ngam-luoi-dao/

2/ Thắp đèn chiếu non sông- Hoài Thượng  (*****)

Thể loại: hiện đại, xuyên không, báo thù rửa hận, cường công cường thụ, HE.

Link: http://phuongtruclam.wordpress.com/ch%C6%B0a-hoan/thap-den-chieu-non-song/

3/ Ly hôn – Hoài Thượng  (*****)

Thể loại: hiện đại, hài, giới giải trí, cường công cường thụ, vô sỉ trung khuyển công x tinh anh nữ vương thụ, HE.

Link: http://phuongtruclam.wordpress.com/ch%C6%B0a-hoan/ly-hon/

http://dongphongpha.wordpress.com/2013/04/20/ly-hon-hoai-thuong-van-an-muc-luc/

4/ Đại hồ tiểu muội – Tô Du Bính  (*****)

Thể loại: Hoán đổi linh hồn, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài (ở vào địa thế thuận lợi, có thể hưởng được địa vị, lợi ích nào đó), hào môn thế gia (nhà giàu).

Link: http://phongbui.wordpress.com/dai-ho-tieu-muoi/

5/ Liệu dưỡng viện trực bá gian – Nhất Thế Hoa Thường  (*****)

Thể loại: xuyên việt, linh hồn chuyển hoán, hoan hỉ oan gia, nhất công nhất thụ, hài, HE

Link: http://ameaki.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-3/dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/lieu-duong-vien-truc-ba-gian/

6/ Trúc ngoại đào hoa khai – Đình Tức  (*****) H

Thể loại: Xuyên qua thời không, nam nam thế giới, sinh tử, nông gia sinh hoạt, làm ruộng văn.

Link: http://ngantieu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/da-hoan-thanh/502-2/

7/Vương giả quy lai – Tử Vũ Nguyệt Diên  (*****)  DROP

Thể loại: hiện đại, cường cường, thiên chi kiêu tử, bình tĩnh mặt than công x kiêu ngạo lão bản thụ, ấm áp, hài hước, 1×1, HE

Link: http://frankycow.wordpress.com/mine/ml-vuong-gia-quy-lai/

8/ Ai nói CV không thể “cưa” – Công Tử Khiếm Trừu  (****) H

Thể loại: Võng phối, ấm áp, ngọt văn, 1vs1, HE.

Link: http://knimare.wordpress.com/2013/05/29/muc-luc-ai-noi-cv-khong-the-cua-cong-tu-khiem-truu/

9/ Có thích khách – Tiền Bà Bà  (*****) H

Thể loại: đoản văn, cổ trang, ấm áp, HE.

Link: http://jongwookislove.wordpress.com/co-thich-khach-hoan/

10/ Một hai ba bốn năm sáu bảy – AzureS Uý Lam  (****) H

Thể loại: thanh thủy, ấm áp, họa sĩ truyện tranh phúc hắc mặt than công X tự nhiên ngốc manh thụ, hiện đại, ấm áp, HE.

Link: http://hoavunhulam.wordpress.com/2013/05/16/mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/

http://hauhosondong.wordpress.com/2013/05/14/dat-gach-mot-hai-ba-bon-nam-sau-bay/

11/ Tiểu chương lang – Nhất oản chúc  (*****) H

Thể loại: đam mỹ văn, đoản văn, thành tinh, dễ thương, HE.

Link: http://tieuthao.wordpress.com/2011/12/04/ti%E1%BB%83u-ch%C6%B0%C6%A1ng-lang-nh%E1%BA%A5t-o%E1%BA%A3n-chuc/

12/ Tên của ta rất hài hòa – Mạc Hiểu Thủy  (****) H

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, võng phối, thầy trò, niên thượng, vườn trường, 2cp, ôn nhu mỹ công x tạc mao thụ, 1×1, HE.

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/hoan/ten-cua-ta-rat-hai-hoa-%E7%BD%91%E9%85%8D%E6%88%91%E7%9A%84%E5%90%8D%E5%AD%97%E5%BE%88%E5%92%8C%E8%B0%90%EF%BC%81-_-mac-hieu-thuy/

13/ Ma đầu – Vân Quá Thị Phi  (***) 

Thể loại: Võ hiệp, cường cường, thụy đại hiệp công vs ma đầu thụ

Link: https://tieuxuyen.com/dam-my/ma-dau/

http://phongvongnguyet.wordpress.com/ma-dau-van-qua-thi-phi/

14/ Võng du chi có gan em đừng chạy – An Thiếu Vũ  (****)

Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, võng du, âm soa dương thác, đô thị tình duyên, thiên tác chi hòa

Link: http://tutudao.wordpress.com/chua-hoan/vong-du-co-gan-em-dung-chay/

15/ Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi baThương Dạ Nữ Tử  (*****) H

Thể loại: mạt thế, ngắn, 1×1, bá đạo ôn nhu công x kiện khí cô đơn thụ, bình thản ấm áp, HE

Link: http://bachda2000.wordpress.com/danh-sach-truy%E1%BB%87n-edit/nhu-qua-huu-mat-nhat-nga-mon-tuu-tai-nhat-khoi-ba/

16/ Võng du chi cư tâm bất lương – Vân Quá Thị Phi  (***) H

Thể loại: hiện đại, võng du bàn phím, trúc mã trúc mã, cường công nhược thụ, niên hạ công, nhị thế tổ công x câm điếc thụ, 1×1, HE

Link: http://superruaham.wordpress.com/dam-my/vong-du-chi-cu-tam-bat-luong/

17/ Nhà tôi có sói con mới lớn – Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên  (****)  DROP

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngọt ngào văn, 1×1, HE

Link: https://yunhostrawberry.wordpress.com/2012/10/19/muc-luc-nha-toi-co-soi-con-moi-lon/

18/ Thời thượng tiên sinh – Ngữ Tiếu San San   (*****) H

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc công, ngốc manh thụ, thoải mái ấm áp, hài hước, ngọt văn, công sủng thụ, 1vs1, HE.

Link: http://knimare.wordpress.com/2013/05/22/thoi-thuong-tien-sinh-muc-luc/

19/ Lão tử muốn từ chức! – Tuyệt sắc Hồ Tiểu Ly  (****) H

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, tạc mao thụ x cường thế công

Link: http://chedaudo.wordpress.com/hien-dai-van/lao-tu-muon-tu-chuc/

20/ Khi BF yêu dấu thị sát weibo của mình! – Hạ Hạ Vũ  (***) H

Thể loại: hài, nghiêm cẩn đần độn công x thoát tuyến thụ

Link: http://thuynguyetvien.wordpress.com/2013/06/16/muc-luc-khi-bf-yeu-dau-thi-sat-weibo-cua-minh/

21/ Thức nhữ bất thức đinh – Tô Du Bính  (****)

Thể loại: danmei, 1×1, cổ trang, ấm áp văn.

Link: http://serenityvu.wordpress.com/chua-hoan-2/ml-thuc-nhu-bat-thuc-dinh-%E8%AF%86%E6%B1%9D%E4%B8%8D%E8%AF%86%E4%B8%81/

http://seventhjuly.wordpress.com/2013/05/12/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/

22/ Trọng sinh chi Cố Thanh – Thanh Chu  (****)

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, ấm áp văn, công sủng thụ, 1×1, HE

Link: http://bachhoacac.wordpress.com/2012/10/17/mltrong-sinh-chi-co-thanh/

http://longthiencac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9-thien-ly/trong-sinh-chi-co-thanh/

23/ Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – Lai Tự Viễn Phương  (****) H

Thể loại: Trọng sinh, điềm văn, mỹ thực, HE

Link: http://moguka.wordpress.com/muc-luc-dam-my/trong-sinh-chi-to-than-dich-hanh-phuc-sinh-hoat/

24/ Tang thế sinh tồn – Tây Lăng Minh  (****) H

Thể loại: hiện đại, đam mỹ, tận thế sinh hóa, dị năng, kinh tủng huyền nghi

Link: http://tinhvanwing.wordpress.com/category/dam-my/tang-th%E1%BA%BF-sinh-t%E1%BB%93n/

25/ Đối diện tương tư – Khốn Ỷ Nguy Lâu  (***) H

Thể loại: nhất thụ, nhất công, ngược tâm, HE

Link: http://07momochan35.wordpress.com/2012/05/13/doi-dien-tuong-tu-khon-y-nguy-lau/

26/ A Thiệp – Ám Dạ Hành Lộ  (****)

Thể loại: hắc bang, ngược luyến tình thâm…

Link: https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/a-thiep/

http://moonielove.wordpress.com/

27/ 30 ngày làm gay – Lâm Tri Lạc  (***)  H

Thể loại: hiện đại, ấm áp hài, 1×1, happy ending

Link: http://chutuoccung.wordpress.com/hiep-dinh-30-ngay-giao-co-lam-gay/

http://nghebien8.wordpress.com/30-ngay-lam-gay-lam-tri-lac/

28/ Điên Phong đối quyết – Vân Quá Thị Phi (****) H

Thể loại: Trọng sinh, dưỡng thành, thầy trò, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, mặt than công x mắt mù thụ, HE

Link: http://tuyetlacha.wordpress.com/muc-dam-my/dien-phong-doi-quyet/

29/Ái tại hoa hương phiêu tán thì – Hắc Vũ Phi Nhứ  (****) H

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, thanh mai trúc mã, võng phối, ngược nhẹ, ấm áp văn, ôn nhu công x yếu đuối thụ, công sủng thụ, HE

Link: http://naxiaholic.wordpress.com/muc-luc-ai-tai-hoa-huong-phieu-tan-thi/

30/ Ái tình dư vị – Đông Ngạn  (***) 

Link: http://thuongtrungha.wordpress.com/2013/06/30/muc-lucai-tinh-du-vi-dong-ngan-%E5%86%AC%E5%BD%A6/

31/ Ái thượng phách đạo cảnh quan – Apple  (***)

Thể loại: Nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE

Link: http://hoavunhulam.wordpress.com/2013/06/24/ai-thuong-phach-dao-canh-quan/

32/ Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn – Mặc Thanh Triêm Y Quyết  (***)

Thể loại: mạt thế (tức là tận thế ấy), đam mỹ, 1×1, hài, HE

Link: https://thunhi1692.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-dang-m%E1%BA%A7n/di-theo-tang-thi-huynh-co-thit-an/

33/ Kịch bản không phải như thế này – Tử Vũ Nguyệt Diên  (***) H

Thể loại: chủ công [những ai sủng công thì nên đọc], thổ tào văn, hài [và nó hài kiểu… khó nói lắm, nhưng một đứa ngạitruyện hài như tớ còn thích, giống thơ văn trào phúng], vô hạn xuyên [ba thế giới thôi, cũng ít]

Link: http://hoavunhulam.wordpress.com/2013/07/29/kich-ban-khong-phai-nhu-the-nay/

34/ Cựu nhân – Công Tử Hoan Hỉ  (*****) H

Thể loại: cổ trang, quan trường, nhất thụ nhất công, có chút ngược, HE

Link: http://nguyetcamvan.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/cuu-nhan-cong-tu-hoan-hi/

35/ Nói với tên Google hỗn đản kia… Lão tử rất thích hắn a! – Tuyết Nê Thoa Y  (****) H

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công x biệt nữu thụ, nhân cách hoá, hài, HE.

Link: http://tinhvien.wordpress.com/vuon-tuoc/dam-my/noi-voi-ten-google-hon-dan-kia-lao-tu-rat-thich-han-a-tuyet-ne-thoa-y/

36/ Cửu mệnh nhất miêu – Liên Lạc  (***)

Thể loại: Hiện đại, dị năng, thần quái, trạch đấu, hào môn thế gia, 1×1, HE

Link: http://lynzmix.wordpress.com/gens/tren-ban-lam-viec/cuu-menh-nhat-mieu/

37/ Trọng sinh phế vật chấp hoàn – Hạ Hạo Linh  (**)

Thể loại: Trọng sinh, cơ giáp, dã thú, tu chân, trung khuyển công, 1V1

Link: http://thanhucac.wordpress.com/truyen-edit/dam-my/trong-sinh-phe-vat-chap-hoan/

38/ Nhỏ giọng chút! Cách tường có tai đó! – Hi Lan  (****)  H

Thể loại: Đam mỹ, nam x nam, 1×1, võng phối, cảnh sát công vs Cv thụ

Link: http://hante1.wordpress.com/dam-my/nho-giong-chut-cach-tuong-co-tai-do/

http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/hoan/nho-giong-chut-tai-vach-mach-rung-do/

39/ Nhất hào quỷ môn khaiNgô Vô Tri  (***)

Thể loại: Hiện đại đô thị, kỳ huyễn, linh dị thần quái, kinh dị hồi hộp, 1×1, HE

Link: http://lynzmix.wordpress.com/2013/10/09/gift-halloween-nhat-hao-quy-mon-khai/

40/ Mạt thế trọng sinh chi song sinh tử  – Snowdrop  (***)

Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, tương lai, tinh tế, ngoại tinh nhân, dị năng, tang thi, 1×1, cường cường, huynh đệ song sinh niên thượng, ôn nhu công x ngạo kiều thụ, công sủng thụ, HE

Link: http://keikowanko.wordpress.com/harry-potter/on-going/mttscsst/

41/ Nước rơi tí tách – Phong Khởi Liên Y  (****) H

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị, toàn bộ truyện kinh khủng

Link: http://yenvancu.wordpress.com/thu-kho/hien-dai-van/ml-nuoc-roi-ti-tach-%E6%B0%B4%E6%BB%B4%E5%A3%B0%E5%A3%B0/

42/ Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa  (****)

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, 1 x 1, HE, võng phối bối cảnh, vườn trường, ngọt ngào cổ điển, tình hữu độc chung, hoa quý mùa mưa (1).

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/tieu-cv-cung-vong-phoi-tong-cong-tich-tinh-thanh-hoa/

43/ Đặc chủng binh thị vệ – Phong Xuy Tiễn Vũ  (****)

Thể loại: xuyên qua, cổ trang, giang hồ, trung khuyển cường thị vệ thụ x mỹ cường giáo chủ công, 1×1, HE

Link: http://pikyumin137.wordpress.com/danmei/dac-chung-binh-thi-ve-dang-tien-hanh/

44/ Thiên nhai khách – Priest  (*****)  H

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE

Link: http://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/thien-nhai-khach/

45/ Đặc chủng dong binh – Nhất Thế Hoa Thường  (****)

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Link: http://bachhoacac.wordpress.com/2013/06/10/ml-dac-chung-dong-binh/

46/ Độc hành thú – Bạch Vân  (*****) H

Thể loại: Hiện đại, tuấn mỹ chung tình cường công x lạnh lùng biệt nữu thụ, ngược tâm, 1 x 1, HE

Link: http://gegehouse.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/doc-hanh-thu/

47/ Thuần gia môn dữ xảo tức phụ – Thẩm Dạ Diễm  (****)

Thể loại: Hiện đại, 1×1, thô lỗ bá đạo công, dụ thụ, siêu ấm áp, công sủng thụ, thanh mai trúc mã, HE

Link: https://lenivy.wordpress.com/2013/02/13/muc-luc-nguoi-dan-ong-thanh-thuc-va-nguoi-vo-kheo-leo/

https://hunudocdanmei.wordpress.com/truyen-edit-2/thuan-gia-mon-cung-xao-tuc-phu/

https://lynzmix.wordpress.com/myns/pri-trong-sinh-chi-le-han-hoa-sinh-duong-bat-suy/

48/ Trọng sinh chi Lê Hân – Hoa Sinh Đường Bất Súy  (****)

Thể loại: Đô thị tình duyên, trọng sinh, 1 x 1
hào môn thế gia, ấm áp, dưỡng phụ tử, HE

Link: http://liarlovers.wordpress.com/category/dam-my/trong-sinh-chi-le-han/

https://tieuyeutinhnghich.wordpress.com/dam-my-2/dang-tien-hanh/trong-sinh-chi-le-han/

https://lynzmix.wordpress.com/myns/pri-trong-sinh-chi-le-han-hoa-sinh-duong-bat-suy/

49/ Vô nhạc bất tố – Thiên Đường Đích Hoan Du  (****) 

Thể loại:  hiện đại, học đường, niên hạ, mỹ công, HE, đề cử

Link: http://thuongtrungha.wordpress.com/2013/08/06/muc-luc-vo-nhac-bat-to-thien-duong-dich-hoan-du/

50/ Hữu chủng nhĩ thí thí – Hàn Mai Mạc Hương  (***)

Thể loại: hiện đại, thoải mái hài hước, cao kiền thầy thuốc thụ x quân nhân công, 1×1, HE

Link: http://kurokonoharem.wordpress.com/dam-my/co-gioi-nguoi-thu-xem/

http://runayjs.wordpress.com/muc-luc/huu-chung/

51/ Yêu một giọng nói – Minh Nguyệt Nô   (****) H

Thể loại: hiện đại, 1×1, ngọt ngào, HE

Link: http://jwkzyk.wordpress.com/done/yeu-mot-giong-noi/

52/ Câu chuyện của Chủ quán và Nhà thiết kế – Bình Quả Thụ Thụ Thụ  (****) H

Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, ấm áp, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu mặt than công vs lảm nhảm nhân thê thụ

Link: http://tutudao.wordpress.com/hoan/ngan-cau-chuyen-cua-chu-quan-va-nha-thiet-ke/

53/ Giáo sư lớn và nhân viên pha chế nhỏ – Tịch Tĩnh Thanh Hòa  (****) H

Thể loại: ấm áp, hiện đại đô thị, HE, 1×1

Link: http://blovez.wordpress.com/danmei-novel/da-hoan/doan-van-%E5%A4%A7%E6%95%99%E6%8E%88%E5%92%8C%E5%B0%8F%E9%85%92%E4%BF%9D-giao-su-lon-va-nhan-vien-pha-che-nho/

54/ Càn quấy – Giang Hồ Thái Yêu Sinh  (*****) H

Thể loại: đam mỹ, hài, sến, ngược tâm, 5 cp, đầy (chứ không đủ) thể loại =)), thê nô công 1 đám

Link: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/danmei/ml-can-qu%E1%BA%A5y/

55/ Ta ở nhà ga nhặt được ngươi – Phong Trần Thụ  (****) H

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, nhất công nhất thụ, HE.

Link: http://milkyandhoney.wordpress.com/ta-o-nha-ga-nhat-duoc-nguoi/

56/ Đại dựng phu – La Bặc Thỏ Tử  (*****)

Thể loại : Hiện đại, sinh tử, ấm áp, 1 × 1

Link: http://liarlovers.wordpress.com/2013/06/17/dat-gach-dai-dung-phu/

57/ Mỗi đêm đều bị đè tới thở không nổi – Lê Tiểu Diên   (***) H

Thể loại : Hiện đại , đô thị sinh hoạt , niên thượng công , thoải mái, ấm áp , thầy-trò , HE,

Link: http://rellanguyen2501.wordpress.com/2013/03/09/muc-luc-moi-dem-deu-bi-de-toi-tho-khong-noi/

58/ Tiểu phạn quán – Tu Thất  (****) H

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, chủng điền, hài, pink, 1×1, trung khuyển công phúc hắc thụ, mỹ thực, HE

Link: http://akma13elieve.wordpress.com/dam-my/1-tieu-phan-quan_%E5%B0%8F%E9%A5%AD%E9%A6%86-hoan/

59/ Sửu nương nương – Vân Quá Thị Phi  (*****) H

Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cung đình, nam biến nữ rồi biến về nam, không có xxoo nam nữ, 100% đam mỹ văn, HE

Link: http://mailac.wordpress.com/on-going/ml-suu-nuong-nuong/

60/ 囧 Cả nhà thương nhau – Ngã Đích Tiểu Q  (*****) H

Thể loại : hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn

Link: http://liarlovers.wordpress.com/2013/04/30/muc-luc-%E5%9B%A7-ca-nha-thuong-nhau/

61/ Na nhất đoạn tinh quang – Phiền Lạc  (****)

Thể loại: hiện đại, cường cường, quân đội, giới giải trí, 1×1, HE

Link: http://gegehouse.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/na-nhat-doan-tinh-quang/

62/ Vương tử bệnh đích xuân thiên – Phi Thiên Dạ Tường   (***)

Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, vườn trường, hiện thực văn, thanh mai trúc mã, ấm áp, thảo căn trung khuyển công x ngạo kiều trung nhị thụ, 1×1, HE

Link: http://thuynguyetvien.wordpress.com/2013/07/14/muc-luc-mua-xuan-cua-vuong-tu/

http://gegehouse.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/mua-xuan-cua-vuong-tu/

63/ Tử trung đích tử sĩ – Côi Tự  (***)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1

Link: http://tuhandong.blogspot.com/2013/07/tu-trung-ich-tu-si.html

64/ Quỷ giá – Công Tử Hoan Hỉ  (*****) H

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, huyền huyễn, HE

Link: http://kazuchan1582.blogspot.com/2012/09/muc-luc-quy-gia.html

65/ Mê thất tùng lâm – Quất Tử   (*****) H

Thể loại: Xuyên không, dị giới, huyền huyễn, cổ đại rừng rậm, nhân thú, sinh tử, HE

Link: http://mrmonguno1.wordpress.com/dam-my-hoan/hoan-truong-van/me-th%E1%BA%A5t-tung-lam/

66/ Lân cư biệt loạn mạc – Tiểu Thập Cửu   (****) H

Thể loại: hiện đại, tình yêu trên mạng, văn thanh khiết ngọt ngào, học đường, 1×1, khủng bố suất khí bá đạo độc mồm độc miệng tinh trùng thượng não họa sĩ công x thiên nhiên ngốc manh trạch nam ca sĩ online thụ, HE

Link: http://samleo7621.wordpress.com/2013/06/25/hang-xom-dung-so-lung-tung/

67/ Thính thuyết ái tình hồi lai quá – Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết   (****) H

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại đô thị, kinh tế thương trường, nhất công nhất thụ, HE.

Link: http://kaori0kawa.wordpress.com/2012/07/14/thnh-thuyet-i-tnh-hoi-lai-qu-muc-luc/

68/ Mại nhục – Nhậm Chi (***) H

Thể loại: trạng nguyên hết thời =)) x tiểu quan, hài hài, ấm áp, dễ thương, nhẹ nhàng, hêm ngược, công iêu thụ mà thụ cũng iêu công, chung thủy không lăng nhăng không hành hạ nhau, HE mỹ mãn :”>

Link: http://loadingforever.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/mai-nhuc/

69/ Hàn Vũ tái lâm – Thủy Thiên Thừa  (*****)

Thể loại : đam mỹ, tận thế văn, mạo hiểm thăng cấp lưu, nhiều CP, đa thuộc tính, đều là 1×1, chắc chắn HE (tác giả cam đoan)

Link: http://fiery13.wordpress.com/ky-cambri-tro-lai/

http://bachmoc.wordpress.com/2013/06/01/han-vu-tai-lam-thuy-thien-thua/

70/ A∑(°△°)Lão đại – Oa Tức (***) H

Thể loại: đoản văn đam mỹ, võng phối

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/hoan/a-%E2%88%91%E2%96%B3-lao-dai-oa-tuc/

71/ Nè, Cậu gả cho tôi đi! – Kiều Tu Hồ La Bặc (****) H

Thể loại: võng phối, 1×1, he

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2013/09/19/ne-cau-ga-cho-toi-di-kieu-tu-ho-la-bac/

72/ Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Lang Nhị Manh  (***) H

Thể loại: Đoản thiên, hiện đại, ấm áp, Đầu bếp công x Thỏ tinh thụ, HE.

Link: https://zippluv.wordpress.com/%E2%99%82%E1%83%A6%E2%99%AA-dam-m%E1%BB%B9-d%E1%BB%8Bch-%E2%99%AA%E1%83%A6%E2%99%82/__dang-tien-hanh__/be-tho-ngoan-mo-cua-ra-nao/

73/ Mạt thế chi trọng sinh – Phục Dực   (*****)  H

Thể loại: đam mĩ, mạt thế, dị năng, 1 x 1, kinh dị,  tùy thân không giang, trung khuyển si tình cường công, nữ vương cường thụ, công sủng thụ, HE cho nhân loại cũng HE cho tang thi luôn.

Link: http://homiudong.wordpress.com/dam-mi-dang-edit/mat-the-chi-trong-sinh/

             http://fishboylove.wordpress.com/matthechitrongsinh/

             http://ngocxinhdep.wordpress.com/mat-the-chi-trong-sinh/

74/ Tra công biến miêu ký – Tô Lam Y   (****)

Thể loại: Đam mỹ, 1×1, linh hồn chuyển hoán, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung.

Link: http://hante1.wordpress.com/dam-my/tra-cong-bien-mieu-ky/

http://nhantrungchilong.wordpress.com/dammei/muc-luc-tra-cong-bien-mieu-ky/

75/ Trọng sinh chi oan gia ngõ hẹp – Tịch Mộc  (***)

Thể loại: Hài, trọng sinh, 1×1, giang hồ, cung đình, phá án, công sủng thụ, HE…

Link: http://phuvanphong.wordpress.com/trong-sinh-chi-oan-gia-ngo-hep-tich-moc/

76/ Trường Ca Hành – Ngô Trầm Thủy  (***) H

Thể loại: cổ phong nhã vận, ân oán giang hồ, nhất công nhất thụ, HE

Link: http://hoathunganhoa.wordpress.com/dam-my/dam-my-dang-dich/truong-ca-hanh-%E9%95%BF%E6%AD%8C%E8%A1%8C%EF%BC%89/

77/ Nhạc Tư Trà đích nhàn nhã cuộc sống – Từ Từ Tiêu  (***) H

Thể loại: hiện đại, kỳ huyễn, nông nghiệp, ấm áp, sinh tử văn ( hình như thế ^^)

Link: http://bell12910.wordpress.com/2012/06/20/nhac-tu-tra/

            http://huongnguyet.wordpress.com/nh%E1%BA%A1c-t%C6%B0-tra/

78/ Kiêm gia – Cư Nhược Cư Nhược  (*****) H

Thể loại: cổ trang, cung đình, bá đạo hoàng đế cường công,quật cường thái giám thụ, có ngược.

Link: http://loadingforever.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/kiem-gia/

79/ Trọng sinh chi mang theo bánh bao đấu ác phu – Cẩm Trọng  (****)

Thể loại: hiện đại đô thị, minh tinh, trọng sinh, sinh tử văn, 1×1, HE

Link: http://mieumieuphiphi.wordpress.com/2014/02/08/ml-bao-tu%CC%89-vs-ac-phu/

http://mongdemhe.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/trong-sinh-chi-mang-theo-banh-bao-dau-ac-phu/

80/ Ngày bình thường – Khai Hoa Bất Kết Quả  (****)  H

Thể loại: hiện đại, chủng điền văn, ấm áp chữa khỏi hệ, đại thúc, 1×1, HE

Link: http://zenochu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/hoan-thanh/ml-ngay-binh-thuong/

81/ Trọng sinh hoàn khố tử – Thiên Khoả Thụ  (***)

Thể loại: đam mỹ cổ trang, trọng sinh, bất luân chi luyến, huynh đệ, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, chủng điền văn, tình hữu độc chung, tổng thụ, 1×1, HE

Link: http://dieptudu.wordpress.com/620-2/co-trang/trong-sinh-hoan-kho-tu/

82/ Xuân phong trầm túy đích vãn thượng – Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết   (****)  H

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại đô thị, kinh tế thương trường, nhất công nhất thụ, HE.

Link: http://kaori0kawa.wordpress.com/2013/08/20/xun-phong-tram-ty-dch-vn-thuong-muc-luc/

83/ Chuyện chàng minh tinh và cậu paparazzi – Bình Quả Thụ  (*****) H

Thể loại: hiện đại đô thị, ấm áp văn, 1×1

Link: http://tieusaclang.wordpress.com/2013/07/26/chuyen-chang-minh-tinh-va-cau-paparazzi-binh-qua-thu/

84/ Ngoạ tháp chi trắc hệ liệt – Khởi Vụ  (***)

Thể loại: cung đình ấm áp – hài văn, tướng quân công x hoàng đế thụ

Link: http://tieusaclang.wordpress.com/2013/07/14/ngoa-thap-chi-trac-he-liet-khoi-vu/

85/ Giáo chủ của ta sao có thể đáng yêu như thế! – Tam Tam Tổng Công  (*****) H

Thể loại: trọng sinh, giang hồ, độc mồm trung khuyển công x mặt lạnh thụ, 1×1, HE.

Link: http://yenvancu.wordpress.com/hi-vien/ml-giao-chu-cua-ta-sao-co-the-dang-yeu-nhu-the-%E6%88%91%E7%9A%84%E6%95%99%E4%B8%BB%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E8%83%BD%E9%82%A3%E4%B9%88%E5%8F%AF%E7%88%B1/

https://hatdauthan.wordpress.com/2015/03/02/qua-ngoa-thap-chi-trac-khoi-vu/

86/ Khó có thể tha thứ – Mã Giáp Quân Quy Lai   (*****) H

Thể loại: Cổ trang, cường công nhược thụ, ngược tâm, HE.

Link: http://windlov3r.wordpress.com/edit-2/finished/co-trang/kho-co-the-tha-thu/

87/ Vương Phủ Thâm Viện – Cẩm Trọng   (*****)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu

Link: http://minhdu.wordpress.com/vuong-phu-tham-vien/

https://daivienvien.wordpress.com/co-trang/vuong-phu-tham-vien/

88/ Diary in Grey Tower – Không Đăng Lưu Viễn  (*****)  H

Thể loại: đam mỹ, cường cường, phương Tây

Link: http://minhdu.wordpress.com/diary-in-grey-tower/

89/ Đại Đạo công tác thất chi ủy thác giả đích ái tình – Dịch Nhân Bắc  (***)  H

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trinh thám (một chút), hài, nhẹ nhàng, HE

Link: http://tinhvien.wordpress.com/vuon-tuoc/dam-my/dai-dao-cong-tac-that-chi-uy-thac-gia-dich-ai-tinh-dich-nhan-bac/

90/ Võng phối chi chuyện xấu CP – Thiểu Lan  (*****) H

Thể loại :Đam mỹ hiện đại, võng phối, đại thần công x hậu kì thụ, HE

Link: http://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/chuyen-xau-cp-thieu-lan/

91/ Thuyền Trung Hoa vượt trùng dương – Phi Thiên Dạ Tường  (***)

Thể loại: hiện đại

Link: http://kazuchan1582.blogspot.com/2013/10/ml-thuyen-trung-hoa-vuot-trung-duong.html

92/ Cuộc sống người vợ bắt nguồn từ một bài post ‘tìm bạn trăm năm’ – Ô Thất  (*****)

Thể loại: đam mỹ, mạng Trung, ngốc manh thụ, … các thuộc tính chờ phát hiện

Link: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/danmei/cuoc-song-nhan-the-bat-nguon-tu-mot-bai-post-tim-ban-tram-nam/

93/ Năm 7th của hai vợ chồng – Sắc Dữ Thủy  (*****) H

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chủ bá công x bác sĩ thụ, 1×1, HE

Link: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/danmei/ml-nam-7th-cua-cap-vo-chong/

94/ Thú nhân chi bất đắc dĩ – Nhất Thiên Nhất Dạ  (***)

Thể loại: Xuyên việt thời không, hồng hoang, tình hữu độc chung, 1×1, ôn nhu trung khuyển công x dương quang kiện khí thụ, công bị câm, công sủng thụ, ấm áp, sinh tử, HE

Link: http://lynzmix.wordpress.com/gens/tren-ban-lam-viec/thu-nhan-chi-bat-dac-di/

95/ Dụ đạo công thức – Qua Thục Đế Lạc   (***) H

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, hiện đại, băng sơn công x dụ thụ, hài, ấm áp, HE

Link: http://naxiaholic.wordpress.com/muc-luc-du-dao-cong-thuc/

96/ Trong thang máy có quỷ – Mông Diện Tiểu Phiên Gia  (***) H

Thể loại: Đam mỹ, nam x nam, 1 x 1.

Link: http://hante1.wordpress.com/dam-my/trong-thang-may-co-quy/

97/ Thiên la địa võng – Nam Phong Ca   (****)  H

Thể loại: thanh mai trúc mã, 1 x 1, si tình thụ, thẳng nam công, HE

Link: http://hatdauthan.wordpress.com/2013/08/08/thien-la-dia-vong-nam-phong-ca/

98/ Tiến sĩ ký túc xá lâu ký sự bộ – Hoài Thượng  (****)

Thể loại: hiện đại, hài, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, nhiều CP, HE.

Link: http://thuyliendinh.wordpress.com/tang-nguyet-trai/tien-si-ky-tuc-xa-lau-ky-su-bo/

99/ Cẩm Sắt – Priest  (****)

Thể loại: Đam mỹ, 1×1

Link: http://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/cam-sat/

100/ Câu chuyện của Thầy giáo và Tổng giám đốc – 74  (***)

Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, phúc hắc công, bình phàm thụ, hoan hỉ oan gia, thiên tác chi hòa

Link: http://tutudao.wordpress.com/chua-hoan/%E2%99%82-cau-chuyen-cua-thay-giao-va-tong-giam-doc/

10 thoughts on “Đam mỹ mới đã và đang đọc

  1. Pingback: AAAAAAAAAA | nguyenainhi422

  2. phù , đọc xong list của nàng ta mới nhận ra có nhiều danmei hay ta chưa đọc , lăn trong danmei 1 thời gian dài đôi khi thấy nó bị loãng quá nên ta chỉ toàn mong truyện ở những nhà edit quen thôi , nhưng h có danmei hay để đọc r , cám ơn nàng nha ^^ . Chúc nàng ngày lành .

Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s